Офіційне видання Державної фіскальної служби України
Головна
Розширений пошук
Свіжий номер
38
жовтень 2016
Акценти номера
Податковий календар
Партнери:
20.01.2012, № 3

Звіт Наглядової ради з питань реалізації Програми модернізації Державної податкової служби України (ПМДПС I) 2011-11-04

Вступ

З 24 жовтня по 4 листопада 2011 року  пп. Матс Генрікссон, Віталій Ільїн та Юп ван Люнтерен, члени Наглядової ради (НР) з питань реалізації Програми модернізації Державної податкової служби України (ПМДПС-1), працювали в Києві, Україна, для відстеження та здійснення оцінки поступу реалізації Проекту модернізації ДПС-1. Це був шістнадцятий візит експертів Наглядової ради до Києва. Експерти НР обрали пана Матса Генрікссона головою Наглядової ради протягом цієї місії. На жаль, пан Джеймс Оуенз не зміг долучитися до роботи НР під час цієї місії.

Члени Наглядової ради здійснили оцінку досягнутого прогресу та ходу впровадження ПМДПС. Персонал центрального рівня Державної податкової служби України (ДПС) та співробітники Світового банку допомагали в організації зустрічей із представниками органів влади України, бізнесових організацій та інших зовнішніх партнерів. Експерти НР також здійснили ознайомчу поїздку до Полтавської області з метою відстеження перебігу процесу модернізації в ДПС у цьому регіоні.

Ми мали зустрічі з пп. Захарченко В. Ю., Головою ДПС України, Охтенем О. І., директором Департаменту розвитку та модернізації ДПС, Чуприною А. М., заступником директора Департаменту модернізації ДПС, та великою кількістю їхніх співробітників, які презентували напрацювання за різними напрямами Програми модернізації. Також відбулася зустріч НР з групою представників підрядника за контрактом з Податкового блоку (EPAM Systems), яку очолював пан Антонюк Ю.О., та підрядника за контрактом з Управління обігом документів (Sitronics IT Ukraine) на чолі з паном Шмідко В. М. Експерти НР отримали всю запитану інформацію. Зрештою, вони мали також зустрічі з представниками інших неурядових організацій. Ми дуже вдячні всім, з ким зустрічалися, за те, що вони приділили свій дорогоцінний час для зустрічі з нами і поділилися своїми враженнями.

Пан М. Генрікссон взяв участь в ознайомчій поїздці до Полтавської області, де він відвідав ДПА у Полтавській області та зустрівся з паном Задорожним В. П., Головою Комісії з проведення реорганізації ДПА у цій області, та його співробітниками. Цей візит надав цінну можливість усвідомити умови впровадження проекту модернізації в органах ДПА в Полтавській області, ознайомитися з результатами діяльності та приготуваннями до змін у підрозділах ДПА у Полтавській області. Експерти НР дуже вдячні за надання цієї інформації та виявлену до них увагу.

Протягом цієї місії експерти НР, як і під час своєї місії у травні 2011 року, через наближення кінцевого терміну завершення Етапу І у червні 2012 зосередили головним чином свою увагу на самій Програмі модернізації та результатах її впровадження. У цьому звіті, однак, технічні аспекти процесу модернізації розглядаються у ширшій перспективі щодо досягнення створення справедливої та неупередженої податкової адміністрації в Україні.

Роль Наглядової ради

Функцією Наглядової ради, підзвітної Кабінетові Міністрів Україні, є здійснення незалежної оцінки стану реалізації Проекту «Модернізація державної податкової служби України — 1» за напрямами:

  • створення ефективної, дієвої, прозорої та неупередженої системи функціональної діяльності ДПС України та
  • побудова взаємин між ДПС України та суспільством на основі добровільного виконання вимог податкового законодавства платниками податків.

