ЄСВ
Тема: ЄСВ

Запитання — відповіді

Вартісний еквівалент медалей, нагрудних знаків та  грамот не  є  базою для нарахування єдиного внеску

Чи нараховується єдиний внесок на вартість медалей, нагрудних знаків, грамот, відомчих заохочувальних відзнак?


Відповідно до п. 1 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ платниками єдиного внеску є роботодавці, зокрема підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені згідно із законодавством України, незалежно від форм власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами.

Базою для нарахування єдиного внеску для зазначених платників є сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці.

Критерієм віднесення певної виплати у грошовій чи натуральній формі до заробітної плати є можливість використання цієї виплати працівником для задоволення особистих потреб або потреб інших членів сім'ї. Вартісний еквівалент медалей, нагрудних знаків та грамот таким визнаний бути не може, отже, не належить до заробітної плати.

Враховуючи викладене, вартість медалей, нагрудних знаків, грамот, відомчих заохочувальних відзнак, якими нагороджуються до ювілейних та пам'ятних дат працівники, не є базою для нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

 

Розмір єдиного внеску встановлюється залежно від класу професійного ризику виробництва

Чи може фізична особа — суб'єкт підприємницької діяльності нараховувати єдиний внесок у розмірі 8,41% на заробітну плату найманих працівників — інвалідів?


Пунктом 1 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ передбачено, що фізичні особи — підприємці, зокрема ті, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством про працю, чи за цивільно-правовим договором (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою — підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців), визначені платниками єдиного внеску.

Згідно з п. 1 частини першої ст. 7 та частиною п'ятою ст. 8 Закону про ЄСВ зазначені платники нараховують єдиний внесок у розмірі, встановленому відповідно до класу професійного ризику виробництва, до якого їх віднесено, з урахуванням видів економічної діяльності (від 36,76 до 49,7%), на суми нарахованої заробітної плати працівникам за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці.

Частиною тринадцятою ст. 8 Закону про ЄСВ єдиний внесок у розмірі 8,41% встановлено лише для підприємств, установ і організацій, в яких працюють інваліди.

Враховуючи зазначене, фізична особапідприємець нараховує єдиний внесок на заробітну плату працівників-інвалідів у розмірі, встановленому залежно від класу професійного ризику виробництва, до якого його віднесено.

 

Обов'язок щодо подання звітності

Чи необхідно підприємству, у якого немає найманих працівників, подавати звітність до органів Пенсійного фонду України?


Згідно з п. 4 частини першої ст. 6 Закону про ЄСВ платник єдиного внеску зобов'язаний подавати звітність до територіального органу Пенсійного фонду України у строки, в порядку та за формою, встановленими Пенсійним фондом України, за погодженням з відповідними фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування та центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

Статус платника єдиного внеску набувають підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб за умов, якщо вони:

  • по-перше, використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством;
  • по-друге, мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами.

Враховуючи викладене, за відсутності хоча б однієї із зазначених умов підприємство не має обов'язку щодо подання звітності до органів Пенсійного фонду України.

 

Розмір єдиного внеску, якщо укладено договір про добровільну участь

Який розмір єдиного внеску встановлено для фізичних осіб — підприємців, які є пенсіонерами за віком та виявили бажання брати добровільну участь у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням?


Відповідно до абзацу другого частини першої ст. 10 Закону про ЄСВ платниками, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску, є фізичні особи — підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, — на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, та/або від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

Зазначені особи беруть добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування протягом строку, визначеного в договорі про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, але не менше одного року.

Для фізичних осібпідприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та беруть добровільну участь у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, єдиний внесок встановлюється у розмірі 36,6% суми, що визначається такими платниками самостійно, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску (частина п'ята ст. 10 Закону про ЄСВ).

Порядок сплати єдиного внеску та рахунки, на які він має сплачуватися, зазначаються у договорі про добровільну участь (частина четверта ст. 10 цього Закону).

 

Нарахування єдиного внеску на матеріальну допомогу здійснюється залежно від того, який вона має характер

Чи нараховується єдиний внесок на суми матеріальної допомоги?


Відповідно до п. 1 частини першої ст. 7 Закону про ЄСВ базою для нарахування єдиного внеску для роботодавців, зокрема підприємств, установ та організацій, інших юридичних осіб, утворених відповідно до законодавства України, незалежно від форм власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами, є суми нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці, та суми винагород фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

Згідно з пп. 4.3.5 п. 4.3 Інструкції № 21-5 визначення видів виплат, що відносяться до основної, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, при нарахуванні єдиного внеску передбачено Інструкцією № 5.

Згідно з п. 14 розділу I Переліку № 1170 матеріальна допомога разового характеру, що надається підприємством у непередбачених (екстрених) випадках працівникам у зв'язку із сімейними обставинами, на оплату лікування, оздоровлення дітей, поховання, коли необхідність її отримання виникла раптово, за умови подання заяви, розмір якої визначається адміністрацією підприємства, не є базою для нарахування єдиного внеску.

Відповідно до пп. 2.3.3 п. 2.3 Інструкції № 5 матеріальна допомога, що має систематичний характер, надана всім або більшості працівників (на оздоровлення, у зв'язку з екологічним станом, крім сум, зазначених у п. 3.31 цієї Інструкції), належить до заробітної плати, як інші заохочувальні та компенсаційні виплати, а отже, є базою для нарахування та утримання єдиного внеску.