Новини

Оподаткування ПДВ операцій у сфері туризму

Проектом закону «Про внесення зміни до ст. 207 Податкового кодексу України» передбачається виключити терміни, визначення яких установлено Законом України «Про туризм», та запровадити порядок визначення бази оподаткування щодо єдиної послуги, наданої туроператором (турагентом), і посередницької діяльності, пов’язаної з придбанням туристичних послуг за дорученням туриста.

Зокрема, передбачається встановити, що базою оподаткування ПДВ єдиної послуги, наданої туроператором (турагентом), є маржа туроператора (турагента), тобто різниця між сукупною сумою без урахування ПДВ, що має бути сплачена туристом, та фактичною собівартістю для туроператора (турагента) поставок товарів або послуг, наданих іншими платниками податку (або нерезидентами — для виїзного туризму), якщо ці поставки здійснюються безпосередньо на користь туриста. При цьому фактичною собівартістю для туроператора є суми, нараховані (підлягають сплаті) постачальникам (виконавцям) товарів і послуг, що включаються до складу туристичного продукту, в тому числі ПДВ, а для турагента — сума, що сплачується туроператору.

У разі здійснення туроператором (турагентом) посередницької діяльності, пов’язаної з придбанням туристичних послуг за дорученням туриста, базою оподаткування є винагорода туроператора (турагента), що виплачується туристом на користь туроператора (турагента) за здійснення такої посередницької діяльності.

ПДВ, сплачений туроператором (турагентом) іншим платникам податку у зв’язку з придбанням товарів або послуг, що включаються до фактичної собівартості єдиної послуги, не відноситиметься до складу податкового кредиту туроператора (турагента). До складу податкового кредиту туроператора (турагента) включатиметься ПДВ, сплачений іншим платникам податку при придбанні товарів або послуг, що використовуються ним у господарській діяльності та не включаються до фактичної собівартості єдиної послуги.

Проект внесено народними депутатами О. Зацем та А. Пінчуком.


Проект № 8690