Соціальне страхування

Призначення наукової пенсії інваліду з дитинства

Особа, яка є інвалідом з дитинства, має стаж наукової роботи понад 20 років. Чи має вона право, враховуючи зміни, на призначення пенсії за нормами Закону про наукову діяльність? Якщо так, то за який період враховуватиметься заробітна плата?


При призначенні пенсії по інвалідності згідно із Законом про наукову діяльність (у редакції Закону, чинного до 01.10.2011 р.) однією з умов призначення такої пенсії було визнання особи інвалідом на науковій (науково-педагогічній) посаді. Зазначена вимога позбавляла права на наукову пенсію осіб, визнаних інвалідами з дитинства.

Статтею 24 Закону про наукову діяльність передбачено, що з 01.10.2011 р. науковим (науково-педагогічним) працівникам, яких визнано інвалідами І — ІІІ груп, призначається пенсія по інвалідності у розмірі пенсії наукового (науково-педагогічного) працівника незалежно від віку за наявності стажу наукової роботи, передбаченого частиною другою ст. 24 Закону про наукову діяльність (для жінок — 15 років, для чоловіків — 20 років), та страхового стажу, передбаченого ст. 32 Закону про пенсійне страхування, а інвалідам з дитинства — незалежно від часу встановлення інвалідності.

Згідно з частинами третьою — сьомою ст. 24 Закону про наукову діяльність для обчислення пенсії враховується заробітна плата наукового (науково-педагогічного) працівника за основним місцем роботи за весь період страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника починаючи з 01.07.2000 р. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами в період до 01.01.2016 р. або якщо період страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника починаючи з 01.07.2000 р. становить менше 60 календарних місяців для обчислення пенсії також враховується заробітна плата за основним місцем роботи за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника поспіль до 01.07.2000 р. незалежно від перерв.

На вибір особи, яка звернулася за призначенням пенсії, з періоду, за який враховується заробітна плата для обчислення пенсії, виключається період до 60 календарних місяців поспіль за умови, що зазначений період становить не більше 10% тривалості наукового стажу.

В усіх випадках період, за який враховується заробітна плата, враховуючи виняток, не може бути менше 60 календарних місяців.