Новини
Тема: Податок на прибуток

Податок на прибуток підприємств

Чи відображаються у додатку ОК до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства відомості про товарно-матеріальні цінності, які враховуються у собівартості виготовлених та реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, основних засобів і нематеріальних активів, придбаних у платника єдиного податку до 01.01.2012 р.?


Згідно з п. 152.3 ст. 152 Податкового кодексу платники податку разом з відповідною податковою декларацією подають до органу ДПС за місцем реєстрації перелік доходів та витрат підприємства в розрізі контрагентів — платників єдиного податку, до якого включаються операції, здійснені з таким контрагентом.

Перелік доходів та витрат у розрізі контрагентів — платників єдиного податку відображається у додатку ОК до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (далі — декларація з податку на прибуток підприємства), форму якої затверджено наказом № 1213.

Додаток ОК складається із двох розділів: розділу I «Перелік доходів у розрізі контрагентів — платників єдиного податку» та розділу II «Перелік витрат у розрізі контрагентів — платників єдиного податку».

Облік доходів та витрат у розрізі контрагентів — платників єдиного податку здійснюється платниками податку починаючи з 01.01.2012 р. Відповідні зміни до п. 152.3 ст. 152 Податкового кодексу було внесено пп. 1.6 п. 1 розділу І Закону № 4014, який набрав чинності з 01.01.2012 р.

Враховуючи зазначене, відомості щодо товарно-матеріальних цінностей, які враховуються у собівартості виготовлених та реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, основних засобів та нематеріальних активів, придбаних платником податку на прибуток у платників єдиного податку до 01.01.2012 р., у додатку ОК до декларації з податку на прибуток підприємства не відображаються.

  

Чи потрібно платнику податку заповнювати та подавати до органів ДПС додаток ОК до декларації з податку на прибуток підприємства у разі відсутності контрагентів — платників єдиного податку?


Перелік доходів та витрат у розрізі контрагентів — платників єдиного податку зазначається у додатку ОК до декларації з податку на прибуток підприємства у разі наявності операцій з такими суб'єктами господарювання.

Додатки до декларації є її невід'ємною частиною. У разі відсутності відповідних операцій (показників) додатки до декларації до податкового органу не подаються. Про наявність додатків, які подаються разом з декларацією, платник податку зазначає в основній частині декларації.

Таким чином, якщо у платника податку на прибуток відсутні контрагентиплатники єдиного податку, то такий платник не заповнює додаток ОК до декларації та не подає його до органу ДПС.

 

Чи слід подавати додаток ОК до уточнюючої декларації з податку на прибуток підприємства, в якій здійснюється виправлення помилок за звітні (податкові) періоди до 01.01.2012 р.?


Згідно з п. 152.3 ст. 152 Податкового кодексу починаючи з податкового періоду І квартал 2012 р. платники податку на прибуток підприємств у разі здійснення операцій з такими суб'єктами господарювання, як платники єдиного податку, разом з декларацією з податку на прибуток мають подавати до органів ДПС перелік доходів та витрат у розрізі контрагентів — платників єдиного податку, до якого включаються операції, здійснені таким контрагентом. Відповідні відомості про контрагентів — платників єдиного податку відображаються у додатку ОК до декларації.

Отже, враховуючи те, що перелік доходів та витрат платника податку в розрізі контрагентівплатників єдиного податку, до якого включаються операції, здійснені таким контрагентом, подається разом з декларацією починаючи з податкового періоду І квартал 2012 р., то до уточнюючої декларації, в якій платник податку здійснює виправлення помилок за звітні (податкові) періоди до 01.01.2012 р., додаток ОК не подається.

 

Чи слід подавати додаток ПН до рядка 17 декларації з податку на прибуток підприємства, якщо відповідно до норм міжнародного договору доходи нерезидента із джерелом їх походження з України звільняються від оподаткування?


Відповідно до п. 160.2 ст. 160 Податкового кодексу резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, що здійснюються в національній валюті), крім доходів, зазначених у пунктах 160.3 — 160.6 цієї статті, зобов'язані утримувати податок з таких доходів, зазначених у п. 160.1 цієї статті, за ставкою в розмірі 15% від їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності.

Розрахунок (звіт) податкових зобов'язань нерезидентів, якими отримано доходи із джерелом їх походження з України, відображається у таблиці 1 додатка ПН «Розрахунок (звіт) податкових зобов'язань нерезидентів, якими отримано доходи із джерелом їх походження з України» до рядка 17 декларації за формою, затвердженою наказом № 1213 (далі — додаток ПН).

Додаток ПН заповнюється окремо щодо кожного нерезидента, якому виплачуються доходи. У разі застосування норм міжнародного договору при виплаті доходів нерезиденту у колонці 4 таблиці 1 додатка ПН зазначається ставка податку згідно з міжнародним договором, а під таблицеюназва такого договору та норма, за якою застосовується передбачена договором ставка податку.

