Інші податки
Тема: Міжнародний досвід

Досвід зарубіжних колег завжди корисний

У м. Баку (Азербайджанська Республіка) 8 червня 2012 р. відбулося XIX засідання Координаційної ради керівників податкових служб держав — учасниць СНД.
У роботі Ради взяли участь керівники податкових служб Азербайджанської Республіки, Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Киргизької Республіки, Республіки Молдова, Російської Федерації, Республіки Таджикистан, України. Крім того, на засіданні були присутні представники податкових органів Республіки Корея, Латвії та Литви.
Головував на засіданні керівник податкової служби України Олександр КЛИМЕНКО.

Під час XIX засідання Координаційної ради керівників податкових служб держав — учасниць СНД, у якій Україна головувала протягом останнього року, нашу державу визнано лідером серед країн СНД за темпами зменшення кількості невиїзних податкових перевірок юридичних та фізичних осіб. 


Дані, оприлюднені на конференції, що відбулася в м. Баку, свідчать, що перетворення державної податкової служби України з фіскального відомства на сервісну службу не лише декларуються, а цілеспрямовано втілюються на практиці. Відкриваючи засідання, Голова ДПС України Олександр Клименко наголосив: «Зменшення тиску на бізнес шляхом контрольно-перевірочних заходів є одним із наших пріоритетних завдань. Зустрічі з колегами з інших країн — це чудова нагода обмінятися досвідом, збагатитися новими ідеями». На його думку, одним із позитивних результатів сервісної орієнтації в Україні є доволі висока питома вага підприємців, які користуються спрощеною системою порівняно з іншими країнами — учасницями СНД.

У ході засідання було розглянуто низку питань, пов'язаних з діяльністю податкових органів країн СНД, зокрема, щодо змін у податковому законодавстві, основних показників роботи податкових систем держав — учасниць СНД, використання суб'єктами малого підприємництва спрощених (спеціальних) режимів оподаткування, практики роботи податкових служб з виявлення прихованих доходів фізичних осіб, удосконалення адміністрування майнових податків, актуалізації Угоди про принципи стягнення непрямих податків при експорті та імпорті товарів (робіт, послуг) між державами — учасницями СНД від 25.11.98 р. тощо.

Питання, безпосередньо пов'язані з основними показниками роботи податкових систем держав — учасниць СНД, неабияк зацікавили учасників засідання. Робоча група з аналізу податкового законодавства, яка підготувала зазначені порівняльні дані, надала й іншу аналітичну інформацію. Приміром, в усіх країнах СНД у 2011 р. зафіксовано збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів порівняно з 2010 р. Водночас кількість виїзних перевірок юридичних осіб і фізичних осіб — підприємців зменшилася в чотирьох країнах з дев'яти, які входять до складу Координаційної ради.

Україна також лідирує як за показниками збільшення надходження ПДВ до бюджету — 141,5% (Росія — 136,3, Таджикістан — 135,4%), так і за показниками збільшення його відшкодування — 175,8% (Білорусь — 150,3, Казахстан — 130,5%), і, крім того, має найвищі показники з надходжень податку на доходи фізичних осіб, який становить 26,9% від загальних надходжень до бюджетів усіх рівнів, що контролюються податковими органами. Це лише підкреслює загальноєвропейську тенденцію — оподаткування доходів має відбуватися у його кінцевого отримувача.

Водночас частка податків на видобуток корисних копалин в Україні становить лише 1,2%, тоді як у Російській Федерації — 21%, у Казахстані — 15,1%.

Під час обговорення питання щодо змін у податковому законодавстві було поінформовано, зокрема, про зміни в оподаткуванні малого бізнесу, які відбулися в нашій країні. «Вдосконаленя законодавства, що стимулює розвиток малого бізнесу, триває. Тому нам буде корисно вивчити досвід використання спрощених систем оподаткування в країнах СНД», — зауважив під час зустрічі Олександр Клименко.

Представники інших податкових служб зацікавилися реєстрацією податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних при ввезенні товарів на митну територію України та низкою інших важливих змін у податковому законодавстві України.

Було заслухано інформацію представника ДПС України про хід виконання рішення попереднього засідання Координаційної ради про надання Всеросійській державній податковій академії Міністерства фінансів Російської Федерації і Національному університету державної податкової служби України статусу базової організації з підготовки, професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів у сфері податків та оподаткування. За попередній період це питання розглядалося урядами країн і отримало схвальний висновок на засіданні комісії з економічних питань при Економічній раді СНД.

На засіданні також розглядалися питання відповідно до рішень статутних органів СНД, зокрема стосовно виконання Плану заходів щодо реалізації першого етапу (2009 — 2011 рр.) та ходу реалізації Плану заходів з реалізації другого етапу (2012 — 2015 рр.) Стратегії економічного розвитку СНД на період до 2020 р., Договору про зону вільної торгівлі від 18.10.2011 р. тощо.

Прийнято рішення про оптимізацію діяльності робочих груп, які діють при Координаційній раді.

Представники Національної податкової служби Республіки Корея провели презентацію на тему «Досвід використання електронних технологій в податковому адмініструванні», яка викликала значний інтерес як у членів Ради, так і у запрошених гостей.

У цілому керівники податкових служб країн СНД зазначили, що за час головування України у Координаційній раді досягнуто помітного прогресу в інформаційному співробітництві та спільній діяльності, спрямованій на запобігання ухиленню від оподаткування за допомогою офшорів. Пріоритетами на майбутнє податківці визначили спільний контроль за сплатою податків при трансфертному ціноутворенні та оперативний обмін даними про непряме оподаткування при експорті й імпорті товарів і послуг.

Новим Головою Координаційної ради керівників податкових служб держав — учасниць СНД обрано міністра з податків Азербайджанської Республіки Мамедова Фазіля Асад огли.


Юрій ГЛАДУН,
начальник Управління міжнародних зв'язків ДПС України