Незалежність та доброчесність Наглядової ради є необхідними передумовами виконання її ролі. Члени Наглядової ради повинні мати вільний доступ до інформації та можливість висловлювати свої висновки й рекомендації у необмежений спосіб. Висновки та рекомендації її членів мають оприлюднюватися. У разі якщо ДПС України оприлюднює будь-які публічні заяви стосовно результатів місії НР та її звітів, експерти НР вважають, що проекти цих заяв мають узгоджуватися з членами НР для забезпечення неупередженого представлення їхніх висновків і думок.

Загальне враження щодо прогресу, досягнутого Державною податковою адміністрацією України та Програмою модернізації ДПС

Загальний податковий клімат

Уряд України започаткував програму модернізації 2003 року, маючи щире переконання, що справедливе оподаткування, яке управляється ефективною та дієвою адміністрацією у прозорий і неупереджений спосіб, є наріжним каменем сучасної України. У таких рамках було передбачено здійснити повну реструктуризацію процесів податкової адміністрації та консолідацію податкових органів за підтримки сучасних інформаційних систем адміністрування податків. Важливими складовими були бажання уникати непотрібних контактів між податківцями та платниками податків, створення системи відбору платників податку для аудиту на основі оцінки ризиків та загалом зменшення можливостей для безпідставних рішень з боку податкової адміністрації.

Експерти НР неодноразово наголошували на тому, що високоякісна податкова адміністрація не може розвиватися незалежно у середовищі, в якому якість податкового законодавства є недостатньою. Експерти НР вважають, що новий Податковий кодекс, який набрав чинності на початку цього року, є хорошою основою для функціонування і завдяки необхідним поправкам і роз’ясненням податковою адміністрацією сприятиме більш справедливому оподаткуванню. Слід внести зміни до тих норм Податкового кодексу, які досі є неясними або неоднозначними. Роз’яснення податковою адміністрацією мають бути публічними та прозорими і ніколи не заміняти закон.

Саме відчуттям експертів НР є те, що й досі ДПС України знаходиться під тиском Кабінету Міністрів щодо виконання показників надходження податків, і також, у свою чергу, застосовує показники надходження податків як управлінський інструмент у межах податкової адміністрації. Як результат серйозних бюджетних проблем, з якими стикається Уряд, схоже, що такий тиск стає навіть сильнішим, ніж раніше.

Як експерти НР уже звертали увагу у своєму звіті від вересня 2004 року, провідна міжнародна практика показує, що збитки через застосування директивних показників надходження податків набагато переважають вигоди. Такі показники надходження податків є згубними для сучасної податкової адміністрації з низки причин.

По-перше, вони тримають центр уваги податкової адміністрації на вже ідентифікованих платниках податків, висуваючи по відношенню до них постійно зростаючі вимоги щодо справляння податків. Отже, часто нехтується необхідне інвестування у виявлення додаткових платників податків і їхнє долучення до податкової системи. У такій країні, як Україна, де частка тіньової економіки є значною, це призводить до дуже нерівномірного розподілу податкового тягаря. Також це матиме результатом тиск на суб’єктів господарювання стосовно передоплати податків на наступні роки, що у середньостроковій перспективі завдасть величезної шкоди бюджетній ситуації в країні.

По-друге, як результат такого нерівного розподілу податкового тягаря добровільне справляння податків платниками податків поступово зруйнується, і платники податків ще більше докладатимуть зусиль для ухилення від сплати податків.

По-третє, показники надходження податків призводять до небажаної практики серед податківців, особливо з огляду на взаємозв’язок між їхніми преміями і результативністю податкових надходжень. Вони, цілком імовірно, віддадуть перевагу збиранню коштів у більш легкий спосіб, а не надходженням податків від більш винахідливих платників податків. Це ще більше загострюватиме нерівномірний розподіл податкового тягаря. Існує також певний ризик щодо самовдоволення податківців, як тільки буде досягнуто показників надходження податків. Як повідомили експертів НР, залишається високим рівень корупції серед посадовців податкових органів, що є наслідком їхньої низької заробітної плати.