Отже, платники податкурезиденти і постійні представництва в Україні, що здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи будь-яку виплату доходу із джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності, зокрема доходу, звільненого від оподаткування згідно з міжнародними договорами, повинні заповнювати щодо кожного нерезидента, якому виплачуються такі доходи, додаток ПН і подавати його (їх) до органів ДПС разом із декларацією з податку на прибуток.

  

Як у податковому обліку відображається повернення поворотної фінансової допомоги основними засобами або товарно-матеріальними цінностями?


Відповідно до п. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу поворотна фінансова допомога — це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.

Отже, для того щоб сума коштів, передана платнику податку у користування, відображалась у податковому обліку як поворотна фінансова допомога, умови її надання мають відповідати вимогам пп. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу, тобто повернення поворотної фінансової допомоги має здійснюватися виключно коштами.

Враховуючи зазначене, якщо умови договору передбачають повернення фінансової допомоги (позики) основними засобами або товарно-матеріальними цінностями, то договір не вважатиметься договором про надання поворотної фінансової допомоги з метою оподаткування податком на прибуток. При цьому передача основних засобів або товарно-матеріальних цінностей іншій особі відображається у податковому обліку як реалізація таких основних засобів або товарно-матеріальних цінностей.

  

Чи здійснюється перерахунок доходів та витрат (балансової вартості основних засобів), якщо реалізація товарів (основних засобів), надання послуг, виконання робіт і зміна суми компенсації їх вартості, в тому числі перерахунок у випадках повернення проданих товарів чи права власності на такі товари (результати робіт, послуг) продавцю, відбуваються в одному звітному (податковому) періоді?


Відповідно до п. 140.2 ст. 140 Податкового кодексу у разі якщо після продажу товарів, виконання робіт, надання послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, в тому числі перерахунок у випадках повернення проданих товарів чи права власності на такі товари (результати робіт, послуг) продавцю, платник податку — продавець та платник податку — покупець здійснюють відповідний перерахунок доходів або витрат (балансової вартості основних засобів) у звітному періоді, в якому сталася така зміна суми компенсації.

Перерахунок доходів та витрат (балансової вартості основних засобів) також проводиться сторонами:

  • у звітному періоді (періодах), в якому витрати та доходи (балансова вартість основних засобів) за правочином, визнаним недійсним, було враховано в обліку сторони правочину — у разі визнання судом правочину недійсним як такого, що порушує публічний порядок, є фіктивним;
  • у звітному періоді, в якому рішення суду про визнання правочину недійсним набрало чинності — у разі визнання правочину недійсним з інших підстав.

Цей пункт не регулює правила визначення та коригування витрат і доходів внаслідок проведення процедур урегулювання сумнівної або безнадійної заборгованості чи визнання боргу покупця безнадійним, що визначаються ст. 159 Податкового кодексу.

З урахуванням викладеного перерахунок доходів та витрат (балансової вартості основних засобів) на підставі п. 140.2 ст. 140 Податкового кодексу здійснюється платником податку щодо доходів та витрат (балансової вартості основних засобів), що відображалися за даними податкового обліку у попередніх звітних (податкових) періодах.

Отже, якщо реалізація товарів (основних засобів), надання послуг, виконання робіт та зміна суми компенсації їх вартості, в тому числі перерахунок у випадках повернення проданих товарів чи права власності на такі товари (результати робіт, послуг) продавцю, відбуваються в одному звітному (податковому) періоді, то доходи та витрати звітного періоду визначаються з урахуванням такої зміни суми компенсації. У цьому випадку перерахунок доходів та витрат (балансової вартості об'єктів основних засобів) підприємства не здійснюється.

  

Як у податковому обліку платника податку на прибуток відображаються результати господарської діяльності його відокремлених підрозділів, що знаходяться за кордоном?


Відповідно до п. 13.1 ст. 13 Податкового кодексу доходи, отримані резидентом України (крім фізичних осіб) з джерел за межами України, враховуються під час визначення його об'єкта та/або бази оподаткування у повному обсязі.

При визначенні об'єкта та/або бази оподаткування витрати, здійснені резидентом України (крім фізичних осіб) у зв'язку з отриманням доходів з джерел походження за межами України, враховуються у порядку і розмірах, установлених п. 13.2 цієї статті.

Суми податків і зборів, сплачені за межами України, зараховуються під час розрахунку податків і зборів в Україні за правилами, встановленими п. 13.4 цієї статті.

Підпунктом 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу передбачено, що об'єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом зменшення суми доходів звітного періоду, визначених згідно зі статтями 135 — 137 Податкового кодексу, на собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суму інших витрат звітного податкового періоду, визначених згідно зі статтями 138 — 143 Кодексу, з урахуванням правил, встановлених ст. 152 цього Кодексу.

