Новини

Бухгалтерський облік у державному секторі

З 01.01.2013 р. набере чинності наказ Мінфіну України, яким затверджено ПБО в державному секторі 133 «Фінансові інвестиції», 134 «Фінансові інструменти» та 135 «Витрати».

Внесено зміни до ПБО в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності», 102 «Консолідована фінансова звітність», 123 «Запаси», 127 «Зменшення корисності активів».


Наказ від 18.05.2012 р. № 568