Інші податки

Матеріали, опубліковані у «Віснику» протягом II кварталу 2012 року

Листи ДПС України

від 09.04.2012 р. № 10241/7/17-1117 «Про видачу довідок», № 14, с. 12

від 14.05.2012 р. № 8229/6/15-1215 «Щодо оподаткування платежів за користування або за надання права на користування будь-яким авторським та суміжним правом», № 24, с. 9

Роз'яснення

Лист Мінфіну України від 29.05.2012 р. № 31-08410-06-5/13634 «Про складення податкової декларації з податку на прибуток підприємств з використанням даних бухгалтерського обліку і дотриманням вимог міжнародних стандартів фінансової звітності», № 23, c. 12

Спеціальні випуски

Податковий та бухгалтерський облік у сільському господарстві, № 20, с. 4

Тематичні випуски

Відпустки-2012: податковий та бухгалтерський облік, № 17-18, с. 4

«Гаряча лінія»

Графік проведення «гарячих ліній» у редакції журналу «Вісник податкової служби України» на І квартал 2012 року, № 23, с. 11

Декларування доходів громадян, отриманих у 2011 р., № 14, с. 4; № 15, с. 4

Оподаткування доходів фізичних осіб, № 24, с. 6

Оподаткування прибутку підприємств, № 19, с. 4

Податковий контроль, № 23, с. 4

Податок на додану вартість, № 23, с. 7

Податковий контроль

Умови та порядок допуску посадових осіб органів ДПС до проведення документальних виїзних та фактичних перевірок. Крухмальов С., Хропун Л., № 21, с. 4

Погашення податкового боргу

Відповідальність податкового агента за перерахування податку до бюджету, № 16, с. 21

Зарахування податкового боргу за рахунок надміру сплаченого грошового зобов'язання з відповідного податку за згодою (заявою) платника, № 16, с. 21

Майно позашкільного навчального закладу — джерело погашення податкового боргу, № 16, с. 22

Направлення податкової вимоги після закінчення встановленого строку оскарження податкового рішення, № 16, с. 24

Підстави для розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань або податкового боргу платників податків: як визначити та довести. Тарасенко В., Солотва Л., № 14, с. 15

Податковий борг з податку на прибуток від надання освітніх послуг недержавними навчальними закладами не виникає, № 16, с. 23

Податковий борг юридичної особи — платника податків не підлягає погашенню через касу сільської (селищної) ради, № 16, с. 20

Позови податкових органів подаються без сплати судового збору, № 16, с. 20

Поліпшення правового механізму повернення боргів через банкрутство: характеристика нового закону та участь податкових органів у його виконанні. Варгіч С., № 21, с. 9

Порядок організації безготівкових розрахунків при стягненні коштів та зупиненні видаткових операцій. Тарасенко В., Мороз Я., № 23, с. 24

Сплата представником платника — фізичної особи податкового боргу такого платника, № 16, с. 22

Сума податкового зобов'язання, визначена платником податків у податковій декларації, оскарженню не підлягає, № 16, с. 23

Уступка податкового боргу платника податків третім особам заборонена, а грошового зобов'язання — можлива в окремих випадках, № 16, с. 22

Облік платників податків

Порядок подання до органів ДПС інформації про об'єкти оподаткування, об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність. Богинич К., № 15, с. 19

Податок на прибуток підприємств

Альтернативні види палива, № 15, с. 12

Визначення строку корисного використання основних засобів, № 16, с. 7

Виплати, встановлені колективним договором, № 16, с. 9

Витрати на врегулювання спорів у судах, № 22, с. 7

Витрати на оплату нотаріального посвідчення, № 22, с. 10

Відшкодування вартості спожитих послуг зв'язку, № 22, с. 9

Доходи та витрати підприємства, що не враховуються при визначенні об'єкта оподаткування. Ангелов О., Сиволап І., № 22, с. 4

Звичайні ціни: порядок застосування. Задорожний О., Бескидевич С., № 23, с. 13

Облік дебіторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, № 15, с. 13

Облік коштів, вивільнених від оподаткування, № 15, с. 12

Оренда основних засобів, № 16, с. 7

Орендні платежі, не пов'язані з господарською діяльністю, № 22, с. 9

Особливості внесення спілок і асоціацій до Реєстру неприбуткових установ та організацій. Ангелов О., Сиволап І., № 15, с. 8

