Єдиний податок
Тема: Перевірки та відповідальність, РРО. Готівковий обіг

Запитання — відповіді

Платник єдиного податку першої групи не має права використовувати працю найманих осіб

Платник єдиного податку першої групи (вид діяльності — роздрібний продаж) планує взяти на роботу свою матір. Чи зможе така фізична особа після укладення трудового договору з найманим працівником бути платником єдиного податку першої групи?


Одним із основних критеріїв для віднесення до першої групи фізичної особи — підприємця, яка застосовує спрощену систему оподаткування, відповідно до пп. 1 п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу є відсутність найманих осіб. Таким чином, платник єдиного податку першої групи після укладення трудового договору з найманим працівником втрачає право бути платником єдиного податку першої групи. При цьому така особа має право залишитись на спрощеній системі оподаткування, але як платник єдиного податку іншої групи.

 

Адміністративна і фінансова відповідальність за втрату Книги обліку доходів

Чи передбачено відповідальність фізичної особи — підприємця — платника єдиного податку в разі втрати Книги обліку доходів?


Платники єдиного податку ведуть облік у порядку, визначеному пунктами 296.1.1 — 296.1.3 п. 296.1 ст. 296 Податкового кодексу.

Відповідно до п. 44.5 ст. 44 цього Кодексу у разі втрати, пошкодження або дострокового знищення документів, зазначених у пунктах 44.1 і 44.3 цієї статті (документи обігу, обов'язкові для зберігання), платник податків зобов'язаний у п'ятиденний строк з дня такої події письмово повідомити орган ДПС за місцем обліку в порядку, встановленому цим Кодексом, для подання податкової звітності.

Платник податку зобов'язаний відновити втрачені документи протягом 90 календарних днів з дня, що настає за днем надходження повідомлення до органу ДПС.

З урахуванням норм п. 6.10 Положення № 88 у разі втрати Книги обліку доходів фізична особа — підприємець — платник єдиного податку повинна звернутися до органів внутрішніх справ для подання заяви про її втрату та отримати довідку про подання такої заяви.

Пунктом 8 Порядку № 1637 передбачено, що Книга обліку доходів зберігається у платника податку протягом трьох років після виконання останнього запису.

Відповідно до ст. 121 Податкового кодексу незабезпечення платником податків зберігання первинних документів облікових та інших регістрів, бухгалтерської та статистичної звітності, інших документів з питань обчислення і сплати податків та зборів протягом установлених ст. 44 цього Кодексу строків їх зберігання та/або ненадання платником податків контролюючим органам оригіналів документів чи їх копій при здійсненні податкового контролю у випадках, передбачених цим Кодексом, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 510 грн.

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 грн.

Згідно зі ст. 1641 КпАП неведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат, для яких законами України встановлено обов'язкову форму обліку, тягне за собою попередження або накладення штрафу у розмірі від 3 до 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від 5 до 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Таким чином, у разі втрати підприємцемплатником єдиного податку Книги обліку доходів застосовується адміністративна та фінансова відповідальність у разі недотримання таким платником вимог п. 44.5 ст. 44 Податкового кодексу.

 

Отримання дубліката свідоцтва платника єдиного податку

Яким чином підприємець — платник єдиного податку може отримати дублікат свідоцтва платника єдиного податку в разі його втрати чи зіпсуття?


Відповідно до п. 299.1 ст. 299 Податкового кодексу свідоцтво платника єдиного податку видається суб'єкту господарювання, який подав до органу ДПС заяву щодо обрання або переходу на спрощену систему оподаткування.

Згідно з п. 299.2 цієї статті бланк свідоцтва платника єдиного податку є документом суворого обліку. Облік бланків свідоцтв платників єдиного податку здійснюється органами ДПС. Пунктом 299.3 цієї статті встановлено, що свідоцтво платника єдиного податку видається безстроково виключно суб'єкту господарювання або уповноваженій ним особі і не може передаватися для провадження господарської діяльності іншим особам.

Відповідно до п. 299.7 цієї статті у разі втрати або зіпсуття свідоцтва платника єдиного податку такому платнику видається дублікат свідоцтва в порядку, встановленому цією статтею для видачі свідоцтва платника єдиного податку.

Свідоцтво платника єдиного податку видається органом ДПС безоплатно протягом 10 календарних днів з дня подання суб'єктом господарювання заяви.

Отже, підприємецьплатник єдиного податку в разі втрати або зіпсуття свідоцтва платника єдиного податку має право отримати дублікат такого свідоцтва протягом 10 робочих днів на підставі письмової заяви, що складається в довільній формі та подається до органу ДПС за місцем податкової адреси такої фізичної особи.

 

Внесення змін до свідоцтва платника єдиного податку

Чи необхідно вносити зміни до свідоцтва підприємця — платника єдиного податку третьої групи при зміні видів діяльності за КВЕД ДК 009:2005 в Єдиному державному реєстрі на аналогічні види діяльності за КВЕД ДК 009:2010?


