Юридична практика

Реорганізація органів ДПС посилить ефективність роботи податківців

Голова ДПА в Одеській області Олександр ЧернобайОдещина — це головні морські зовнішньоторговельні ворота України, які обслуговують міжнародні транзитні вантажо- і пасажиропотоки та виконують найважливіші транспортно-розподільні функції на національному й міжнародному рівнях. Основними галузями народного господарства в Одеській області є промисловість, транспорт і зв’язок, сільське господарство, будівництво, торгівля та громадське харчування. Про здобутки і специфіку роботи податківців регіону в інтерв’ю «Віснику» розповідає голова ДПА в Одеській області Олександр ЧЕРНОБАЙ.


— Олександре Васильовичу, Ви з минулого року очолюєте ДПА в Одеській області. Як оцінюєте динаміку добровільної сплати податків суб’єктами господарювання в регіоні?

— Ми впевнено почали нинішній рік, виконуючи поставлені завдання з наповнення як державного, так і місцевого бюджету. Вважаю, це насамперед — результат потужної роботи колективів органів податкової служби Одеської області в 2010 році, спрямованої на руйнування схем мінімізації податків.

За січень — травень 2011 року до державного бюджету мобілізовано 2,22 млрд. грн., у тому числі 2,193 млрд. грн. — до загального фонду держбюджету.

Темп зростання відносно фактичних надходжень минулого року становить: до державного бюджету — 127,1%, до загального фонду державного бюджету — 137,5%.

У розрізі основних податків за січень — травень 2011 року до держбюджету мобілізовано 756 млн. грн. податку на прибуток, що на 21,1%, або на 132 млн. грн., більше порівняно з відповідним періодом минулого року, та 1,079 млрд. грн. податку на додану вартість, що на 54,9%, або на 382 млн. грн., перевищує надходження відповідного періоду минулого року.

Надходження до місцевих бюджетів за січень — травень 2011 року становили 1,48 млрд. грн., що на 381 млн. грн. більше, ніж у січні — травні 2010 року. Завдання ДПС України тут виконано на 116%.

Податківці Одещини й надалі докладатимуть максимум зусиль для наповнення бюджетів усіх рівнів, адже це — забезпечення стабільного економічного розвитку держави та соціальних гарантій її громадян. Ми постійно пам’ятаємо, що від результатів нашої роботи залежать своєчасність виплати заробітних плат і пенсій, реалізація різноманітних економічних і соціальних програм.

— По всій Україні триває боротьба з виплатою зарплати «в конвертах». Якою є ситуація з детінізацією заробітних плат в області? Яких заходів плануєте вжити для нормалізації відносин роботодавець — працівник?

— Легалізація заробітної плати — надзвичайно важлива соціальна проблема, від якої залежить розвиток територіальних громад. За різними оцінками експертів, тіньова заробітна плата в Україні становить близько 50% фонду заробітної плати. Це великий резерв надходжень до місцевих бюджетів, Пенсійного та інших страхових фондів. В умовах дефіциту Пенсійного фонду України, недофінансування соціальних програм на місцях від несплати податків і страхових внесків з тіньових доходів країна втрачає мільярдні надходження до бюджету та фондів соціального страхування, а громадяни — належний соціальний захист.

Відповідно до завдань, поставлених перед податківцями Президентом України та урядом спільно з Одеською облдержадміністрацією та органами місцевого самоврядування, постійний контроль за дотриманням вимог чинного законодавства з питань оплати праці і станом погашення заборгованості по заробітній платі є одним з пріоритних напрямів у роботі органів державної податкової служби.

Податківці Одеської області ведуть цілеспрямовану системну боротьбу з виплатами зарплати «в конвертах», які спричиняють збитки не тільки економіці, а й пересічним громадянам, позбавляючи їх соціальних гарантій. Податковими органами проводиться моніторинг середньооблікової чисельності працівників, зокрема тих, що виконують роботи за договорами цивільно-правового характеру, розміру заробітної плати, заявленого в оголошенні про прийняття на роботу, та фактичного розміру заробітної плати з використанням інформації органів державної статистики про фактичний обсяг доходів, здійснюється контроль за суб’єктами господарювання, які мають значні валові доходи, але офіційно виплачують заробітну плату меншу або на рівні мінімальної.