Особливості подання звітності з податку на прибуток сільгоспвиробниками у 2012 році. Ангелов О., Сиволап І., № 14, с. 10

Переведення боргу, № 16, с. 9

Пільги в оподаткуванні для підприємств легкої промисловості, № 16, с. 8

Повернення об'єкта фінансового лізингу, № 16, с. 6

Поворотна фінансова допомога у страховика: особливості оподаткування. Задорожний О., № 15, с. 10

Податкова звітність страховика під час виплати доходів нерезидентам. Хоцянівська Н., Задорожний О., № 17-18, с. 42

Податковий облік виплати дивідендів. Тимощук С., № 14, с. 13

Податковий облік помилково отриманих коштів, № 22, с. 8

Попередня оплата за товари, № 22, с. 10

Порядок відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу), № 23, с. 17

Порядок нарахування амортизації на безоплатно отримані основні засоби, № 23, с. 16

Самостійне виправлення помилок у розрахунку частини чистого прибутку (доходу) минулих податкових періодів, № 23, с. 19

Страхове відшкодування: податковий облік. Хоцянівська Н., Задорожний О., № 19, с. 8

Утримання податку з виплаченого доходу нерезиденту, № 23, с. 18

Фінансова допомога: податковий облік. Тимощук С., № 16, с. 4

Банківські та небанківські фінансові установи

Заставні операції в банківських установах. Мужаровська Н., № 23, с. 21

Розрахунки у сфері ЗЕД

Відповідальність за зменшення суми валютної виручки, № 17-18, с. 46

Документи, що підтверджують настання форс-мажорних обставин, № 17-18, с. 46

Залік зустрічних вимог у сфері ЗЕД між різними компаніями, № 17-18, с. 47

Зменшення валютної виручки на суму сплаченого податку за межами України, № 17-18, с. 47

Готівкові розрахунки

Застосування РРО підприємством, на якому здійснюється торгівля та надаються послуги, № 15, с. 23

Зміст фіскального касового чека за товари (послуги) при здійсненні змішаних розрахунків (у готівковій та безготівковій формі), № 15, с. 23

Зняття з обліку викраденого РРО, № 15, с. 25

Касовий чек, надрукований РРО, є підставою для відшкодування витрат на відрядження, № 15, с. 24

Надання документів у разі повернення товару, № 15, с. 25

Оформлення касових ордерів, № 15, с. 24

Податок на додану вартість

Бюджетне відшкодування ПДВ у разі придбання (будівництва, спорудження) основних фондів. Кузьміна Н., № 19, с. 10

Внески учасників аукціону з продажу активів платника, які перебувають у податковій заставі. Кононова А., Тимошенко С., Древаль Л., № 15, с. 17

Заміна свідоцтва про реєстрацію сільськогосподарського підприємства. Косміна Л., Тимошенко С., № 22, с. 14

Заповнення податкової декларації з ПДВ, № 17-18, с. 49

Заповнення податкової накладної та розрахунку коригування до неї, № 17-18, с. 48

Зменшення суми податкового кредиту на підставі документів, не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних. Кононова А., Тимошенко С., Древаль Л., № 15, с. 18

Коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту з ПДВ. Альбіна М., Авраменко В., № 24, с. 11

Окремі питання щодо реєстрації осіб як платників ПДВ та анулювання такої реєстрації. Косміна Л., Нечипоренко Г., № 21, с. 6

Оподаткування ПДВ послуг, наданих за межами України. Кононова А., Тимошенко С., Древаль Л., № 15, с. 16

Плата за паркування транспортних засобів. Косміна Л., Ти-мошенко С., № 22, с. 15

Податкова накладна. Кононова А., Тимошенко С., Древаль Л., № 15, с. 14

Податкові зобов'язання та податковий кредит, № 17-18, с. 51

Розрахунок коригування. Косміна Л., Тимошенко С., № 22, с. 11

Транзит вантажів. Кононова А., Тимошенко С., Древаль Л., № 15, с. 17

Податок на доходи фізичних осіб

Декларування доходів держслужбовцями. Наумов С., № 14, с. 8

Компенсація вартості харчування, наданого студентам як дітям-сиротам, не оподатковується, № 23, с. 35

Надання в оренду нерухомості, яка є сумісною власністю подружжя, № 23, с. 32

Оподаткування доходів у вигляді заробітної плати. Литовченко Н., № 23, с. 30

Оподаткування матеріальної допомоги, № 23, с. 31

Оподаткування операцій з іноземними інвестиціями, № 23, с. 33

Особливості отримання та застосування податкової соціальної пільги. Литовченко Н., Гормакова Н., № 22, с. 17

