Інші податки
Тема: Транспортний податок

Оподаткування збором вантажно-пасажирських транспортних засобів

Відповідно до Порядку № 338 автомобіль вантажно-пасажирський — це автомобіль, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення як пасажирів, так і вантажів.

Платниками збору за першу реєстрацію вантажно-пасажирських автомобілів є юридичні та фізичні особи, які здійснюють першу реєстрацію в Україні відповідного транспортного засобу, об'єктом оподаткування при цьому є сам автомобіль. Базою оподаткування визначено об'єм циліндра двигуна в см3.

Першій реєстрації підлягають також і ненові автомобілі, тобто ті, які вже використовувалися, проте на території України до цього не були зареєстровані.

Новим слід вважати транспортний засіб, що не має актів державної реєстрації уповноважених органів, у тому числі іноземних, які дають право на його експлуатацію. Іншими словами, це транспортний засіб, який жодного разу не був зареєстрований як на території України, так і за її межами.

Відповідно до Податкового кодексу використовувані автомобілі — це транспортні засоби, на які уповноваженими державними органами, в тому числі іноземними, видано реєстраційні документи, що дають право експлуатувати такі транспортні засоби. Слід звернути увагу, що також йдеться про дозвіл, який отримано за кордоном.

Роком виготовлення транспортного засобу вважається календарна дата виготовлення, включаючи день, місяць, рік. У випадку коли календарну дату виготовлення визначити неможливо, такою датою слід вважати 1 січня року виготовлення, зазначеного в реєстраційних документах.

Залежно від того, який автомобіль реєструється (новий чи неновий), при розрахунку збору застосовуються відповідні коефіцієнти, встановлені Податковим кодексом:

  • для нових транспортних засобів — 1;
  • для транспортних засобів, які використовувалися до 8 років, — 2;
  • для транспортних засобів, що використовувалися понад 8 років, — 40.

Щодо ставок податку, то слід зауважити, що норми Податкового кодексу відрізняються від норм Закону про транспортний податок. Так, відповідно до Кодексу ставки збору за першу реєстрацію транспортного засобу для вантажно-пасажирських автомобілів використовуються ті самі, що й для вантажних автомобілів, тоді як раніше використовувалися ставки для легкових автомобілів.

Як і раніше, ставки податку диференційовано та змінюються залежно від об'єму циліндрів двигуна. Відповідно, якщо об'єм циліндрів двигуна вантажно-пасажирських автомобілів до 8200 см3, ставка збору становить 16,34 грн. за 100 см3; від 8201 до 15 000 см3 — 21,78 грн.; з об'ємом більше ніж 15 001 см3 — 27,23 грн.

Враховуючи відповідні коефіцієнти, ставки податку становитимуть:


з/п

Об'єм циліндрів двигуна, см3

Ставка збору за 100 см3 об'єму циліндрів двигуна, грн.

Коефіцієнт/розмір ставки збору за 100 см3 об'єму циліндрів двигуна, грн.

від

до

для нових транспортних засобів

для транспортних засобів, які використовувалися до 8 років

для транспортних засобів, які використовувалися понад 8 років

1

до 8200

16,34

1

16,34

2

32,68

40

653,60

2

8201

15 000

21,78

1

21,78

2

43,56

40

871,00

3

понад 15 000

27,23

1

27,23

2

54,46

40

1089,20

 

Розглянемо дану ситуацію на прикладі. Для наочності візьмемо однаковий об'єм циліндрів двигуна та різний термін використання автомобіля.

Приклад 1

Придбано новий вантажно-пасажирський автомобіль з об'ємом циліндрів двигуна 8200 см3. Розраховуємо суму збору:

                  8200 см3 х 16,34 грн.
∑ збору = ____________________ х 1 = 1339,88 грн. 

                           100 см3

Відповідно, слід сплатити збір за першу реєстрацію транспортного засобу в розмірі 1339,88 грн.

Приклад 2

Придбано вантажно-пасажирський автомобіль, який використовувався 5 років, з об'ємом циліндрів двигуна 8200 см3. Розраховуємо:

                  8200 см3 х 16,34 грн.
∑ збору = ____________________ х 2 = 2679,76 грн. 

                           100 см3

Сума збору за першу реєстрацію транспортного засобу становить 2679,76 грн.

Приклад 3

Придбано вантажно-пасажирський автомобіль, який використовувався 10 років, з об'ємом циліндрів двигуна 8200 см3. Розраховуємо:

                   8200 см3 х 16,34 грн.
∑ збору = ____________________ х 40 = 53 595,20 грн. 

                          100 см3

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу становитиме 53 595,20 грн.

Виходячи з прикладів, очевидно, що більше використовувався автомобіль, то більший розмір збору за першу реєстрацію такого транспортного засобу.

Розрахований збір сплачується фізичними та юридичними особами перед проведенням першої реєстрації в Україні транспортних засобів. Сплачувати збір слід за місцем реєстрації транспортних засобів.

Місцезнаходження органу, який проводить реєстрацію транспортних засобів в Україні, не слід вважати місцем реєстрації наземних, водних та повітряних транспортних засобів, оскільки один орган реєстрації обслуговує декілька територіальних одиниць.

Транспортні засоби, що належать фізичним особам, реєструються за місцем їх проживання, а транспортні засоби юридичних осіб реєструються за місцезнаходженням (реєстрації) таких осіб, крім повітряних суден, власниками яких є іноземні особи або підприємства.

Тому, враховуючи викладене, збір за першу реєстрацію транспортних засобів необхідно сплачувати на розрахункові рахунки місцевих органів виконавчої влади за місцем проживання фізичної особи та місцем знаходження (реєстрації) юридичної особи.

Після першої реєстрації в Україні транспортних засобів юридичні особи в десятиденний строк повинні подати до відповідного органу ДПС розрахунок суми збору за такі транспортні засоби за формою та на умовах, передбачених ст. 46 Податкового кодексу.

Проте слід зауважити, що у випадку реєстрації транспортного засобу в районі іншому, ніж район реєстрації підприємства, такий розрахунок подається не лише до органу ДПС району, в якому зареєстровано підприємство, а також до органу ДПС за місцем реєстрації транспортного засобу. При цьому слід зазначити, що для подання відповідної довідки до податкового органу іншого району необхідно спочатку стати на облік у цьому районі. Також слід мати на увазі, що реєстрація в податковому органі становить не менше ніж 10 днів, тоді як довідку слід подати в такий самий термін. Отже, може виникнути ситуація, коли не вистачить часу для подання довідки в установлений термін і доведеться сплатити штраф у розмірі 170 грн. за несвоєчасне подання повідомлення, передбачений ст. 128 Податкового кодексу.