Юридична практика
Тема: ПДВ

Оскарження дій органу ДПС, пов’язаних із наданням висновків на бюджетне відшкодування

Суть справи. Державним податковим органом проведено позапланову перевірку ДП «А» щодо достовірності нарахування суми бюджетного відшкодування ПДВ на розрахунковий рахунок підприємства, за наслідками якої складено акт.

Платник податків ДП «А» зазначив, що, порушуючи норми чинного законодавства України, орган ДПС за результатами проведеної перевірки не надав органу Держказначейства України висновок на відшкодування заявлених ДП «А» сум ПДВ, що у свою чергу призвело до того, що ДП «А» не мало змоги отримати зазначені суми.

Рішення суду. ВАСУ, підтримуючи позицію органу ДПС, зазначає таке. Державним податковим органом проведено позапланову перевірку ДП «А» з питань достовірності нарахування суми бюджетного відшкодування ПДВ на розрахунковий рахунок підприємства, за наслідками якої складено акт.

Вважаючи, що протиправні дії органу ДПС призводять до невідшкодування бюджетної заборгованості з ПДВ, ДП «А» звернулося із позовом до суду про визнання неправомірною бездіяльності державного податкового органу та зобов'язання вчинити дії.

Рішеннями судів першої та апеляційної інстанцій позов задоволено повністю, визнано неправомірною бездіяльність органу ДПС та зобов'язано вчинити дії.

Вважаючи, що при винесенні рішень судами першої та апеляційної інстанцій допущено порушення норм матеріального та процесуального права і, як наслідок, винесено рішення, що не повною мірою грунтується на законі, державний податковий орган звернувся з касаційною скаргою до ВАСУ, в якій просить скасувати рішення судів попередніх інстанцій та прийняти нове рішення, яким відмовити у задоволенні позову повністю.

За результатами перегляду скарги ВАСУ дійшов висновку, що скарга підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до п. 1 частини першої ст. 17 КАС (у редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин) предметом оскарження до адміністративного суду можуть бути рішення (нормативно-правові акти або правові акти індивідуальної дії), дії чи бездіяльність суб'єкта владних повноважень.

За змістом цієї норми предмет оскарження за правилами адміністративного судочинства повинен мати юридичне значення, тобто впливати на коло прав, свобод, законних інтересів чи обов'язків, а також встановлені законом умови їх реалізації.

Положення (частина друга ст. 2 КАС) про можливість оскарження до адміністративних суддів будь-яких рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією України чи законами України встановлено інший порядок судового провадження, не спростовує висновку про юридичне значення рішення, дії чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень як предмета судового оскарження і не означає нівелювання способу захисту порушеного права, свобод чи законних інтересів.

З урахуванням змісту наведених правових положень та приписів п. 7.7 ст. 7 Закону про ПДВ, які встановлюють порядок визначення суми податку, що підлягає відшкодуванню з Держбюджету України (бюджетному відшкодуванню), та строки проведення розрахунків, суди попередніх інстанцій не врахували, що заявлені позовні вимоги не відповідають встановленому законом способу захисту права на отримання платником податку бюджетного відшкодування і не підлягають розгляду в суді. У разі невідшкодування бюджетної заборгованості з ПДВ право платника порушується внаслідок неодержання коштів з бюджету, а тому способом захисту цього права має бути вимога про стягнення зазначених коштів (відшкодування заборгованості).

Установлений підпунктами 7.7.4 — 7.7.8 п. 7.7 ст. 7 Закону про ПДВ порядок дій платника податку, податкового органу та органу Держказначейства України щодо отримання (виплати) бюджетного відшкодування не означає, що у разі виникнення спору щодо права платника податку на отримання бюджетного відшкодування юридичним засобом захисту порушеного права в суді є інший, ніж позов про стягнення з Держбюджету України суми бюджетного відшкодування.

Визначений законом порядок взаємодії органів ДПС та держказначейства при розгляді заяви платника податків про бюджетне відшкодування надміру сплаченого податку стосується компетенції цих органів, порядок реалізації якої може визначатися не інакше, ніж цими органами.

Згідно з п. 1 частини першої ст. 157 КАС суд закриває провадження у справі, якщо справу не належить розглядати в порядку адміністративного судочинства.

Зважаючи на те, що обраний позивачем спосіб захисту права не відповідає його змісту та не підлягає розгляду в суді, провадження в адміністративній справі слід закрити.

Виходячи з вищезазначеного ВАСУ за результатами розгляду касаційної скарги державного податкового органу задовольнив її частково, скасував рішення судів попередніх інстанцій та закрив провадження у справі.


Владислав РОЗМОШ,
заступник директора Юридичного департаменту
ДПА України
начальник відділу представництва інтересів органів
ДПС у судах касаційної інстанції та узагальнення судової практики