Державне мито

Справляння держмита при нотаріальному посвідченні концесійного договору. Литовченко Н., Гуцуляк В., № 16, с. 18

Збір за першу реєстрацію транспортних засобів в Україні

Оподаткування транспортних засобів, ввезених на митну територію України як гуманітарна допомога для інвалідів. Литовченко Н., Михайленко С., № 21, с. 25

Оподаткування збором тракторів на гусеничному ходу. Литовченко Н., Михайленко С., № 23, с. 36

Пільги щодо сплати збору. Литовченко Н., Михайленко С., № 24, с. 24

Сплата збору за першу реєстрацію котків дорожніх. Литовченко Н., № 19, с. 12

Збір за місця для паркування транспортних засобів

Зміни до Переліку паркувальних майданчиків не змінюють об'єкта оподаткування збором. Гривнак К., № 17-18, с. 54

Плата за користування надрами

Використання видобутої корисної копалини за декількома напрямами: особливості подання розрахунку та обчислення податкових зобов'язань. Вітенко О., Коваленко Г., № 14, с. 18

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів

Обчислення збору у разі підвищення ставок збору, № 16, с. 26

Платник єдиного податку є платником збору, № 16, с. 26

Реєстрація лісокористувачів, № 16, с. 25

Плата за землю

Для фізичних осіб

Безоплатне отримання земельних ділянок у приватну власність, № 24, с. 19

Визначення орендної плати за землі комунальної власності, № 21, с. 19

Використання земельної ділянки платником єдиного податку в господарській діяльності, № 16, с. 13

Договір оренди земельної ділянки державної або комунальної власності оформлено на фізичну особу, № 24, с. 21

Житлово-будівельний кооператив сплачує податок за земельну ділянку на загальних підставах, навіть якщо його співвласники належать до пільгових категорій платників, № 21, с. 23

Земельний податок нараховується з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно, № 21, с. 21

Зміна цільового призначення земельної ділянки, № 24, с. 21

Надання в оренду власної будівлі фізичною особою — підприємцем — платником єдиного податку, № 24, с. 20

Надання підприємцем в оренду власної частини будівлі, № 16, с. 17

Оренда земельних ділянок сільськогосподарського призначення, № 21, с. 22

Орендар земельної ділянки сплачує орендодавцю (власнику земельної ділянки) орендну плату відповідно до договору оренди, а власник земельної ділянки сплачує земельний податок до бюджету, № 21, с. 22

Пільги щодо сплати земельного податку, передбачені ст. 281 Податкового кодексу, № 16, с. 15

Пільги щодо сплати земельного податку у разі надання земельних ділянок в оренду платнику фіксованого сільськогосподарського податку, № 21, с. 24

Подання податкової декларації за договором оренди земельної ділянки державної або комунальної власності, № 16, с. 14

Розмір плати за оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення, № 16, с. 13

Сплата земельного податку підприємцем у разі надання в оренду власного нежилого приміщення платниками єдиного податку, № 21, с. 20

Сплата земельного податку співвласником будівлі. Литовченко Н., Бурлака Р., № 24, с. 22

Фізична особа — підприємець, яка має МАФ, є платником плати за землю, № 21, с. 21

Фізична особа, яка має право на пільгу щодо сплати земельного податку, може отримати її лише після отримання права власності на земельну ділянку, № 16, с. 14

Для юридичних осіб

Особливості оподаткування земель під об'єктами енергетики, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел. Вітенко О., № 24, с. 16

Спрощена система оподаткування для фізичних осіб

Ведення обліку, № 23, с. 39

Видача, отримання та анулювання свідоцтва, № 23, с. 46

Визначення доходів та їх склад, № 23, с. 37

Використання найманої праці, № 23, с. 38

Віднесення до відповідної групи платника єдиного податку, № 16, с. 11

Дохід, отриманий як компенсація за рішенням суду, не є доходом платника єдиного податку, № 16, с. 11

Обрання, перехід або відмова від спрощеної системи оподаткування, № 23, с. 42

Оподаткування доходів платника єдиного податку, отриманих як компенсація комунальних платежів, № 23, с. 47