Експерти НР в усіх своїх звітах за останні роки дуже ясно давали зрозуміти, що у світовому масштабі принцип добровільного справляння податків є рушійною силою у податковій адміністрації. Положення про Наглядову раду показує, що добровільне виконання вимог податкового законодавства є сутністю Програми модернізації. Звісно, що цього можна досягти численними різними способами, поєднуючи надання послуг звичайним платникам податків з примусовим стягненням податків з виявлених неплатників податків, що також залежить від національної культури державного управління.

На думку експертів НР, однак, рушійним принципом в Україні є радше тотальний контроль, ніж добровільне справляння податків. Це часто виправдовується існуючими обставинами в Україні, що, на нашу думку, є хибним. Порочне коло недовіри та невиконання податкового законодавства може розірвати лише уряд, а не громадяни та суб’єкти господарювання. На думку експертів НР, серед іншого це означає, що пропозиції на кшталт запланованого збирання всіх даних касових апаратів в центральній базі даних призведуть до протилежних результатів. Вони також є неефективними. Україна, де вже вимагається надмірно велика кількість інформації від платників податків і одночасно існує серйозна проблема зі справлянням податків, має розуміти це навіть краще, ніж інші країни.

Незважаючи на таку досить безрадісну картину, також і в самій сфері оподаткування експерти НР вбачають деякі позитивні ознаки і напрацювання:

Загальний обсяг податкових надходжень, принаймні, тримається на рівні із зростанням ВВП (хоча непевно, якою мірою це збільшення можна віднести до надмірного тиску на частину платників податків)

Чисті надходження від ПДВ різко зросли, тоді як одночасно обсяг невідшкодованого ПДВ знизився навіть більше (це, проте, не означає рівномірного розподілу на всіх підприємців — платників податків)

Запровадження штрафних санкцій до податкової адміністрації за несвоєчасне відшкодування ПДВ (після 74 днів) (результати цього заходу ще є неясними для членів НР)

Запровадження подання звітності в електронному вигляді широко вітається платниками податків, оскільки це полегшує процес подання декларацій; однак витрати на придбання програмного забезпечення, цифрового підпису та сертифікаційних ключів не повинні здійснюватися платниками податків

Кількість позапланових перевірок, особливо платників податків у сфері малого бізнесу, різко знизилася, таким чином вивільняючи спроможності для відбору платників податків для аудиту на основі ризикоорієнтованої системи і знижуючи деякою мірою домагання по відношенню до малого бізнесу.

 Проект модернізації ДПС

Незважаючи на те що експерти НР були досить песимістичними після своєї місії в травні 2011 року і навіть висловлювали свою занепокоєність щодо імовірності впровадження будь-яких складових частин першого етапу Програми модернізації з боку ДПС України до встановленого кінцевого терміну, 29 червня 2012, наразі вони більш впевнені щодо імовірного, принаймні, початку процесу впровадження протягом наступних восьми місяців. Причиною цього є те, що Голова ДПС України особисто взяв під контроль проект модернізації, таким чином даючи ясно зрозуміти всій ДПС України, що модернізація є найвищим пріоритетом. Також на обласному рівні керівництво набагато більше залучено до приготувань щодо організаційних змін. До того ж робочі стосунки з постачальниками програмного забезпечення значно покращилися, розпочалося тестування програмного забезпечення, і очікується, що дослідна експлуатація розпочнеться у першому кварталі 2012 року. Зрештою, було забезпечено приміщення для Центру обробки даних, а також розпочалося постачання апаратного забезпечення.

Ключові показники діяльності ДПС

Ці дані наразі охоплюють період з 2005 по першу половину 2011 року і включають інформацію про управління процесом справляння податків і податкову заборгованість, показуючи також термін її давності. НР вітає ці дані і внутрішній аналіз, який проводить ДПС України.

Як уже зазначалося в наших попередніх звітах, якість аналізу залишає бажати покращення. Якщо, наприклад, згідно з даними ДПС України, зростання номінального ВВП у період з 2010 по 2011 рік складає дещо понад 20%, обсяги експорту збільшилися на 38,5% та імпорту на 48,1%, то важко повірити, що лише 4,2% збільшення надходжень можна віднести до макроекономічних факторів, тоді як 43,1% спричинено підвищенням результативності податкової адміністрації, а 52,7% — вдосконаленням законодавства.

