Соціальне страхування
Тема: Пенсійне і соціальне забезпечення

Добровільна участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування

Відповідно до ст. 7 Закону про пенсійне страхування загальнообов'язкове державне пенсійне страхування здійснюється, зокрема, за принципами:

  • законодавчого визначення умов і порядку здійснення загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;
  • обов'язковості страхування осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту) та інших підставах, передбачених законодавством, а також осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, фізичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності;
  • права на добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування осіб, які відповідно до цього Закону не підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню.

Вищезазначеним Законом передбачено, що особи мають право на пенсію із солідарної системи за умови наявності певної кількості страхового стажу, зокрема пенсія за віком призначається за наявності 15 років страхового стажу.

Чи є можливість укласти договір про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування у разі, якщо особа певний час не є застрахованою в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування? Чи означає це те, що після досягнення пенсійного віку і без наявності 15 років страхового стажу особа не матиме право на пенсію? Розглянемо відповіді на ці та інші запитання.

Чи матиме право на пенсію за віком особа, яка досягла пенсійного віку і не має страхового стажу 15 років?

Така особа права на трудову пенсію не матиме. Оскільки ст. 26 Закону про пенсійне страхування передбачено, що особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення 60 років та наявності страхового стажу не менше 15 років.

Як бути у випадку, якщо особа на сьогодні не є застрахованою в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування і хоча ще не досягла пенсійного віку — зрозуміло, що наявного страхового стажу їй буде недостатньо для призначення пенсії?

Статтею 12 Закону про пенсійне страхування передбачено, що особи, які досягли 16-річного віку та не належать до осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню відповідно до ст. 11 цього Закону, у тому числі іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють на території України, громадяни України, які постійно проживають або працюють за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, мають право на добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

Правом на добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування можуть скористатися студенти, безробітні, громадяни, які тимчасово працюють за кордоном, для яких добровільна участь є єдиною можливістю включити періоди роботи до страхового стажу.

Порядок добровільної участі у солідарній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування громадян України, які працюють за межами країни, затверджено постановою № 10-1. Цією постановою також затверджено форму заяви і типовий договір.

На який термін укладається договір про добровільну участь?

Договір про добровільну участь укладається на будь-який термін, але не менш як на рік.

Куди слід звертатися для укладення договору про добровільну участь та які документи для цього необхідно надати?

Для укладення договору про добровільну участь слід звертатися до районного (міського) управління Пенсійного фонду України за місцем проживання. Перелік документів, необхідних для укладення такого договору, визначено у ст. 12 Закону про пенсійне страхування: заява про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування за формою згідно з додатком 2 до Інструкції № 21-1; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, копія трудової книжки та документа, що посвідчує особу.

Місцеве управління Пенсійного фонду України, отримавши заяву про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, має право перевіряти викладені в заяві відомості та вимагати від особи, яка подала заяву, документи, що підтверджують зазначені відомості.

В які терміни укладається договір?

Договір про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування має бути укладено не пізніше ніж 30 календарних днів з дня отримання заяви.

При цьому договір повинен відповідати типовій формі, затвердженій постановою № 21-1.

Договором визначаються розмір та порядок сплати страхових внесків, умови набуття застрахованою особою права на пенсійні виплати, умови розірвання договору, права та обов'язки сторін, відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов цього договору.

Чи можлива одноразова сплата страхових внесків за певний період?

Договором про добровільну участь може передбачатися одноразова сплата застрахованою особою страхових внесків за попередні періоди (роки) починаючи з 2004 р. При цьому сума сплачених страхових внесків за кожний місяць не може бути меншою від мінімального страхового внеску.

Розмір мінімального страхового внеску визначається шляхом множення мінімального розміру заробітної плати, установленої законодавством на той час, за який здійснюється розрахунок сум страхових внесків: за період з 01.01.2004 р. до 30.03.2005 р. на 32%, за період з 31.03.2005 р. до 31.12.2005 р. — 32,3%; за 2006 р. — 31,8%; з 01.01.2007 р. по 31.12.2010 р. включно 33,2%.

Сплата страхових внесків за попередні періоди здійснюється однією сумою протягом 10 днів з моменту підписання договору про добровільну участь.

З якого часу договір про добровільну участь є чинним?

Договір про добровільну участь набирає чинності з дня його підписання.

Чи передбачено обов'язкові умови при укладанні такого договору?

По-перше, частиною другою ст. 12 Закону про пенсійне страхування передбачено, що строк добровільної участі особи в загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванні збігається з терміном дії договору, який згідно з цією нормою повинен бути не менше одного року. Отже, термін дії договору має становити дванадцять місяців і більше.

По-друге, за кожний місяць мають бути сплачені страхові внески в сумі не менше від мінімального страхового внеску, що визначається як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір страхового внеску, установленого законом.

Особи, які уклали договір, сплачують страхові внески в розмірі, установленому в договорі про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, але не менше від мінімального розміру страхового внеску за кожний місяць до 20 числа місяця, наступного за останнім календарним днем базового звітного кварталу.

Якщо сьогодні студент не може сплачувати добровільні внески до Пенсійного фонду України, чи може він зробити це в майбутньому?

Законом про пенсійне страхування передбачено можливість сплати страхових внесків за попередній період починаючи з 01.01.2004 р. (з моменту набрання чинності Законом), але тільки як додаткову умову договору, оскільки частиною п'ятою ст. 12 зазначеного Закону визначено, що договором може бути передбачено одноразову сплату застрахованою особою страхових внесків за попередні періоди. Із змісту цієї норми випливає, що сплата внесків за минулі періоди може бути виключно додатковою умовою договору, основним змістом якого має стати сплата внесків протягом терміну дії договору починаючи з дати його укладення. Обчислення сум страхових внесків за минулі періоди у договорі здійснюватиметься органом Пенсійного фонду України виходячи з розміру страхового внеску, що діяв у час, за який він сплачується. А сума сплачених страхових внесків за кожний місяць не може бути меншою від мінімального страхового внеску.

Чи може Пенсійний фонд України відмовити в укладенні договору про добровільну участь?

Така відмова можлива у випадках: якщо особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню; не відповідає іншим вимогам, визначеним частиною першою ст. 12 Закону про пенсійне страхування; подала неповні або недостовірні відомості; уже уклала договір про добровільну участь, строк дії якого не припинено або за яким не виконано передбачені договором умови; бажає укласти договір на строк менше ніж рік.

Чи можливе дострокове розірвання договору про добровільну участь?

Договір про добровільну участь може бути достроково розірваним:

застрахованою особою:

  • за умови дії договору не менше одного року;
  • у разі систематичного порушення територіальним органом Пенсійного фонду України умов договору;
  • за згодою сторін, якщо договір діяв не менш як один рік.

територіальним органом Пенсійного фонду в разі:

  • набуття застрахованою особою відповідно до Закону про пенсійне страхування зобов'язань щодо участі в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;
  • виникнення обставин, що не відповідають визначеним Законом про пенсійне страхування вимогам до осіб, які мають право брати добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;
  • систематичного порушення застрахованою особою умов договору;
  • смерті застрахованої особи.

В інших випадках дострокове розірвання договору про добровільну участь не допускається.