У поточному році фахівцями податкової служби перевірено 290 суб’єктів господарювання, які виплачували заробітну плату. У 81 випадку виявлено, що заробітна плата виплачувалась «у конвертах» за рахунок тіньових коштів, при цьому з 975 найманими працівниками не укладались трудові угоди.

Інформацію щодо порушників законодавства про оплату праці податкова служба передає до органів прокуратури для відповідного реагування та районних відділів пенсійного фонду з метою стягнення належних сум страхових внесків.

Забезпечення гідного та легального рівня заробітної плати працівників є також одним з критеріїв для отримання підприємством права на автоматичне відшкодування податку на додану вартість. Протягом чотирьох звітних періодів вона має бути не меншою, ніж 2,5 мінімальні заробітні плати.

— Нині готується пакет змін до Податкового кодексу. На Вашу думку, які норми потребують удосконалення в першу чергу?

— Насамперед потрібно удосконалити спрощену систему оподаткування. Зараз податківці беруть активну участь у відпрацюванні концепції подальшого розвитку такої системи. Так, спільно з кафедрою фінансів Одеського державного економічного університету у квітні поточного року із зазначеної тематики проведено спільне засідання «круглого столу», взято участь у роботі фінансово-податкового комітету при Південній філії Європейської Бізнес Асоціації.

У травні поточного року питання подальшого вдосконалення спрощеної системи стали темою чергового засідання громадської ради при ДПА в Одеській області.

На жаль, умови для «спрощенців», передбачені чинним законодавством, не відповідають нинішнім реаліям розвитку економіки країни. З таким твердженням погоджуються й самі підприємці. Через громадські організації регіону вони активно вносять свої пропозиції щодо змін у тих чи інших нормах Податкового кодексу.

Ми завжди відкриті до діалогу з платниками податків щодо удосконалення чинного законодавства. При цьому нашою спільною метою мають бути насамперед вирішення у суспільстві соціальних проблем, захист гарантованої Конституцією України конкуренції в підприємницькій діяльності.

— Наскільки плідною є співпраця між ДПА в Одеській області і місцевим осередком Асоціації платників податків України?

— З Асоціацією платників податків в Одеській області у податківців постійний контакт. Основними напрямами співпраці є перш за все сприяння покращенню податкового клімату в регіоні, проведення спільної просвітницької роботи серед платників податків щодо норм Податкового кодексу. Територіальне відділення АППУ в Одеській області входить до складу громадської ради при Державній податковій адміністрації в Одеській області, бере активну участь в її роботі.

Для максимального сприяння платникам податків у їх діяльності податковою службою впроваджуються нові інформаційні ресурси та сервіси. Зокрема, відвідавши сервіс «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на веб-сайті ДПА України, платники можуть оцінити податкові ризики взаємодії з партнером по бізнесу. Започатковуються й такі нові форми роботи, як відеоконсультації, Інтернет-семінари, Інтернет-конференції тощо.

Щороку органами державної податкової служби в Одеській області спільно з Асоціацією проводяться кущові семінари для платників податків, соціологічні дослідження.

У 2010 році своє ставлення до системи оподаткування та діяльності органів державної податкової служби висловили майже 3000 респондентів — платників податків.

Усі пропозиції відображаються у планах спільних дій, спрямованих на формування в суспільстві та у платників податків розуміння необхідності й соціальної значимості сплати податків.

У квітні поточного року податківці взяли участь у семінарі, організованому Одеським територіальним відділенням АППУ. Представники громадської організації також не залишаються осторонь заходів, що проводяться ДПА в Одеській області.

17 червня 2011 року ми запрошуємо платників податків Одеської, Херсонської та Миколаївської областей на кущовий семінар за участю фахівців ДПС України та Генеральної дирекції АППУ.

Зустрічі податківців з платниками податків — членами Асоціації дають змогу оперативніше враховувати пропозиції, побажання та зауваження громадськості в поточній роботі податкової служби. Все це сприяє підвищенню податкової культури наших громадян.