Дані показують значне збільшення обсягу податкових надходжень по всій службі порівняно з першою половиною 2010 року. Проте експерти НР вважають, що цифрові дані щодо надходжень від ПДВ і відшкодування ПДВ вказують на позитивну динаміку з першого погляду, але це важко зрозуміти. Цьому також суперечить інформація, одержана від представників бізнесової громади. Схоже, що ДПС України покращила свою здатність щодо забезпечення надходжень. На думку членів НР, принаймні частково, це є результатом значного тиску, під яким знаходиться ДПС України, задля забезпечення додаткових надходжень до бюджету і збирання податків що б там не було.

Статистичні дані містять в собі дуже значні зміни у порівнянні з першою половиною 2010 року. Положення нового Податкового кодексу можуть пояснити деякі з них. Це стосується різкого зниження адміністративних штрафів, як кількості, так і сум, а також значного зменшення сум санкцій, що накладаються на приватних підприємців, які користуються «канікулами» щодо звільнення від штрафів після запровадження Податкового кодексу.

Податкова заборгованість збільшилася більше ніж удвічі за останні три роки, хоча трохи знизилася протягом першої половини 2011 року. 60 відсотків заборгованості відноситься до податку на прибуток підприємств і ПДВ і понад 50 відсотків мають строк давності менш як один рік. Експерти НР побоюються, що основною причиною збільшення заборгованості — другою тільки після економічної кризи — є той факт, що ДПС України все більше вдається до жорстких методів оподаткування. Представники бізнесової громади підтвердили це враження. Такий напрям, прийнятий ДПС України, є шкідливим для нормальних взаємин між платниками податків і податковою адміністрацією, а також згубним для добровільного виконання вимог податкового законодавства і, зрештою, для податкових надходжень.

Результати обстеження ключових показників діяльності ДПС, яке проводить фірма GfK, наразі були представлені експертам НР. Обстеження проводилося у квітні/травні 2011 року, невдовзі після запровадження нового Податкового кодексу. Отже, можна припустити, що на деякі результати обстеження вплинула невизначеність і збентеження протягом першого періоду часу після набрання чинності Податковим кодексом. На той час не було роз’яснень на широкій основі і не було внесено поправок до Податкового кодексу. Проте експерти НР мають декілька спостережень.

Загальне враження, яке справляє обстеження, є те, що більшість відповідей груп респондентів є критичними і що динаміка у межах обстежуваних напрямів, на їхню думку, погіршилася, а в багатьох випадках значною мірою згідно зі статистичними даними. Це є очевидним, особливо за показниками щодо якості роботи ДПС України і вартості виконання податкового законодавства. За показниками щодо добровільності справляння податків та імовірності виявлення випадків ухилення від сплати податків з’ясовується більш різнорідна картина. Кількість звернень щодо роз’яснення положень Податкового кодексу різко збільшилася, як і можна очікувати, коли вводиться в дію новий закон. Більш серйозним питанням є те, що всі групи респондентів висловили незадоволеність відповідями, наданими ДПС України. Експерти НР, безумовно, занепокоєні таким падінням довіри до професійної якості і спроможності ДПС України надавати консультації платникам податків. Особливу стурбованість викликає те, що група великих платників податків більше незадоволена і критична, ніж інші групи. Великі платники податків забезпечують набагато більшу частину податкових надходжень. Отже, істотне значення має сприяння добровільному справлянню податків серед них.

Підвищення витрат на виконання податкового законодавства було підтверджено результатами обстеження Світового банку «Ведення бізнесу», де Україна стосовно справляння податків займає 181 місце серед 183 країн.

Податкове законодавство та політика адміністрування податків

Незважаючи на те що Податковий кодекс широко схвалюється у більшості кіл, на думку багатьох спостерігачів, він далекий від досконалості. Існування нового єдиного Податкового кодексу є вдосконаленням само по собі, хоча деякі спостерігачі вважають, що цей закон був спішно проведений через Парламент і передчасно. Усі погоджуються, що Податковий кодекс потребує внесення деяких нагальних змін і роз’яснень. Приблизно 30 таких змін було прийнято Парламентом.

