Бухоблік
Тема: Труд і зарплата

Проведення індексації грошових доходів населення у червні та липні 2012 року

При проведенні індексації грошових доходів населення слід керуватися Законом про індексацію та Порядком № 1078.

Індексації підлягають грошові доходи громадян у межах прожиткового мінімуму, затвердженого законом про Державний бюджет України на відповідний рік для відповідних соціальних і демографічних груп населення. Частина грошових доходів, яка перевищує прожитковий мінімум, індексації не підлягає.

У разі підвищення грошових доходів населення місяць підвищення вважається базовим, і індексація в цьому місяці не проводиться. Починаючи з наступного за базовим місяця наростаючим підсумком розраховується індекс для проведення подальшої індексації.

Виходячи з того, що на підприємствах базові місяці для обчислення індексу для проведення індексації можуть бути різними, підприємства самостійно мають здійснювати розрахунки індексів на підставі офіційних публікацій Держстату України.

У табл. 1 наведено величину приросту індексу споживчих цін (далі — ІСЦ) для проведення індексації у 2012 р. згідно з додатком 1 до Порядку № 1078 та офіційно опублікованими індексами споживчих цін за звітний місяць.

Таблиця 1

Базові*
місяці

Величина приросту індексу споживчих цін
для проведення індексації у 2012
  р. за:

червень

липень

у 2011 р.:

 

 

січень

4,9

4,9

лютий

4,0

4,0

березень

2,5

2,5

квітень

1,2

1,2

травень

червень

липень

серпень

1,1

1,1

вересень

жовтень

листопад

грудень

у 2012 р.:

 

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

____________
* Базовим місяцем вважається місяць підвищення грошових доходів відповідно до п. 5 Порядку № 1078.

Індекси споживчих цін (за даними Держстату України), на підставі яких здійснюється розрахунок індексів для проведення індексації, наведено в табл. 2.

Таблиця 2

Рік

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

2011

101,0

100,9

101,4

101,3

100,8

100,4

98,7

99,6

100,1

100,0

100,1

100,2

2012

100,2

100,2

100,3

100,0

99,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Приклад

Обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації

У разі підвищення заробітної плати на підприємстві у січні 2011 р. (місяць підвищення є базовим при проведенні індексації) величина приросту індексу споживчих цін для індексації доходів у червні 2012 р. становить 4,9% (1,023 х 1,013 х 1,012 х
х 100 — 100), де

1,023 — ІСЦ за лютий — березень 2011 р. (100,9 х 1,014 : 100),

1,013 — ІСЦ за квітень 2011 р. (101,3 : 100),

1,012 — ІСЦ за травень — червень 2011 р. (100,8 х 1,004 : 100).

Оскільки індекс споживчих цін за липень 2011 р. — травень 2012 р. не перевищив порогу індексації і становив 99,1% (98,7 х 0,996 х 1,001 х 1,000 х 1,001 х 1,002 х 1,002 х 1,002 х 1,003 х 1,000 х 0,997), у липні 2012 р. індексація здійснюватиметься на такий самий індекс, що і у червні 2012 р.

Обчислення суми індексації грошових доходів населення

Заробітна плата за червень 2012 р. становитиме 2500 грн.

Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, затверджений Законом про Держбюджет-2012, у червні становить 1094 грн., у липні — 1102 грн.

Величина приросту індексу споживчих цін, на яку здійснюється індексація у червні 2012 р., становить 4,9% (104,9 — 100).

Сума індексації визначається як результат множення грошового доходу, що підлягає індексації, на величину приросту індексу споживчих цін, поділений на 100.

Сума індексації доходу дорівнює 53,61 грн. (1094 х 4,9 : 100).

Грошовий дохід разом із сумою індексації становить 2553,61 грн. (2500  + 53,61).

Нарахування сум індексації та їх виплата мають здійснюватись одночасно з нарахуванням та виплатою заробітної плати за місяць, доходи за який згідно з Порядком № 1078 підлягають індексації.

Грошовий дохід разом із сумою індексації підлягає оподаткуванню відповідно до чинного законодавства.