— Одеська область, враховуючи її географічне положення, завжди гостинно приймала і влаштовує заходи міжнародного рівня. В яких подібних заходах брали участь податківці?

— Дійсно, Одеський регіон є не тільки культурною столицею півдня України, а й потужним науковим осередком.

Наприкінці травня за запрошенням Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України ми взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій обговоренню шляхів розвитку бухгалтерського та податкового обліку, а також контролю й аналізу відповідно до сучасних міжнародних вимог.

Сьогодні питання розвитку обліку та звітності в Україні у світлі інтеграційних процесів набувають надзвичайної актуальності. Впровадження принципів бухгалтерського обліку з урахуванням тенденцій світового господарства дасть нашій державі можливість вирішення проблем національного рівня, у тому числі у системі державних фінансів.

У роботі конференції також взяли участь представники федерацій бухгалтерів різних країн, а також Міністерства фінансів України, Національного банку України та Аудиторської палати України.

— У квітні поточного року завершився перший етап Всеукраїнського конкурсу-рейтингу «Сумлінні платники податків — 2010». Які підприємства регіону визнано кращими?

— Лауреатів конкурсу на регіональному рівні визначила обласна рейтингова комісія, до складу якої увійшли представники Одеської обласної державної адміністрації, Одеської міської ради, ДПА
в Одеській області, Федерації профспілок України в Одеській області, громадськості та засобів масової інформації.

Переможцями конкурсу визнано: у номінації «Сумлінний платник податків у сфері транспорту та зв’язку» — державне підприємство «Одеський морський торговельний порт», у номінації «Сумлінний платник податків у сфері фінансів, банківської та страхової діяльності» — публічне акціонерне товариство «Акціонерний банк «Південний», у номінації «Сумлінний платник податків у сфері промисловості» — товариство з обмеженою відповідальністю «Промислово-торговельна компанія «Шабо» та у номінації «Сумлінний платник податків у сфері будівництва» — товариство з обмеженою відповідальністю «Стікон».

— Завершилась кампанія декларування — 2011. Які нові форми роботи з платниками податків були започатковані в цьому році?

— Визначальною ідеологією кампанії декларування доходів громадян у 2011 році стала спрямованість на добровільне виконання громадянами свого конституційного обов’язку зі сплати податків та підвищення податкової культури шляхом оперативного надання громадянам оптимального комплексу інформаційних, консультаційних та організаційних послуг.

З цією метою з 1 січня 2011 року ДПА в Одеській області започатковано низку спеціальних програм. Так, з Одеською обласною державною телерадіокомпанією та Одеським обласним радіо було досягнуто домовленості з випуску спільних програм з податкової тематики «Податковий кодекс» та «Податки — наші статки».

Повідомлення щодо декларування доходів громадян також було розміщено у рахунках на оплату послуг за користування телефоном та комунальних послуг Одеської філії ВАТ «Укртелеком» та ТОВ «Герц», які отримують майже всі мешканці міста та області.

Враховуючи багатонаціональне населення Одеської області, до висвітлення деклараційної кампанії долучилися газети болгарської та єврейської діаспор «Роден край» і «Шомрей Шабос».

— ДПА в Одеській області, як і решта підрозділів ДПС, переживає етап реформування. Як Ви його оцінюєте?

— Метою реформування органів державної податкової служби є насамперед удосконалення існуючої структури податкових органів для мінімізації впливу людського чинника на прийняття рішень у процесі адміністрування податків.

Крім того, реформування податкових органів має на меті поліпшити обслуговування платників податків, приділяючи рівнозначну увагу як великим підприємствам, так і підприємствам малого і середнього бізнесу.

При цьому ми чітко розуміємо необхідність збереження кадрового потенціалу, який сьогодні на достатньо високому професійному рівні забезпечує виконання поставлених перед податковою службою завдань, і орієнтуємось на проведення максимально безболісних реорганізаційних заходів.

Впевнений, що нова структура лише посилить ефективність нашої роботи, сприятиме ефективному виконанню всіх завдань, покладених на Державну податкову службу України.


Розмову вела Ольга БИКОВСЬКА,
начальник управління масово-роз’яснювальної
роботи та звернень громадян ДПА в Одеській області