Бухоблік
Тема: Бухгалтерський облік

Бухгалтерський облік розрахунків з ПДВ сільгосппідприємствами

До редакції «Вісника» надійшов лист від передплатника журналу, який цікавиться бухгалтерським обліком розрахунків з ПДВ підприємствами сільського господарства, які обрали спеціальний режим оподаткування ПДВ. Особливості такого обліку розглянемо нижче.


Інструкцією з бухгалтерського обліку податку на додану вартість, затвердженою наказом № 141 (зі змінами та доповненнями, внесеними наказами № 675 та № 1753), установлено, що підприємствами сільського і лісового господарства та рибальства, якими відповідно до законодавства обрано спеціальний режим оподаткування ПДВ (далі — сільськогосподарське підприємство), а також переробними підприємствами бухгалтерський облік розрахунків з ПДВ здійснюється з урахуванням особливостей, наведених у п. 13 Інструкції № 141.

Для аналітичного обліку зобов'язань і податкового кредиту з ПДВ за операціями, що оподатковуються за спеціальним режимом оподаткування діяльності у сфері сільського і лісового господарства та рибальства, використовується аналітичний рахунок «Розрахунки за податком на додану вартість за операціями із спеціальним режимом оподаткування» (далі — аналітичний рахунок) субрахунку 641 «Розрахунки за податками» (пп. 13.1 п. 13 Інструкції № 141).

Перевищення суми податкового зобов'язання з ПДВ над сумою податкового кредиту з ПДВ, що визначається сільськогосподарським підприємством за операціями із спеціальним режимом оподаткування, яке залишилось відповідно до законодавства у розпорядженні такого сільськогосподарського підприємства, відображається у звітному періоді за дебетом субрахунку 641 «Розрахунки за податками», аналітичний рахунок «Розрахунки за податком на додану вартість», і кредитом рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження».

Перерахування зазначених сум ПДВ сільськогосподарським підприємством відповідно до законодавства з поточного на спеціальний рахунок відображається у звітному періоді за дебетом субрахунку 313 «Інші рахунки в банку в національній валюті» і кредитом субрахунку 311 «Поточні рахунки в національній валюті».

Використання цільового фінансування сільськогосподарські підприємства відображають за кредитом субрахунку 719 «Інші доходи від операційної діяльності» в кореспонденції з дебетом рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження» (пп. 13.2 п. 13 цієї Інструкції).

Перевищення суми податкового кредиту з ПДВ над сумою податкового зобов'язання з ПДВ, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду, відображається за кредитом аналітичного субрахунку 644 «Податковий кредит» рахунку 64 «Розрахунки за податками й платежами» (пп. 13.3 п. 13 Інструкції № 141).

У разі вивезення (експорту) сільськогосподарської продукції (послуг) за межі митної території України сума ПДВ, на бюджетне відшкодування якої сільськогосподарське підприємство має право, відображається у звітному періоді за дебетом аналітичного рахунку субрахунку 641 «Розрахунки за податками» і кредитом рахунку 70 «Доходи від реалізації» (пп. 13.4 п. 13 Інструкції).

Для аналітичного обліку зобов'язань з ПДВ за операціями з поставки покупцям молока, молочної продукції, м'яса та м'ясопродуктів і податкового кредиту з ПДВ за операціями з одержання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), пов'язаних із переробкою молока та м'яса в живій вазі, переробним підприємством використовується аналітичний рахунок «Розрахунки за податком на додану вартість за операціями із заготівлі та реалізації молока, молочної продукції, м'яса та м'ясопродуктів» субрахунку 641 «Розрахунки за податками» (пп. 13.5 зазначеного пункту).

Для складання податкової декларації з ПДВ використовуються дані субрахунку 641 «Розрахунки за податками», аналітичний рахунок «Розрахунки за податком на додану вартість». Платники ПДВ запроваджують ведення аналітичного обліку з іншою потрібною деталізацією для забезпечення узагальнення інформації для складання податкової декларації з ПДВ та оперативного контролю розрахунків за ПДВ.

У регістрах бухгалтерського обліку розрахунків з постачальниками, підрядниками та іншими кредиторами, записи в яких здійснюються на підставі первинних документів (накладних, платіжно-розрахункових документів, податкових накладних, митних декларацій тощо), суми ПДВ виділяються в окремі графи (дебет субрахунків 641 та 644).

У регістрах бухгалтерського обліку грошових коштів (у випадках поставки товарів за готівку), розрахунків з покупцями та замовниками сума податкового зобов'язання виділяється в окрему графу «у тому числі сума податкового зобов'язання з ПДВ».