Наразі докладаються зусилля щодо розробки проектів додаткових поправок задля вдосконалення Податкового кодексу. Деякими прикладами є:

Положення щодо прав і обов’язків

Повноваження щодо аудиту, у тому числі аудит третьої сторони

Норми щодо апеляцій в адміністративному порядку

Штрафи і санкції

Зміна періоду звітування податковим агентом щодо податку на доходи фізичних осіб із щомісячного на квартальний

Скасування деяких звільнень від сплати ПДВ

Повернення до загальних податкових роз’яснень, а не тільки індивідуальних.

Експерти НР вітають такі зусилля, не коментуючи зміст пропонованих положень. Члени НР вважають, що необхідно продовжувати роботу щодо вдосконалення Податкового кодексу, оскільки його було запроваджено перш ніж могли відбутися ретельні обговорення по відношенню до всіх деталей. Експерти НР, однак, шкодують, що пропозиції щодо внесення поправок не включають зміну періоду звітування про податок на прибуток підприємств з квартального на річний у поєднанні з системою авансових платежів за цим податком протягом податкового року. Це є нормою у більшості країн, яку було запропоновано декількома партнерами, у тому числі експертами НР у попередньому звіті. Експерти НР також не бачать користі переходу від єдиної ставки податку на доходи фізичних осіб до диференційованої ставки, зважаючи на підвищений адміністративний тягар і дуже обмежені додаткові надходження.

Недосконале податкове законодавство, звісно, є проблемою само по собі, що призводить до невизначеності і непотрібних конфліктів між платниками податків і податковою адміністрацією. Ще гіршим є погане виконання положень податкового законодавства. Представники бізнесової громади неодноразово повідомляли членам НР, що ДПС України, здається, є нездатною приймати неупереджені тлумачення закону та у своїх зусиллях щодо виконання показників надходження податків вдається до жорстких методів оподаткування. Одним із прикладів такого зловживання є практика збирання податків авансом, які мають сплачуватися протягом пізніших періодів оподаткування. Іншою проблемою є офіційна заборона з боку ДПС України, яка суперечить Податковому кодексу, віднесення збитків на майбутні періоди. Така практика призводить до серйозних сумнівів стосовно верховенства права. Зусилля щодо добровільного справляння податків потерпатимуть від цього, як і прямі іноземні інвестиції в Україну. Економіці країни буде завдано значної шкоди.

Україна займає низьке місце в обстеженні Світового банку «Ведення бізнесу», особливо щодо справляння податків. Це підтверджується також результатами обстеження ключових показників діяльності ДПС, проведеного фірмою GfK, де більшістю груп респондентів — представників бізнесу вважалося, що вартість виконання податкового законодавства підвищилася. Результати обстеження показують, що податкова система України є однією з найскладніших у світі. Було наведено приклад, що підприємство в Україні може сплачувати до 135 платежів на рік, щоб дотримуватися правил. Експертів НР також поінформували, що кількість платежів на щомісячній основі може розстягнутися на 16 різних днів здійснення оплати. Ситуація залишається, по суті, незмінною протягом багатьох років. Експерти НР здивовані, що на цю проблему не звертали увагу, особливо якщо врахувати, що зусилля задля зниження витрат на виконання податкового законодавства вітатимуться бізнесовою громадою та її платниками податків і, отже, цілком імовірно, сприятимуть добровільності справляння податків. Експерти НР, отже, підтримують заходи щодо зниження витрат на виконання податкового законодавства, таких як:

Перехід від квартального до річного періоду звітування про податок на прибуток підприємств у поєднанні з щомісячними авансовими платежами за податком на прибуток підприємств

Підвищення порогової величини зобов’язання щодо реєстрації накладних з ПДВ

Об’єднання якомога більше платіжних зобов’язань, де це можливо

Ці реформи, на думку експертів НР, не представлятимуть будь-якої загрози для податкових надходжень.