Платник єдиного податку веде одну книгу обліку доходів, № 16, с. 10

Послуги з доступу до кабельного телебачення та Інтернету належать до діяльності зв'язку, № 16, с. 12

Складання звітності, № 23, с. 41

Фізична особа, яка надає в оренду нерухомість, загальна площа якої перевищує 100 м2, не може бути платником єдиного податку, № 16, с. 10

Ви запитували — ми відповідаємо

Екологічний податок, № 21, с. 31

Збір за спеціальне використання води, № 15, с. 33; № 21, с. 33

Незалежна професійна діяльність, № 21, с. 34

Облік платників податків, № 22, с. 36

Підприємницька діяльність, № 24, с. 32

Плата за землю, № 21, с. 32

Податок на додану вартість, № 16, с. 30; № 19, с. 34; № 21, с. 29

Податок на доходи фізичних осіб, № 15, с. 29

Податок на прибуток підприємств, № 16, с. 27; № 21, с. 27; № 22, с. 26; № 24, с. 28

Спрощена система оподаткування, № 14, с. 20

Спрощена система оподаткування для фізичних осіб, № 23, с. 37

Спрощена система оподаткування для юридичних особ, № 19, с. 27; № 22, с. 33

Судова практика

Анулювання реєстрації платника податку на додану вартість. Кочкаров В., Сиротіна О., № 14, с. 26

Безпідставне віднесення до складу валових витрат вартості юридичних послуг з розробки проектів нормативно-правових актів. Кочкаров В., Кемінь В., № 24, с. 36

Ділова мета як визначальна умова формування валових витрат. Кочкаров В., Кемінь В., № 24, с. 35

Друкування розрахункових документів без обов'язкових реквізитів. Кочкаров В., Сиротіна О., № 15, с. 27

Екологічний податок сплачується податковим агентом під час реалізації палива. Куц М., Семикопенко В., № 17-18, с. 56

Завищення валових витрат підприємства на суму витрат на безоплатне отримання товарів. Кочкаров В., Кемінь В., № 24, с. 37

Заповнення податкової декларації з податку на додану вартість з помилками. Кочкаров В., Сиротіна О., № 14, с. 28

Зменшення бюджетного відшкодування ПДВ за безтоварними операциями. Кочкаров В., № 23, с. 49

Надміру сплачена сума ПДВ відшкодовується не пізніше 1095 дня, наступного за днем здійснення такої переплати. Кочкаров В., Кемінь В., № 16, с. 35

Несплата узгодженого податкового зобов'язання з акцизного податку. Куц М., Семикопенко В., № 21, с. 38

Нікчемні правочини. Куц М., Семикопенко В., № 17-18, с. 57

Оподаткування доходів у вигляді роялті, отриманих неприбутковою організацією. Кочкаров В., Кемінь В., № 16, с. 34

Оподаткування операций з поставки транспортних послуг за межами митної території України. Кочкаров В., № 23, с. 48

Первинні документи, які оформлено неналежним чином, а саме підписано невстановленою особою. Кочкаров В., Кемінь В., № 24, с. 38

Податкова консультація: судове оскарження правового акта індивідуальної дії. Куц М., Семикопенко В., № 21, с. 36

Штрафні санкції за порушення законодавства щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій. Кочкаров В., Сиротіна О., № 15, с. 26

Апеляційна практика

Розгляд скарг щодо порядку відображення сум доходів резидентів заморських територій Великої Британії або залежних територій (коронні землі), які походять з України. Притула Є., Коновалов С., Олійник І., № 21, с. 47

Єдиний соціальний внесок

Вартісний еквівалент медалей, нагрудних знаків та грамот не є базою для нарахування єдиного внеску, № 24, с. 40

Нарахування єдиного внеску на матеріальну допомогу здійснюється залежно від того, який вона має характер, № 24, с. 42

Обов'язок щодо подання звітності, № 24, с. 41

Розмір єдиного внеску встановлюється залежно від класу професійного ризику виробництва, № 24, с. 40

Розмір єдиного внеску, якщо укладено договір про добровільну участь, № 24, с. 41

Колективний договір (угода)

Особливості укладання та виконання колективного договору на підприємстві. Корнілова І., № 19, с. 14

