ПДФО/ВЗ

Подання річної податкової декларації за платника іншою особою

Чи може подати за платника податку річну податкову декларацію про майновий стан і доходи інша особа?


Платник податку заповнює податкову декларацію самостійно або це може зробити нотаріально уповноважена ним на це особа у порядку, передбаченому п. 179.5 ст. 179 Податкового кодексу.

За неповнолітніх осіб або осіб, визнаних судом недієздатними, податкову декларацію подають їхні батьки (опікуни, піклувальники).

Обов’язок щодо заповнення та подання податкової декларації про доходи, отримані протягом звітного року платником податку, який помер, покладається на спадкоємців (розпорядників майна, державних виконавців).