Аудит

Експерти НР помітили протягом своїх останніх місій, що було досягнуто прогресу у сфері аудиторських перевірок. Ми також здійснили перехресний контроль наших вражень у цьому відношенні з представниками бізнесової громади. Найважливішим є те, що концепція відбору платників податків для аудиту на основі управління ризиками є наразі загальноприйнятою і впроваджена в загальнонаціональному масштабі. Критерії відбору постійно розвиваються і вдосконалюються. Центр уваги зусиль щодо аудиторських перевірок все більше спрямований на більш великих платників податків, незважаючи на правові зобов’язання перевіряти випадки відшкодування ПДВ незалежно від ризику для надходжень та проводити перевірки для інших цілей, крім податкових, таких як контроль за рівнем цін. Цифрові дані за ключовими показниками діяльності ДПС показують, що кількість перевірок у сфері малого бізнесу знижується на користь більш великих платників податків. Результати аудиту загалом покращилися. Представники бізнесової громади повідомили, що якість звітів за результатами аудиторських перевірок значно підвищилася частково як наслідок запровадження стандартних форм таких звітів. Також повідомлялося, що рівень компетентності серед податкових аудиторів підвищився. Експерти НР вітають такі позитивні напрацювання. Високоякісні аудиторські перевірки, зосереджені на серйозних випадках несплати податків, є одним із стовпів, на яких ґрунтується успішна податкова адміністрація.

Експерти НР, проте, дізналися про деяку менш похвальну практику. Найбільш очевидною, звісно, є застосування показників надходження податків як основи для аудиторської перевірки, часто результатом якої є не належна перевірка бухгалтерських книг і облікової документації, а радше перемовини з платником податків щодо результату аудиту. Експертам НР також розповідали, що аудиторські перевірки і погрози щодо карного розслідування використовуються для залякування платників податків. Ясна річ, що така практика повністю суперечить справедливому поводженню. Наслідки для добровільного справляння податків будуть руйнівними.

Консолідація, організаційна структура та управління людськими ресурсами

Запровадження сучасних інформаційних систем адміністрування податків значно змінить спосіб роботи підрозділів ДПС України на всіх рівнях організації. Зміняться як процеси, так і посадові інструкції. Подання податкових декларацій зникне з офісів, як і тисячі канцелярських посад на місцевому та обласному рівнях. Такі роботи частково замінятимуться професійними роботами вищого рівня. Буде набагато менше причин, щоби платники податків відвідували податкові органи ДПС для спілкування з адміністрацією. І це є тільки найочевидніші зміни. Щойно розпочнеться реальний процес впровадження, набагато більше змін стануть очевидними.

На думку Наглядової ради, інформування про величезні зміни, які має принести модернізація організації та її співробітникам, досі залишається на дуже низькому рівні. Планування щодо змін тільки що розпочалося. Якщо не інтенсифікувати цей процес найближчим часом, то недостатнє планування спричинить серйозні проблеми, пов’язані з людськими ресурсами і бюджетом. Експерти НР задоволені, що найнято зовнішнього консультанта для надання допомоги керівництву ДПС України у напрямах впровадження та управління змінами. Однак враженням експертів НР є те, що така допомога використовується недостатньо для забезпечення будь-яких очевидних результатів. Причиною цьому може бути те, що цей консультант фактично відокремлений від організації, не може самостійно спілкуватися з будь-ким в організації і тому не може відігравати роль, яку ми очікуємо від нього.

Реорганізація, яка наразі відбувається на центральному рівні ДПС України, не має відношення до Проекту модернізації, оскільки її спонукав Указ Президента № 1085 і супровідні скорочення бюджету. У травні цього року експертам НР повідомили, що реорганізація ДПС України розпочнеться, щойно буде створено нову організаційну структуру на центральному рівні. Як повідомили експертів НР, уже розроблено структуру майбутньої організації. Експертам НР, однак, не було надано свідчень, що приготування розпочалися для створення нових податкових органів після впровадження систем податкового блоку та управління обігом документів.