Податковий облік витрат, передбачених Колективним договором, № 19, с. 25

Податок на додану вартість, № 19, с. 25

Податок на доходи фізичних осіб, № 19, с. 26

Податок на прибуток підприємств, № 19, с. 25

Пенсійне забезпечення

Визначення розміру пенсії за вислугу років, № 17-18, с. 62

Вихід на пенсію за вислугу років, № 24, с. 43

Відстрочення виходу на пенсію, № 17-18, с. 63

Граничний вік перебування на державній, дипломатичній службі та службі в органах місцевого самоврядування. Охріменко О., № 15, с. 36

Добровільна участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Мастюгіна Г., № 23, с. 51

Доплата за понаднормовий стаж, № 23, с. 53

Достроковий вихід на пенсію, № 24, с. 44

Зарахування до страхового стажу періоду перебування на інвалідності, № 24, с. 44

Зарахування періодів роботи до страхового стажу, № 24, с. 44

Зменшення розміру пенсії за віком. Мастюгіна Г., № 15, с. 37

Змінено порядок визначення заробітної плати (доходу) для призначення пенсії у разі втрати документів про її нарахування та виплату. Мастюгіна Г., № 14, с. 30

Мінімальний розмір пенсії за віком, № 17-18, с. 61

Наявність страхового стажу є передумовою для виплати грошової допомоги медпрацівникам, № 17-18, с. 62

Обчислення з 1 січня 2012 року пенсій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Охріменко О., № 16, с. 37

Одночасне отримання дострокової пенсії і заробітної плати, № 16, с. 40

Особливості призначення наукових пенсий у 2012 році. Охріменко О., № 16, с. 39

Оформлення пенсії із зниженням пенсійного віку. Мастюгіна Г., № 15, с. 38

Пенсійне забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Охріменко О., № 19, с. 43

Пенсія за вислугу років, № 16, с. 42

Пенсія із зниженням пенсійного віку, № 23, с. 54

Переведення з одного виду пенсії на інший і право на перерахунок, № 17-18, с. 61

Перерахунок пенсії з урахуванням нової довідки про заробітну плату. Мастюгіна Г., № 15, с. 39

Підвищення пенсій у квітні 2012 року у зв'язку зі зміною прожиткового мінімуму. Мастюгіна Г., № 14, с. 31

Підвищення розмірів пенсій з 1 травня 2012 року. Мастюгіна Г., Охріменко О., № 19, с. 39

Підвищення розміру пенсії. Мастюгіна Г., № 15, с. 38

Підстави для призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Мастюгіна Г., № 15, с. 38

Пільгова пенсія, № 16, с. 42

Право дострокового виходу на пенсію, № 23, с. 53

Право на пенсію за вислугу років, № 23, с. 53

Працевлаштування під час отримання пенсії, № 23, с. 54

Призначення пенсії на пільгових умовах жінці, яка має шестеро дітей, № 24, с. 43

Розрахунок пенсії за віком, № 16, с. 41

Спеціальний стаж для права на пенсію за вислугу років, № 16, с. 41

Соціальне страхування

Віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва. Зеленська Н., № 14, с. 33

Оплата праці

Компенсація грошових доходів громадян у разі їх несвоєчасної виплати. Підлужна Н., № 16, с. 46; № 19, с. 46; № 24, с. 46

Проведення індексації грошових доходів населення у квітні та травні 2012 року. Підлужна Н., № 16, с. 47

Проведення індексації грошових доходів населення у травні та червні 2012 року. Підлужна Н., № 19, с. 46

Проведення індексації грошових доходів населення у червні та липні 2012 року. Підлужна Н., № 24, с. 46

Бухгалтерський практикум

Бухгалтерський і податковий облік операцій з інвентарною тарою. Занько Б., № 23, с. 55

Бухгалтерський облік основних засобів. Пархоменко В., № 14, с. 36

Бухгалтерський облік розрахунків з ПДВ сільгосппідприємствами. Савченко М, № 23, с. 63

Відрядження-2012. Золотухін О., № 15, с. 40

Переміщення інвентарної тари між постачальниками (продавцями) і покупцями, № 23, с. 58

Повернення товару і продукції: особливості оформлення та відображення в обліку. Граковський Ю., № 22, с. 43

Порядок проведення індексації. Підлужна Н., № 22, с. 40

Правові основи, № 23, с. 55

Придбання (виготовлення) інвентарної тари, № 23, с. 55

Розміщення реклами в засобах масової інформації: облікові аспекти для підприємства-рекламодавця. Золотухін О., № 21, с. 43

Розподіл витрат на некондиційну продукцію. Золотухін О., № 16, с. 43