Соціальне страхування
Тема: Пенсійне і соціальне забезпечення

Запитання — відповіді

Доплата за понаднормовий стаж

Чоловік має 32 роки страхового стажу. Чи матиме він право на пенсію як ліквідатор Чорнобильської катастрофи після досягнення 50 років та на доплату за понаднормовий стаж?


Статтею 55 Закону № 796 передбачено зниження пенсійного віку особам, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення.

Розмір таких пенсій обчислюється згідно з нормами Закону про пенсійне страхування.

Відповідно до ст. 28 вищезазначеного Закону мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеному законом.

За кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1% розміру пенсії, обчисленої відповідно до ст. 27 Закону про пенсійне страхування, але не більш як на 1% мінімального розміру пенсії за віком.

Оскільки чоловік має менше 35 років страхового стажу (лише 32), підстав для встановлення доплати за понаднормовий стаж до його пенсії немає.

Право дострокового виходу на пенсію

Жінка 1962 року народження проживає в Житомирській області. Має дитину 1986 року народження, яка є інвалідом з дитинства (вроджена вада), але інвалідність призначено тільки з 13 років. З дня народження дитину постійно лікували в районі, після 10 років направили до Київського обласного центру охорони здоров'я матері та дитини, де у неї виявили вроджену ваду. Чи має право жінка на призначення пенсії при досягненні 50-річного віку?


Згідно із Законом про пенсійне страхування жінки, які народили п'ятеро або більше дітей і виховували їх до шестирічного віку, і матері інвалідів з дитинства, які виховували їх до цього віку, мають право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення 50 років та за наявності не менше 15 років страхового стажу. При цьому до інвалідів з дитинства належать також діти-інваліди віком до 16 років.

Відповідно до п. 25 Порядку № 22-1 визнання особи інвалідом з дитинства або дитиною-інвалідом засвідчується випискою з акта огляду в МСЕК, медичним висновком установи охорони здоров'я, посвідченням одержувача допомоги, довідкою органу, що призначає допомогу, про період призначення допомоги.

У разі якщо дитину визнано дитиною-інвалідом після досягнення шестирічного віку або інвалідом з дитинства після досягнення 18-річного віку, надається висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що вона мала медичні показання для визнання її дитиною-інвалідом до досягнення шестирічного віку.

Отже, у разі якщо лікарі зроблять висновок про те, що дитина мала медичні показання для визнання її дитиною-інвалідом до шестирічного віку, жінка матиме право на достроковий вихід на пенсію (в 50 років та за наявності 15 років страхового стажу).

Право на пенсію за вислугу років

Жінка за професією — середній медичний працівник. Загальний стаж — 31 рік (15 років — робота на фельдшерсько-акушерському пункті (ФАП) і 16 років — медсестрою у колгоспному профілакторії). Чи зараховуються зазначені періоди роботи до спеціального стажу, що дає право на пенсію за вислугу років?


Умовою для призначення пенсії за вислугу років медичним працівникам є наявність спеціального стажу роботи на посадах та в закладах не менше 25 років. Перелік таких посад і закладів затверджено постановою № 909.

Робота на посадах лікарів та середнього медичного персоналу (незалежно від найменування посад) дає право на призначення пенсії за вислугу років, якщо вони працюють, зокрема, в санаторно-курортних закладах.

Перелік таких закладів затверджено наказом № 385.

Профілакторії колгоспів зазначеним переліком не передбачено, отже, підстав для зарахування до спеціального стажу, що дає право на пенсію за вислугу років, роботи медсестрою у колгоспному профілакторії немає.

Фельдшерсько-акушерський пункт належить до амбулаторно-поліклінічних закладів, тому роботу медичною сестрою у ФАП буде зараховано до спеціального стажу.

Пенсія із зниженням пенсійного віку

Жінка народилася 28.08.63 р., має посвідчення постраждалої внаслідок аварії на ЧАЕС категорії 3 (проживала у третій зоні на момент аварії та після аварії  сім років). Страховий стаж понад 32 роки. У якому віці вона матиме право на пенсію за віком? Чи потрібно їй для призначення пенсії звільнятися з роботи?


Відповідно до ст. 55 Закону № 796 пенсійний вік, установлений ст. 26 Закону про пенсійне страхування, особам, які постійно проживали або постійно проживають чи постійно працювали або постійно працюють у зоні гарантованого добровільного відселення за умови, що вони станом на 01.01.93 р. прожили або відпрацювали у цій зоні не менше ніж три роки, початково знижується на три роки та додатково на один рік за кожні два роки проживання (роботи), але не більше ніж на шість років.

Початкова величина зниження пенсійного віку встановлюється лише особам, які постійно проживали або постійно працювали у зазначених зонах з моменту аварії по 31.07.86 р. незалежно від часу проживання або роботи в цей період.

При цьому відповідне зниження пенсійного віку застосовується також до завершення періоду збільшення віку виходу на пенсію до 01.01.2022 р.

Жінки, пенсійний вік яким знижується на шість років та які народилися у період з 01.04.63 р. по 30.09.63 р., мають право на призначення пенсії за віком після досягнення 50-річного віку.

Отже, жінка матиме право на призначення пенсії після досягнення 50 років.

Звільнення з роботи при призначенні такої пенсії не вимагається.

Працевлаштування під час отримання пенсії

Жінка 31 рік пропрацювала провізором у державній аптеці. У 2011 р. вийшла на пенсію за вислугу років, тобто у 54 роки і 3 місяці. У червні 2012 р. жінці виповнюється 55 років. Чи має вона право знову працювати в аптеці провізором, продовжуючи отримувати пенсію, чи потрібно чекати, поки їй виповниться 56 років?


Відповідно до ст. 7 Закону про пенсійне забезпечення та Порядку № 22-1 пенсія за вислугу років призначається при залишенні роботи, яка дає право на цю пенсію. У разі влаштування на роботу на посаду, яка дає право на пенсію за вислугу років, виплата пенсії припиняється на весь період роботи на цій посаді, у тому числі у випадках, коли робота на такій посаді має місце після досягнення пенсійного віку.

Переведення з одного виду пенсії на інший провадиться з дня подання заяви з усіма необхідними документами.

Згідно зі ст. 26 Закону про пенсійне страхування пенсійний вік жінок, які народилися у період з 01.04.57 р. по 30.09.57 р., — 56 років.

Отже, права працювати за спеціальністю жінка не має до досягнення пенсійного віку (56 років) та подання заяви на переведення з пенсії за вислугу років на пенсію за віком.