Статті

Діяльність Координаційної ради керівників податкових служб повністю відповідає міжнародній практиці

Керівник Федеральної податкової служби Міністерства фінансів РФ Михайло Мішустін На думку учасників засідання Координаційної ради керівників податкових служб держав — учасниць СНД, що відбулося днями в м. Ялті, зустріч стала експертним і дискусійним майданчиком для обговорення найактуальніших проблем адміністрування податків і вироблення єдиних конструктивних рішень. Керівник Федеральної податкової служби Міністерства фінансів РФ Михайло МІШУСТІН{h}Керівник Федеральної податкової служби Міністерства фінансів РФ Михайло МІШУСТІН:
«Нам дуже приємно перебувати в Україні. Хочу зазначити, що Рада засвідчила свою ефективність, було прийнято чимало ініціатив, пов’язаних із гармонізацією законодавства, обміном інформацією, інтеграційними процесами. Ці процеси активно тривають, ми один одного знаємо, усе складається. Дуже раді, що Україна головуватиме наступного року. Сподіваюся, за цей час зможемо вирішити багато питань. Хочу звернути увагу на такий момент: податкові служби всього світу борються за платників податків. Умови, які створюють законодавці різних країн з метою стимулювання інноваційної діяльності, — це конкурентні умови. Податкові служби з фіскальних інструментів дедалі більше перетворюються на інструменти сервісні, клієнтоорієнтовані. Сьогодні наголошувалося, що інформаційні технології й базові інноваційні проекти важливі як для податкових органів, для адміністрування податків, так і для компаній. Знаю, що ми ще будемо розглядати безліч позицій щодо гармонізації законодавства в частині стимулювання інноваційної активності компаній, обговорюватимемо, яким шляхом рухатися. У цілому ми задоволені таким форматом зустрічей і дякуємо українським колегам за чудову організацію саміту»
{/h} стверджує, що головною метою діяльності структури є просування інтеграційних ініціатив і реалізація рішень у сфері оподаткування, прийнятих на міжурядовому та міждержавному рівнях.


— Михайле Володимировичу, як, на Вашу думку, позначиться робота Координаційної ради керівників податкових служб на вдосконаленні системи оподаткування держав — учасниць СНД?

— Вважаю, що наявність подібного майданчика для країн СНД — абсолютна необхідність. Якщо звернутися до світової практики, то в кожному регіоні існує міжнародна структура, у межах якої податкові органи різних країн обговорюють питання податкового адміністрування та виробляють механізми спільного вирішення існуючих проблем. У Європі — це Європейська організація податкових адміністрацій (IOTA), в Америці — це Міжамериканська організація податкових адміністрацій (CIAT). На глобальному рівні подібну роль виконує ОЕСР.

Таким чином, створення КРКПС СНД повністю відповідає міжнародній практиці та дуже корисне для країн СНД, що мають спільні джерела розвитку податкових систем і багато в чому подібні проблеми.

Для прикладу можу навести останні результати діяльності однієї з робочих груп КРКПС СНД — групи з аналізу податкового законодавства. Аналіз практики застосування угод про запобігання подвійного оподаткування дав змогу досягти однакового тлумачення положень цих угод податковими органами різних країн, що сприятиме уникненню платниками податків зайвих суперечок і судових процесів.

— Які пріоритетні напрями діяльності податкових органів Російської Федерації на найближчу перспективу?

— Сьогодні системи податкового адміністрування в більшості держав світу стають ліберальнішими, функціональнішими, відкритішими.

Податкова служба Росії відійшла від тотального контролю платників податків і орієнтується на комплексний підхід до планування та проведення контрольних заходів.

Завдяки запровадженню системи аналізу податкових ризиків і аналітичного інструментарію за останні сім років рівень охоплення виїзними перевірками платників податків Росії знизився до 1%, що відповідає показникам розвинутих країн — не більш як 3%.

