Новини
Тема: ПДВ

Податок на додану вартість

Чи підлягає оподаткуванню ПДВ агентська винагорода нерезидента при наданні послуг з постачання продукції українського підприємства міжнародним компаніям?


Згідно з пп. «б» п. 185.1 ст. 185 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі — Податковий кодекс) об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання послуг, місце постачання яких розташовано на митній території України, відповідно до ст. 186 цього Кодексу.

Відповідно до п. 186.4 цієї статті місцем постачання послуг є місце реєстрації постачальника, крім операцій, зазначених у пунктах 186.2 і 186.3 цієї статті.

Отже, якщо надані нерезидентом (агентом) згідно з агентською угодою послуги не визначено вищезазначеними пунктами ст. 186 Податкового кодексу, то місцем постачання таких послуг є місце реєстрації нерезидента (агента), тобто за межами митної території України, і, відповідно, об'єкт оподаткування ПДВ агентської винагороди нерезидента відсутній.

 

Чи є правомірним віднесення до складу податкового кредиту суми ПДВ на підставі виписаної зведеної податкової накладної за умови відсутності оплати продукції?


Відповідно до п. 198.2 ст. 198 Податкового кодексу датою виникнення права платника на віднесення сум ПДВ до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше:

  • дата списання коштів з банківського рахунку платника податку на оплату товарів/послуг;
  • дата отримання платником податку товарів/послуг, що підтверджено податковою накладною.

Отже, за правилом першої події на дату отримання платником податку товарів/послуг, що підтверджено зведеною податковою накладною, у покупця виникає право на віднесення сум ПДВ до складу податкового кредиту.

 

Чи є правомірним виписування зведеної податкової накладної, враховуючи лише безперервний або ритмічний характер постачання товарів за відсутності чітко визначеної періодичності оплати?


Згідно з п. 15 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Мінфіну України від 01.11.2011 р. № 1379 (далі — Порядок № 1379), у разі здійснення постачання товарів/послуг, постачання яких має безперервний або ритмічний характер при постійних зв'язках із покупцем, покупцю може бути виписана зведена податкова накладна виходячи із визначеної у договорі періодичності оплати поставлених товарів/послуг (один раз на п'ять днів, один раз на десять днів тощо), але не рідше одного разу на місяць і не пізніше останнього дня місяця.

Таким чином, згідно з п. 15 Порядку № 1379 для виписування зведеної податкової накладної необхідно дотримуватись одночасно таких умов:

  • постачання товарів/послуг повинно мати безперервний або ритмічний характер при постійних зв'язках із покупцем;
  • у договорі має бути визначено періодичність оплати поставлених товарів/послуг.

При цьому фактичні обсяги постачання товарів/послуг обов'язково підтверджуються реєстром товарно-транспортних накладних чи інших відповідних супровідних документів, згідно з якими здійснено постачання товарів/послуг.

 

Яка сума податкових зобов'язань з ПДВ підлягає сплаті до бюджету при поданні платником податку уточнюючого розрахунку у вигляді додатка до податкової декларації з ПДВ за звітний період з від'ємним значенням, якщо в такій декларації задекларовано позитивне значення?


Згідно з п. 24 розділу ІІІ Порядку заповнення і подання податкової звітності з ПДВ, затвердженого наказом Мінфіну України від 25.11.2011 р. № 1492 (далі — Порядок № 1492), податкове зобов'язання, самостійно визначене платником податку, вважається узгодженим з дня подання декларації до податкового органу, в якому перебуває на обліку платник податку, і не може бути оскаржено платником в адміністративному або судовому порядку.

У разі якщо в майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 Податкового кодексу) платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним декларації, він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої декларації за формою, встановленою на дату подання уточнюючого розрахунку (п. 1 розділу IV Порядку № 1492).

Відповідно до п. 4.3 розділу 4 Інструкції про порядок ведення органами державної податкової служби оперативного обліку платежів до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється органами ДПС України, затвердженої наказом ДПА України від 18.07.2005 р. № 276, нарахування платежів до бюджету в особових рахунках платників податків здійснюються згідно з порядками адміністрування відповідних податків, розроблених на підставі чинного законодавства.

Нарахування узгоджених податкових зобов'язань у картках особових рахунків платників здійснюється за датою граничного терміну сплати зазначених зобов'язань.

Сума ПДВ, яка підлягає нарахуванню та сплаті до бюджету за підсумками поточного звітного (податкового) періоду, з урахуванням залишку від'ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду зазначається в рядку 25 декларації (пп. 4.6.8 п. 4.6 розділу V Порядку № 1492).

