Новини

Прийнято за основу проект закону щодо спрощеної системи оподаткування

Законопроектом «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України» пропонується запровадити нові правові засади функціонування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва. Надається також право фізичним особам, які здійснюють несистематичний продаж товарів, оподатковувати свої доходи за короткотерміновим свідоцтвом. Крім того, згідно з проектом тимчасово, до 1 січня 2016 р., фізичні особи — підприємці,  які до 1 липня 2011 р. були зареєстровані платниками єдиного податку в установленому законодавством порядку, втрачають право перебувати на спрощеній системі оподаткування та оподатковують свої доходи за ставкою 50% від встановленої в абзаці першому п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу України ставки податку на доходи фізичних осіб.

Таке право надається фізичним особам — підприємцям за сукупністю таких умов: здійснення виключно тих видів господарської діяльності, що провадилися за спрощеною системою оподаткування; річний обсяг доходу не перевищує 500 тис. грн.; кількість осіб, що перебувають з такою фізичною особою — підприємцем у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб (включаючи членів сім’ї такої особи).

При цьому якщо платники податку, які дотримуються вищезазначених вимог, у будь-якому звітному періоді перестали відповідати хоча б одній з них, то вони зобов’язані оподатковувати дохід, отриманий у такому звітному періоді, у загальному порядку за ставками, встановленими розділом IV цього Кодексу.


Проект № 8521