Пунктом 299.12 ст. 299 Податкового кодексу передбачено, що до раніше виданого свідоцтва платника єдиного податку в день подання платником єдиного податку заяви органом ДПС вносяться зміни, зокрема, щодо видів господарської діяльності.

Враховуючи зміни, внесені наказом № 530, з 31.12.2012 р. КВЕД ДК 009:2005 втратить чинність.

Порядок державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу — підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі, визначено Законом № 755, відповідно до якого для проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу — підприємця така особа подає державному реєстратору особисто (надсилає поштовим відправленням з описом вкладення) перелік документів згідно зі ст. 45 цього Закону.

Відповідно до п. 298.5 ст. 298 Податкового кодексу у разі зміни видів господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку першої і другої груп не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

Таким чином, підприємецьплатник єдиного податку при зміні в Єдиному державному реєстрі видів діяльності за КВЕД ДК 009:2005 на аналогічні види діяльності за КВЕД ДК 009:2010 повинен подати до органу ДПС заяву про внесення змін щодо видів діяльності до свідоцтва платника єдиного податку.

Нормами Податкового кодексу не визначено конкретного терміну подання заяви про внесення змін до видів діяльності безпосередньо фізичною особоюпідприємцемплатником єдиного податку третьої групи.

Тобто якщо фізична особа — підприємець — платник єдиного податку третьої групи бажає внести зміни до раніше виданого свідоцтва платника єдиного податку в частині видів господарської діяльності, то вона подає заяву за формою, затвердженою наказом № 1675.

При цьому рішення щодо термінів подання зазначеної заяви приймається фізичною особою — підприємцем — платником єдиного податку третьої групи самостійно.

 

Нерезиденти на спрощеній системі оподаткування

Чи мають право фізичні особи — іноземці або особи без громадянства, зареєстровані суб'єктами підприємницької діяльності, застосовувати спрощену систему оподаткування?


Відповідно до п. 177.12 ст. 177 Податкового кодексу іноземці та особи без громадянства,  зареєстровані підприємцями згідно із законодавством України, є резидентами.

Підпунктом 14.1.213 п. 14.1 ст. 14 цього Кодексу визначено, що резидент — це фізична особа, яка має місце проживання в Україні. У разі якщо фізична особа має місце проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо така особа має місце постійного проживання в Україні. Якщо особа має місце постійного проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо має більш тісні особисті чи економічні зв'язки (центр життєвих інтересів) в Україні.

У разі якщо державу, в якій фізична особа має центр життєвих інтересів, не можна визначити, або якщо фізична особа не має місця постійного проживання у жодній із держав, вона вважається резидентом, якщо перебуває в Україні не менше 183 днів (включаючи день приїзду та від'їзду) протягом періоду або періодів податкового року.

Згідно з п. 291.3 ст. 291 Податкового кодексу фізична особа — підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим главою 1 розділу ХІV цього Кодексу, та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному цією главою.

Отже, фізичні особиіноземці або особи без громадянства, зареєстровані суб'єктами підприємницької діяльності, можуть обрати спрощену систему оподаткування, якщо вони відповідають сукупності критеріїв, передбачених главою 1 розділу ХІV Податкового кодексу.

 

Віднесення до відповідної групи платника єдиного податку

Чи може бути платником єдиного податку другої групи фізична особа — підприємець, якщо вона реалізує населенню пиво на розлив та/або в скляних і пластикових пляшках?


Відповідно до пп. 3 пп. 291.5.1 п. 291.5 ст. 291 Податкового кодексу суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи — підприємці), які здійснюють виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу пально-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин), не можуть бути платниками єдиного податку. Отже, оскільки інших обмежень чинним законодавством не передбачено, то фізична особа, яка реалізовує населенню пиво на розлив та/або в скляних та пластикових пляшках, має право обрати другу групу платника єдиного податку, але за умови відповідності вимогам, передбаченим п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу.

 

Продаж товару платником єдиного податку другої групи юридичній особі

Чи має право платник єдиного податку другої групи продавати товар юридичній особі?


Згідно з пп. 2 п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу платники єдиного податку другої групи — це фізичні особи — підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умов, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

 • не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб,
 • обсяг доходу не перевищує 1 000 000 грн.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб — підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005). Такі фізичні особи — підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для третьої групи.

Таким чином, платники єдиного податку другої групи не мають права здійснювати господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, юридичним особамнеплатникам єдиного податку, проте обмеження продажу товарів платниками єдиного податку другої групи юридичним особам законодавством не передбачено.

 

Надання послуг платником єдиного податку другої групи юридичній особі

Які податкові наслідки виникнуть, якщо платник єдиного податку другої групи надасть послуги юридичній особі — платнику ПДВ?


Юридична особа — підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, установленим главою 1 розділу ХІV Податкового кодексу, та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному цією главою, а також здійснювати господарську діяльність на загальній системі оподаткування.

Згідно з п. 293.3 ст. 293 Податкового кодексу відсоткова ставка єдиного податку для четвертої групи платників єдиного податку (юридичні особи) встановлюється у розмірі:

 • 3% від доходу — у разі сплати ПДВ згідно з цим Кодексом;
 • 5% від доходу — у разі включення ПДВ до складу єдиного податку.