При цьому якщо в податковій декларації з ПДВ за звітний період задекларовано позитивне значення, а платником податку подається уточнюючий розрахунок у вигляді додатка до такої декларації з від'ємним значенням, то в такому уточнюючому розрахунку сума податкових зобов'язань, зазначена ним у рядку 25 податкової декларації з ПДВ, має бути відображена у колонці 6 рядка 25 із знаком «-». Відповідно, на дату подання уточнюючого розрахунку в картці особового рахунку платника буде відображено два записи: рядок 25 із знаком «+» із декларації та графа 6 рядка 25 із знаком «-» із уточнюючого розрахунку.

Отже, якщо уточнюючий розрахунок подано до настання терміну сплати за податковою декларацією, сума до сплати за результатами звітного періоду буде відсутня; якщо уточнюючий розрахунок буде подано після настання терміну сплати за декларацією, то сума, зазначена в рядку 25 декларації, має бути сплачена до бюджету, а на значення графи 6 рядка 25 уточнюючого розрахунку слід зменшити наступний платіж до бюджету. Відшкодуванню з бюджету така сума не підлягає.

 

Чи може бути визнана недійсною виписана зведена податкова накладна у разі порушення контрагентом термінів розрахунків за продукцію?


Як зазначалося у листах ДПС України, зведена податкова накладна виписується відповідно до фактичних обсягів постачання товарів/послуг з урахуванням, за наявності, фактів повернення покупцем коштів за непоставлені товари/послуги або повернення покупцем товарів, і не може визнаватися недійсною з причини порушення контрагентом термінів розрахунків за товари/послуги.

Лише у разі якщо товари/послуги, отримані платником ПДВ, залишаються неоплаченими протягом терміну позовної давності, такі товари/послуги вважаються безоплатно отриманими, оскільки відсутній факт їх придбання, як це передбачено п. 198.3 ст. 198 Податкового кодексу, а тому право на податковий кредит щодо таких товарів/послуг у платника відсутнє.

Якщо платник податку при придбанні товарів/послуг на підставі отриманої податкової накладної (в тому числі зведеної) сформував податковий кредит, то в податковому періоді, в якому відбувається списання кредиторської заборгованості, платнику податку необхідно відкоригувати суму податкового кредиту шляхом внесення коригуючих записів до розділу II реєстру виданих та отриманих податкових накладних, до рядка 10.1 та у відповідних випадках до рядка 15 податкових декларацій з ПДВ.

Коригування податкового кредиту в такому випадку в розділі II реєстру виданих та отриманих податкових накладних відображається на підставі бухгалтерської довідки.

 

Чи звільняються від оподаткування операції з постачання на митній території України ввезених на митну територію України періодичних видань друкованих ЗМІ, книжок, учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників іноземного виробництва?


Згідно з пп. 197.1.25 п. 197.1 ст. 197 Податкового кодексу звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання (передплати) періодичних видань друкованих ЗМІ та книжок, крім видань еротичного характеру, учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників вітчизняного виробництва, словників українсько-іноземної або іноземно-української мови, доставки таких періодичних видань друкованих ЗМІ на митній території України.

Звільнення від оподаткування товарів, передбачене п. 197.1 цієї статті, поширюється на операції із ввезення на митну територію України (п. 197.4 цієї статті).

Водночас пп. 197.1.25 вищезазначеного пункту передбачено надання пільги для перелічених у цьому пункті товарів лише вітчизняного виробництва, а саме: періодичних видань друкованих ЗМІ та книжок (крім видань еротичного характеру), учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників. Для словників українсько-іноземної або іноземно-української мови вимоги щодо їх походження (вітчизняного чи іноземного виробництва) цим Кодексом не встановлено.

Операції з постачання на митній території України ввезених на митну територію нашої країни періодичних видань друкованих ЗМІ, книжок, учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників іноземного виробництва від оподаткування ПДВ не звільняються, оскільки звільнення від оподаткування встановлено пп. 197.1.25 п. 197.1 ст. 197 Податкового кодексу для таких товарів лише вітчизняного виробництва.

 

Чи може суб'єкт господарювання, реєстрацію платника ПДВ якого анульовано, виправити помилки попередніх періодів шляхом подання уточнюючого розрахунку у вигляді додатка до податкової декларації з ПДВ за останній податковий період?


Відповідно до п. 184.6 ст. 184 Податкового кодексу у разі анулювання реєстрації особи як платника податку останнім звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається від дня, що настає за останнім днем попереднього податкового періоду, та закінчується днем анулювання реєстрації.

