Юридична практика
Тема: Інше

Безпідставне віднесення до складу валових витрат вартості юридичних послуг з розробки проектів нормативно-правових актів

Суть справи. Органом ДПС під час перевірки встановлено, що ПАТ «У» безпідставно віднесло до складу валових витрат вартість юридичних послуг з розробки проектів нормативно-правових актів, оскільки отримані послуги не використовувалися ПАТ «У» у господарській діяльності та не були спрямовані на отримання доходу.

На думку платника податків податкове повідомлення-рішення є протиправним, тому що витрати на розробку проектів нормативно-правових актів пов'язано із господарською діяльністю ПАТ «У», оскільки надалі прийняті нормативно-правові акти на підставі зазначених проектів забезпечили б належне функціонування підприємства.

Рішення суду. ВАСУ, підтримуючи позицію органу ДПС, зазначив таке.

За результатами проведення невиїзної документальної перевірки щодо правомірності включення до складу валових витрат та податкового кредиту вартості юридичних послуг з розробки законопроектів ПАТ «У» органом ДПС складено акт і прийнято податкове повідомлення-рішення.

Не погоджуючись із такими діями органу ДПС, суб'єкт господарювання звернувся до суду з позовом про скасування податкового повідомлення-рішення.

Рішеннями судів першої та апеляційної інстанцій у задоволенні позову ПАТ «У» відмовлено, а податкове повідомлення-рішення податкового органу визнано правомірним.

Приймаючи такі рішення, суди виходили з того, що витрати ПАТ «У» на придбання зазначених послуг не є такими, що належать до господарської діяльності позивача, у зв'язку з чим визначення податкового зобов'язання щодо податку на прибуток з урахуванням штрафних (фінансових) санкцій податковим повідомленням-рішенням, яке оскаржується, є правомірним.

Вважаючи, що рішення судів першої та апеляційної інстанцій прийнято з порушенням норм матеріального права, суб'єкт господарювання звернувся до ВАСУ із касаційною скаргою, у якій просить скасувати зазначені рішення судів та прийняти нове рішення про задоволення позову повністю.

За результатами розгляду скарги ВАСУ дійшов висновку, що вона не підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Матеріалами справи встановлено, що платником податків неправомірно віднесено до складу валових витрат вартість юридичних послуг з розробки законопроекту з робочою назвою «Про внесення змін до ст. 292 Кримінального кодексу України (щодо відповідальності за пошкодження магістральних трубопроводів)», а також управлінням філії ПАТ «У» неправомірно віднесено до складу валових витрат вартість юридичних послуг з розробки законопроекту з робочою назвою «Про правовий режим земель охоронних зон об'єктів магістральних нафтопроводів», наданих адвокатською агенцією «Ю» на підставі договорів згідно з актами виконаних робіт, оскільки такі не використовувались у господарській діяльності з метою отримання доходу.

Як встановлено у акті перевірки, основним видом діяльності ПАТ «У» є транспортування сирої нафти магістральними нафтопроводами.

Згідно з пп. 3.1 п. 3 статуту ПАТ «У» метою діяльності товариства є здійснення транспортування, закупівлі, зберігання, переробки, перевалки та реалізації нафти і нафтопродуктів, надання супутніх послуг резидентам та нерезидентам України, провадження іншої підприємницької діяльності на території України та за її межами з метою отримання прибутку.

Предмет діяльності суб'єкта господарювання визначено пп. 3.2 п. 3 статуту, яким також не передбачено здійснення діяльності, пов'язаної з розробкою проектів законів.

Аналіз договорів про надання юридичних послуг, укладених ПАТ «У» з адвокатською агенцією «Ю», дає підстави вважати, що послуги, які надавав виконавець, не використовувалися позивачем у господарській діяльності та не були спрямовані на отримання доходу останнім.

Таким чином, понесені ПАТ «У» витрати на оплату вартості отриманих від адвокатської агенції «Ю» юридичних послуг не належать до валових витрат, оскільки вони не пов'язані з його господарською діяльністю, а отже, неправомірно включені суб'єктом господарювання до складу валових витрат.

Слід зазначити, що суди першої та апеляційної інстанцій дійшли обґрунтованого висновку, з яким погоджується суд касаційної інстанції, про правомірність визначення податковим органом ПАТ «У» зобов'язання (з урахуванням штрафних (фінансових) санкцій) з податку на прибуток підприємств згідно з податковим повідомленням-рішенням, що оскаржується.

Враховуючи вищевикладене, касаційна скарга суб'єкта господарювання залишається без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій про відмову у задоволенні позову — без змін.


Владислав КОЧКАРОВ,
директор Департаменту правової роботи ДПС України

Віталій КЕМІНЬ,
головний державний податковий інспектор відділу
представництва інтересів органів ДПС у 
судах касаційної
інстанції та 
узагальнення судової практики Юридичного управління