Соціальне страхування
Тема: Пенсійне і соціальне забезпечення

Запитання — відповіді

Вихід на  пенсію за  вислугу років

Жінка за спеціальністю санітарний фельдшер. Працює в міській санітарно-епідеміологічній станції. В цьому році виповниться 25 років (загальний стаж 28 років) як вона працює за фахом без зміни місця роботи. Чи має вона право вийти на пенсію на 6 місяців раніше у зв'язку із звільненням з роботи для догляду за хворим чоловіком (І група інвалідності, потребує постійного стороннього догляду)?


Відповідно до п. «е» ст. 55 Закону про пенсійне забезпечення право на пенсію за вислугу років мають працівники освіти, охорони здоров'я та соціального забезпечення за наявності спеціального стажу роботи від 25 до 30 років за Переліком № 909 незалежно від віку.

Згідно зі ст. 7 зазначеного Закону пенсії за вислугу років призначаються при залишенні роботи, яка дає право на цю пенсію.

Робота за спеціальністю в закладах, установах і на посадах, передбачених Переліком № 909, дає право на пенсію незалежно від форми власності або відомчої належності закладів і установ.

У розділі 2 «Охорона здоров'я» Переліку № 909 передбачено лікарів та середній медичний персонал (незалежно від найменування посад), які працюють у: лікарняних закладах, лікувально-профілактичних закладах особливого типу, лікувально-трудових профілакторіях, амбулаторно-поліклінічних закладах, закладах швидкої та невідкладної медичної допомоги, закладах переливання крові, закладах охорони материнства та дитинства, санаторно-курортних закладах, санітарно-епідеміологічні закладах, діагностичних центрах.

Переліком № 385 передбачено, що до санітарно-епідеміологічних закладів належить, зокрема, санітарно-епідеміологічна станція (центральна, республіканська, обласна, міська, міжрайонна, районна).

Отже, якщо жінка має стаж роботи на посаді фельдшера міської СЕС, то вона матиме право на пенсію за вислугу років незалежно від віку, але за умови звільнення з посади, що дає право на такий вид пенсії.

Зниження пенсійного віку у зв'язку з доглядом за чоловіком (інвалідом І групи) чинним законодавством не передбачено.

 

Призначення пенсії на пільгових умовах жінці, яка має шестеро дітей

Жінка 1968 року народження має шестеро дітей — 1992, 1993, 1996, 1999, 2000, 2006 року народження. Почала працювати у 1988 р. після закінчення навчання в технікумі. Зараз працює на сільськогосподарському підприємстві на посаді економіста. Коли вона зможе вийти на пенсію?


Відповідно до п. «ж» ст. 13 Закону про пенсійне забезпечення жінки, які працюють у сільськогосподарському виробництві та виховали п'ятеро і більше дітей, мають право на пенсію незалежно від віку і трудового стажу згідно з Порядком № 244.

Нормами зазначеного Порядку передбачено, що жінкам, які працюють в сільськогосподарському виробництві та виховали п'ятеро або більше дітей до 14-річного віку, в тому числі усиновлених, пенсії на пільгових умовах призначаються незалежно від віку та наявного трудового стажу.

Право на пенсію на зазначених пільгових умовах мають жінки, зайняті на постійній роботі у сільськогосподарському виробництві: у колгоспах, державних господарствах, міжгосподарських підприємствах, кооперативах, орендних колективах, а також у фермерських та інших господарствах (незалежно від форм власності та господарювання).

Отже, у разі якщо на час виповнення п'ятій дитині 14 років та на час звернення за призначенням пенсії жінка буде зайнята на постійній роботі у сільськогосподарському виробництві, вона матиме право на пенсію незалежно від віку.

Слід зазначити, що на економістів та інших спеціалістів, не зайнятих на постійній роботі у сільськогосподарському виробництві, вищезазначена норма не поширюється.

У разі недотримання цих вимог жінці призначатимуть пенсію після досягнення 50-річного віку відповідно до Прикінцевих положень Закону про пенсійне страхування.

 

Достроковий вихід на пенсію

Жінка народилась 19.08.60 р. Має 30 років страхового стажу. Чи зможе вона вийти на пенсію в 55 років?


Законом про пенсійне страхування передбачено, що до 01.01.2015 р. право дострокового виходу на пенсію за віком мають жінки, яким виповнилося 55 років, за наявності страхового стажу не менше 30 років та за умови звільнення з роботи. У цьому випадку розмір їх пенсії, обчислений відповідно до ст. 27 та з урахуванням ст. 28 цього Закону, зменшується на 0,5% за кожний повний чи неповний місяць дострокового виходу на пенсію.

Оскільки 55-річного віку жінка досягне 19.08.2015 р., тобто після 01.01.2015 р., права на достроковий вихід на пенсію в 55 років вона не матиме.

 

Зарахування до страхового стажу періоду перебування на інвалідності

Чоловік є інвалідом ІІІ групи від нещасного випадку на виробництві. Чи буде період перебування на інвалідності зараховано до його страхового стажу при призначенні пенсії за віком (якщо він не працюватиме)?


Статтею 24 Закону про пенсійне страхування передбачено, що час перебування на інвалідності у зв'язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням зараховується до страхового стажу для призначення пенсії за віком, а також до страхового стажу роботи із шкідливими умовами, який дає право на призначення пенсії на пільгових умовах і у пільгових розмірах.

Період перебування на інвалідності у зв'язку із нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням підтверджується випискою з акта огляду медико-соціальної експертної комісії.

 

Зарахування періодів роботи до страхового стажу

З 1979 р. по 1992 р. чоловік навчався у військовому училищі та проходив військову службу офіцером. З 1992 р. по 2012 р. працював на виробництві, в тому числі 7 років на підземних роботах у вугільній шахті. Як зараховуватиметься військовий та підземний стаж роботи до страхового стажу?


Відповідно до п. «а» ст. 13 Закону про пенсійне забезпечення право на пенсію за віком незалежно від останнього місця роботи мають працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за Списком № 1, і за результатами атестації робочих місць:

  • чоловіки — після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 10 років на зазначених роботах;
  • жінки — після досягнення 45 років і при стажі роботи не менше 15 років, з них не менше 7 років 6 місяців на зазначених роботах.

Працівникам, які мають не менше половини стажу роботи з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, пенсії на пільгових умовах призначаються із зменшенням віку, передбаченого ст. 12 Закону про пенсійне забезпечення (чоловікам — 60, а жінкам — 55 років), на 1 рік за кожний повний рік такої роботи чоловікам і на 1 рік 4 місяці — жінкам.

У разі якщо чоловік 7 років був зайнятий на підземних роботах в шахті протягом повного робочого дня (що має бути підтверджено документами: трудовою книжкою, пільговою довідкою та наказом про атестацію робочих місць), пенсію йому буде призначено в 53 роки.

За наведених обставин час військової служби зараховуватиметься лише до страхового стажу. А за 7 років пільгового стажу роботи за Списком № 1 (підземний стаж) до страхового стажу додатково зараховуватиметься 7 років. Наприклад, фактичний стаж чоловіка (з урахуванням навчання та військової служби) становить 33 роки, тобто з урахуванням пільгового стажу страховий стаж становитиме 40 років (33 + 7).