Консолідація податкових органів, важливий крок у модернізації ДПС України, досі не відбувається, за винятком поточних незначних коригувань організаційної структури. Було знову закрито невелику кількість державних податкових інспекцій, а відкрито відділи, щоб надавати послуги громадськості. Експерти НР усвідомлюють, що адміністративне право ускладнює здійснення таких змін. Проте це слід зробити, оскільки нинішня структура відображає розподіл обов’язків до впровадження Систем податкового блоку та управління обігом документів, іншими словами, традиційний спосіб роботи, який має повністю змінитися після запровадження нових інформаційних систем.

Системи податкового блоку, управління обігом документів і встановлення апаратного забезпечення

Після своєї місії у травні 2011 року — та в попередніх звітах — експерти НР висловлювали свою серйозну занепокоєність стосовно імовірного впровадження будь-яких складових частин першого етапу Програми модернізації з боку ДПС України та Департаменту розвитку та модернізації ДПС до вже відстроченого кінцевого терміну, 29 червня 2012 року. Ми нагадали ДПС України, що це потребуватиме повної уваги і зосередження на ключових завданнях, а також безумовної підтримки та активного керування з боку вищого керівництва. Навіть тоді експерти НР мали значні сумніви щодо можливості виконання такого складного завдання до встановленого кінцевого терміну.

Наразі експерти НР більш впевнені щодо принаймні можливості розпочати процес впровадження протягом наступних 8 місяців:

Голова ДПС України особисто взяв під контроль проект модернізації, а директор Департаменту розвитку та модернізації ДПС безпосередньо доповідає йому, що дає ясно зрозуміти всій ДПС, що модернізація є найвищим пріоритетом

Робочі взаємини з постачальниками програмного забезпечення як за контрактом з податкового блоку, так і управління обігом документів, схоже, стали набагато ефективнішими наразі

Тестування програмного забезпечення для першого з п’яти пріоритетних процесів (реєстрація платників податків) розпочалося в лабораторії на початку жовтня, як і розробка інтерфейсів користувачів

Приміщення для Центру обробки даних, зрештою, було забезпечено, наразі обставляється меблями, і почалася доставка апаратного забезпечення; завершення оснащення ЦОД, як нам повідомили, очікується до середині грудня

Очікується, що дослідна експлуатація розпочнеться принаймні в одному офісі протягом першого кварталу 2012 року

Керівництво обласного рівня значною мірою залучено до приготувань щодо організаційних змін.

Загальні висновки

Модернізацію податкової адміністрації України можна оцінити на трьох різних рівнях:

Впровадження інформаційних систем підтримки

Організаційні зміни і розвиток людських ресурсів

Створення справедливої та неупередженої культури адміністрування податків податковою адміністрацією.

На рівні впровадження інформаційних систем для податкової адміністрації, схоже, що наразі можна досягти започаткування процесу впровадження у (невеликій) кількості пілотних органів до встановленого кінцевого терміну, 29 червня 2012 року. Це є позитивним напрацюванням. Запровадження в промислову експлуатацію в загальнонаціональному масштабі, з огляду на наш досвід, щонайменше, потребуватиме ще два роки.

На рівні організаційних змін і розвитку людських ресурсів, незважаючи на активне залучення наразі вищого керівництва як на центральному, так і обласному рівнях, що заслуговує на похвалу, поінформованість досі залишається на низькому рівні, а планування тільки що розпочалося. Слід прискорити ці процеси значною мірою.

На рівні створення справедливої та неупередженої культури адміністрування податків експерти НР бачать небагато вдосконалень або їх відсутність. Здається, що єдиною турботою керівництва є забезпечення достатніх податкових надходжень до бюджету, не має значення, якою ціною для країни в майбутньому. Вони, схоже, не усвідомлюють шкоду, яку спричинює підхід, що ґрунтується на директивних показниках надходження податків, і те, як цей підхід наразі застосовується.


Київ, 4 листопада 2011 року

Матс ГЕНРІКССОН
Віталій ІЛЬЇН
Юп ван ЛЮНТЕРЕН