Суми податку на прибуток, отриманого з іноземних джерел, сплачені суб'єктами господарювання за кордоном, зараховуються під час сплати ними податку в Україні. При цьому зарахуванню підлягає сума податку, розрахована за правилами, встановленими розділом ІІІ  Податкового кодексу (п. 161.4 ст. 161 цього Кодексу).

Розмір зарахованих сум податку з іноземних джерел протягом податкового періоду не може перевищувати суми податку, що підлягає сплаті в Україні таким платником податку протягом такого періоду (п. 161.5 ст. 161 цього Кодексу).

Не підлягають зарахуванню у зменшення податкових зобов'язань такі податки, сплачені в інших країнах, як податок на капітал/майно та приріст капіталу; поштові податки; податки на реалізацію (продаж); інші непрямі податки незалежно від того, підпадають вони під категорію прибуткових податків чи оподатковуються окремими податками згідно із законодавством іноземних держав (п. 161.6 ст. 161 Податкового кодексу).

Таким чином, доходи, отримані відокремленими структурними підрозділами платника податку, що здійснюють діяльність за межами України, понесені ними витрати, а також нарахована амортизація основних засобів (нематеріальних активів) включаються до складу доходів та витрат платника податку і, відповідно, враховуються при розрахунку об'єкта оподаткування. При цьому витрати та нарахована амортизація, що відносяться до складу витрат, враховуються у порядку і розмірах, установлених розділом ІІІ  Податкового кодексу.

У декларації з податку на прибуток підприємства доходи, витрати, нарахування амортизації за відповідний звітний (податковий) період зазначаються з урахуванням відповідних показників відокремлених підрозділів, що здійснюють діяльність за межами України. Тобто при визначенні об'єкта оподаткування (рядок 07 декларації) враховуються відповідні показники діяльності відокремлених підрозділів, розташованих за межами України.

Сума податку, сплаченого відокремленими підрозділами за кордоном, що зараховується у зменшення суми податку (у розмірі, що не перевищує розмір податку, який підлягає сплаті в Україні з такого закордонного прибутку, визначеного за даними окремого внутрішнього обліку відповідно до норм розділу ІІІ Податкового кодексу), відображається у рядку 13.1 таблиці 1 «Зменшення нарахованої суми податку» додатка ЗП до рядка 13 декларації з податку на прибуток та переноситься у складі підсумкового показника до рядка 13 цієї декларації.

При цьому зарахування сум податку, сплачених за кордоном, здійснюється за умови подання письмового підтвердження податкового органу іншої держави сплати такого податку та за наявності чинного міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування доходів (п. 161.7 ст. 161 Податкового кодексу).

 

Чи необхідно подавати додаток АМ до рядка 06.4.27 додатка ІВ до декларації з податку на прибуток підприємства у разі відсутності тимчасової податкової різниці, яка виникла за результатами інвентаризації основних засобів станом на 01.04.2011 р.?


Відповідно до п. 46.1 ст. 46 Податкового кодексу податкова декларація — документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених Податковим кодексом) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов'язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку.

Додатки до податкової декларації є її невід'ємною частиною.

У додатку АМ до рядка 06.4.27 додатка ІВ до декларації з податку на прибуток підприємства, затвердженої наказом № 1213, відображаються:

  • нарахована амортизація основних засобів та інших необоротних активів за звітний період, у тому числі нематеріальних активів, витрат, пов'язаних із добуванням корисних копалин, та тимчасової податкової різниці, яка виникла за результатами інвентаризації основних засобів станом на 01.04.2011 р., — у таблиці 1 додатка АМ;
  • витрати на ремонт і поліпшення основних засобів відповідно до п. 146.12 ст. 146 розділу III Податкового кодексу — в таблиці 2 додатка АМ;
  • витрати на реконструкцію, модернізацію та інші поліпшення свердловин відповідно до п. 148.5 ст. 148 цього Кодексу — в таблиці 3 додатка АМ.

Згідно з формою додатка АМ у разі заповнення графи 5 таблиці 1 цього додатка (нарахована амортизація тимчасової податкової різниці, яка виникла за результатами інвентаризації основних засобів станом на 01.04.2011 р.) значення цієї графи заноситься до рядка 06.4.27 додатка ІВ та до рядка 06.4 декларації.

Таким чином, оскільки у додатку АМ відображаються відомості не лише щодо нарахованої амортизації тимчасової податкової різниці, яка виникла за результатами інвентаризації основних засобів станом на 01.04.2011 р., а й інші показники податкового обліку, то додаток АМ заповнюється та подається разом з декларацією і у разі відсутності у податковому обліку платника податку такого об'єкта амортизації, як тимчасова податкова різниця, яка виникла за результатами інвентаризації основних засобів станом на 01.04.2011 р.


Єдина база податкових знань, www.sts.gov.ua