Новини
Тема: ПДФО

Чи оподатковуються податком на доходи фізичних осіб проценти, отримані у зв’язку із несвоєчасним поверненням коштів, наданих фізичною особою іншій фізичній особі як позика?

Статтею 1046 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435-IV (за текстом — Цивільний кодекс) встановлено, що за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку саму суму коштів (суму позики) або таку саму кількість речей того самого роду та такої самої якості.

Відповідно до ст. 1048 Цивільного кодексу позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором не встановлено розмір процентів, він визначається на рівні облікової ставки Нацбанку України.

Водночас згідно з пп. 164.2.8 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу до бази оподаткування платника податку включається дохід у вигляді процентів (крім процентів, визначених у підпунктах 165.1.2 та 165.1.41 п. 165.1 ст. 165 Кодексу).

Платниками податку є, зокрема, фізична особа — резидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні, та податковий агент (ст. 162 Податкового кодексу).

Поняття податкового агента визначено у пп. 14.1.180 п. 14.1 ст. 14 цього Кодексу.

Відповідно до пп. 170.4.3 п. 170.4 ст. 170 Податкового кодексу оподаткування процентів (у тому числі дисконтних доходів), нарахованих (виплачених) на користь фізичних осіб з будь-яких інших підстав, ніж ті, що зазначено у пп. 170.4.1 цього пункту, здійснюється у загальному порядку, встановленому цим Кодексом для доходів, які остаточно оподатковуються під час їх виплати за ставками, визначеними у п. 167.1 ст. 167 цього Кодексу, тобто 15 (17)%.

Таким чином, проценти, отримані у зв'язку із несвоєчасним поверненням коштів, наданих фізичною особою іншій фізичній особі як позика, оподатковуються податком на доходи фізичних осіб.


«Гаряча лінія» за участю заступника директора Департаменту
начальника Управління адміністрування податків на доходи фізичних
осіб Департаменту оподаткування фізичних осіб ДПС України Сергія НАУМОВА