Новини

Включення сум добових до складу витрат

ДПА України повідомила, що добові витрати на службові відрядження можуть включатися до складу витрат платника податку лише за наявності наказу про відряд-ження і відповідних первинних документів, які засвідчують наміри та фактичність здійснення відрядження, але не більше розміру, встановленого пп. 140.1.7 п. 140.1 ст. 140 Податкового кодексу України.

Лист буде надруковано в наступному номері «Вісника».


Лист від 18.06.2011 р. № 11327/6/15-0516