Для платників ПДВ звітним (податковим) періодом є один календарний місяць, а у випадках, особливо визначених Кодексом, — календарний квартал (п. 202.1 ст. 202 Податкового кодексу).

Податкові декларації, крім випадків, передбачених цим Кодексом, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює:

  • календарному місяцю (у тому числі в разі сплати місячних авансових внесків) — протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця;
  • календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі в разі сплати квартальних або піврічних авансових внесків) — протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя) (п. 49.18 ст. 49, п. 203.1 ст. 203 Податкового кодексу).

Згідно з п. 50.1 ст. 50 цього Кодексу та розділом IV Порядку № 1492 у разі якщо в майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 Податкового кодексу) платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться в раніше поданій ним декларації, він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої декларації за формою, встановленою на дату подання уточнюючого розрахунку.

Уточнюючий розрахунок подається як окремий документ або як додаток до податкової декларації.

Враховуючи зазначене, особа, реєстрація платника ПДВ якої анулюється, зобов'язана подати податкову декларацію з ПДВ за останній звітний (податковий) період, який розпочинається з першого дня такого звітного періоду та закінчується днем анулювання реєстрації платника ПДВ, протягом 20 (40) календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду, в якому відбулося анулювання платника ПДВ.

Суб'єкт господарювання має право подати уточнюючий розрахунок у вигляді додатка до такої податкової декларації з ПДВ та виправити помилки за попередні податкові періоди (з урахуванням строків давності). При цьому починаючи з дати анулювання реєстрації платника ПДВ уточнюючий розрахунок як окремий документ суб'єктом господарювання подаватися не може.

 

Який порядок відображення в податковій звітності з ПДВ коригування обсягів придбаних з ПДВ товарів/послуг, які не призначаються для їх використання в господарській діяльності та задекларовані у рядку 14.1 податкової декларації з ПДВ, у разі будь-якої зміни суми компенсації їх вартості?


Відповідно до п. 192.1 ст. 192 Податкового кодексу якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню.

Згідно з п. 18 Порядку № 1379 у разі здійснення коригування сум податкових зобов'язань відповідно до ст. 192 Податкового кодексу постачальник товарів/послуг виписує розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (далі — розрахунок коригування) за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної.

Результат перерахунку податкових зобов'язань і податкового кредиту постачальника та отримувача відображається у складі податкової декларації за звітний податковий період у порядку, визначеному центральним органом ДПС (п. 192.3 цієї статті).

Пунктом 4.3 розділу V Порядку № 1492 визначено, що в рядку 14.1 (колонка А) податкової декларації з ПДВ зазначається обсяг придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) товарів/послуг та необоротних активів на митній території України, обсяг імпорту товарів і необоротних активів та обсяг отримання від нерезидента на митній території України послуг, які не призначаються для використання у господарській діяльності, з ПДВ.

Збільшення або зменшення згідно зі ст. 192 Податкового кодексу обсягів придбання, з яких не нараховувався ПДВ, відображається покупцем у рядку 16.1.1 податкової декларації з ПДВ. При заповненні цього рядка обов'язковим є подання Розрахунку коригування сум ПДВ до податкової декларації з ПДВ (Д1) — додатка 1 до податкової декларації з ПДВ (далі — додаток 1 (Д1)), який заповнюється в розрізі контрагентів та розрахунків коригування до податкових накладних (п. 4.5 розділу V Порядку № 1492).

Отже, якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, постачальник таких товарів/послуг повинен виписати розрахунок коригування до раніше виписаної ним податкової накладної та надіслати його покупцю.

Якщо придбані товари/послуги не призначалися для використання в господарській діяльності платника податкупокупця та податковий кредит з ПДВ ним не нараховувався, коригування обсягів придбання таких товарів/послуг у разі будь-якої зміни суми компенсації їх вартості відображається у рядку 16.1.1 податкової декларації з ПДВ. При заповненні цього рядка обов'язковим є подання додатка 1 (Д1). При цьому слід враховувати те, що форма додатка 1 (Д1) не передбачає відображення коригування обсягів придбання товарів/послуг, щодо яких ПДВ не включався до податкового кредиту, тому до внесення відповідних змін до податкової звітності таке коригування слід відображати у таблиці 2 розділу II додатка 1 (Д1).


«Гаряча лінія» за участю начальника відділу розгляду звернень
Управління адміністрування податку на додану вартість Департаменту
оподаткування юридичних осіб ДПС України Алли КОНОНОВОЇ