Якщо фізична особапідприємець надасть послугу юридичній особіплатнику єдиного податку четвертої групи зі ставкою податку 3% (платнику ПДВ), то жодних податкових наслідків не виникне.

У разі якщо фізична особапідприємецьплатник єдиного податку другої групи надасть послугу юридичній особіплатнику ПДВ, яка перебуває на загальній системі оподаткування, то:

 • до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, застосовується ставка єдиного податку у розмірі 15%;
 • у разі здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідності вимогам організаційно-правових форм господарювання платник єдиного податку зобов'язаний перейти на сплату інших податків і зборів, визначених цим Кодексом з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності або відбулася зміна організаційно-правової форми.

При цьому положеннями п. 299.15 ст. 299 Податкового кодексу передбачено, що свідоцтво платника податку анулюється за рішенням органу ДПС у випадках та у строки:

 • подання платником податку заяви щодо відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених цим Кодексом, — в останній день календарного кварталу, в якому подано заяву щодо такої відмови;
 • здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідність вимогам організаційно-правових форм господарювання — в останній день податкового (звітного) періоду, в якому здійснювалися такі види діяльності або відбулася зміна організаційно-правової форми.

Анульоване свідоцтво платника єдиного податку підлягає поверненню до органу ДПС, який його видав, протягом 10 днів з дня анулювання (пп. 299.15.1 цього пункту).

 

Винагорода за агентськими договорами

Платник єдиного податку третьої групи (5%) здійснює посередницьку діяльність (турагент). Його доходом є винагорода за агентськими договорами. Яку суму слід записувати до Книги обліку доходів — ту, що надійшла на розрахунковий рахунок, чи суму винагороди за агентськими договорами?


Доходом платника єдиного податку для фізичної особи — підприємця відповідно до п. 292.1 ст. 292 Податкового кодексу є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 цієї статті. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.

Згідно з п. 292.4 ст. 292 Податкового кодексу у разі надання послуг, виконання робіт за договорами доручення, транспортного експедирування або за агентськими договорами доходом є сума отриманої винагороди повіреного (агента).

Агентські відносини у сфері господарювання передбачено главою 31 Господарського кодексу. Так, ст. 295 цього Кодексу визначено, що комерційне посередництво (агентська діяльність) є підприємницькою діяльністю, що полягає в наданні комерційним агентом послуг суб'єктам господарювання при здійсненні ними господарської діяльності шляхом посередництва від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок суб'єкта, якого він представляє.

Комерційним агентом може бути суб'єкт господарювання (громадянин або юридична особа), який за повноваженням, основаним на агентському договорі, здійснює комерційне посередництво. Не є комерційними агентами підприємці, що діють хоча і в чужих інтересах, але від власного імені.

Відповідно до ст. 297 Господарського кодексу агентський договір має визначати сферу, характер і порядок виконання комерційним агентом посередницьких послуг, права та обов'язки сторін, умови і розмір винагороди комерційному агентові, строк дії договору, санкції у разі порушення сторонами умов договору, інші необхідні умови, визначені сторонами.

Датою отримання доходу платника податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг). Для платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість, та платника єдиного податку четвертої групи датою отримання доходу є дата списання кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності.

Згідно з пунктами 4 та 5 Порядку № 1637 у Книзі обліку доходів відображається фактично отримана сума доходу, що надійшла на поточний рахунок платника податку та/або отримана готівкою, сума заборгованості, за якою минув строк позовної давності, фактично безоплатно отримано товари (роботи, послуги) від провадження діяльності з сумарним підсумком за місяць, квартал, рік.

Таким чином, доходом платника єдиного податку третьої групи, який здійснює посередницьку діяльність (турагент), є сума доходу, що надійшла на його поточний рахунок, яку він відображає в Книзі обліку доходів.

 

Надання послуг бюджетній організації

Яку групу платників єдиного податку має право обрати фізична особа, яка має намір надавати послуги бюджетним організаціям?


Пунктом 291.4. ст. 291 Податкового кодексу визначено, що суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються, зокрема, на такі групи платників єдиного податку:

 • перша група — фізичні особи — підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 150 000 грн.;
 • друга група — фізичні особи — підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1 000 000 грн.

 • третя група — фізичні особи — підприємці, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 20 осіб;

обсяг доходу не перевищує 3 000 000 грн.

Отже, у разі якщо фізична особапідприємець має намір надавати послуги юридичній особінеплатнику єдиного податку, в тому числі бюджетним організаціям, то вона має обрати виключно третю групу зі сплатою єдиного податку за ставкою 3% з доходуу разі сплати ПДВ або 5% з доходуу разі включення ПДВ до складу єдиного податку.

Надання послуг виключно бюджетним організаціям неможливе для фізичних осібпідприємців, які перебувають на другій групі, оскільки такі організації не є платниками єдиного податку.