Соціальне страхування

Зарахування до страхового стажу періоду навчання в інституті

При призначенні пенсії відповідно до Закону про держслужбу передбачено наявність страхового стажу для чоловіків 35 років. У період з 01.09.68 р. по 22.06.73 р. чоловік навчався в інституті. Чи зараховується до страхового стажу при призначенні пенсії держслужбовця період навчання в інституті?


Відповідно до ст. 37 Закону про держслужбу (в редакції, що діє з 01.10.2011 р.) однією з умов призначення пенсій є наявність страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого абзацом першим частини першої ст. 28 Закону про пенсійне страхування, зокрема для чоловіків 35 років.

Частиною четвертою ст. 24 Закону про пенсійне страхування передбачено, що періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховувалися до стажу роботи для призначення пенсії до набрання чинності цим Законом, зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, яке діяло раніше, крім випадків, передбачених вищезазначеним Законом.

Згідно зі ст. 56 Закону про пенсійне забезпечення до стажу роботи зараховується, зокрема, навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах з підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі та клінічній ординатурі.

Тобто при призначенні пенсії за нормами Закону про держслужбу до страхового стажу чоловіка за умови документального підтвердження буде зараховано час навчання у вищому навчальному закладі у період з 01.09.68 р. по 22.06.73 р.