Такий підхід дав змогу суттєво підвищити якість доказової бази та поліпшити якість проведення контрольних заходів. У результаті в I кварталі 2011 року кількість скарг платників податків зменшилася на 18% і суми вимог, що оскаржуються, знизилися на 32%.

Підвищення якості перевірок і досудового аудиту сприяли зростанню результативності судової роботи податкових органів. Якщо в І кварталі 2010 року на користь податкових органів задовольнялося 43% вимог платників податків, то цього року такий показник зріс до 55%.

Одним із основних завдань, що стоять перед російськими податковими органами, є перехід на якісно новий рівень обслуговування платників податків. На сьогодні в електронному вигляді ми надаємо 18 першочергових послуг. Наприклад, такі як «Узнай свой ИНН», «Адрес Вашей инспекции», «Заполнить платежное поручение», «Личный кабинет налогоплательщика», «Сведения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП», і надалі цей перелік розширюватиметься.

Зростання обсягів інформаційних потоків вимагає від Служби проведення комплексної модернізації податкових органів, що стосується як оптимізації бізнес-процесів, так і вдосконалення інформаційних технологій. Основний орієнтир — це повний перехід на електронний документообіг із зовнішніми користувачами та платниками податків і автоматизація чітко формалізованих процедур податкового адміністрування.

Окремим завданням для податкових органів Росії є вдосконалення адміністрування трансфертного ціноутворення з метою оподаткування.

Крім того, потребує вдосконалення система оподаткування майна, яка є своєрідною «подушкою безпеки» для регіональних і місцевих бюджетів.

— Якою є економічна ситуація в Росії на сьогодні і як вона позначається на надходженні бюджетних доходів?

— Пожвавлення економічної ситуації у світі й у Росії розпочалося наприкінці 2009 року та продовжилося в 2010 і 2011 роках. Економічне зростання у I кварталі 2011 року становить 4,1%. Динамічний розвиток дає змогу прогнозувати відновлення обсягів російської економіки докризового рівня до кінця 2011  — початку 2012 року й відповідно зростання бюджетних доходів.

На сьогодні складається сприятлива ситуація із надходженням податків.

У січні — квітні 2011 року обсяги надходжень податкових доходів до консолідованого бюджету Російської Федерації становлять 3186 млрд. руб., що на 22% більше, ніж за відповідний період 2010 року.

Ми перевищили рівень надходжень відповідного періоду докризового 2008 року на 14,9%.

Зростання надходжень у січні — квітні 2011 року спостерігається за всіма податками: податку на прибуток організацій надійшло 855,0 млрд. руб., або на 29% більше, ПДКК — 613,0 млрд. руб., або на 37% більше, ПДВ — 604,1 млрд. руб., або на 22% більше, акцизів — 173,5 млрд. руб., або на 29% більше, майнових податків — 244,2 млрд. руб., або на 11% більше, ПДФО — 558,3 млрд. руб., або на 10% більше.

У квітні поточного року до консолідованого бюджету Російської Федерації надійшло 1016,0 млрд. руб., що на 24% більше, ніж у квітні 2010 року, у тому числі акцизів —  49,8 млрд. руб., або в 1,4 раза більше; ПДКК — 172,5 млрд. руб., або в 1,5 раза більше; ПДВ — 173,0 млрд. руб., або в 1,9 раза більше.

— Які, на Вашу думку, найперспективніші напрями діяльності КРКПС СНД?

— Вважаю, що це такі основні перспективні напрями діяльності Ради, як проведення аналізу ефективного застосування в державах — учасницях СНД механізмів податкового регулювання з метою активізації інноваційної та інвестиційної діяльності виробництв; гармонізація законодавства й інших нормативно-правових актів держав — учасниць СНД у сфері регулювання оподаткування діяльності з розробки та виробництва високотехнологічної наукомісткої продукції; удосконалення системи сплати податків при трансфертному ціноутворенні; удосконалення діючих підходів при оподаткуванні майна, як одного з основних напрямів новоствореної робочої групи КРКПС.


Розмову вів Сергій ЦИГІПА,
tsyhipa@visnuk.com.ua