Лист
Тема: Перевірки та відповідальність

Податкові перевірки

Змінами, внесеними Законом № 4834 до Податкового кодексу, впорядковано його неузгоджені норми. Зокрема, це стосується умов допуску до проведення фактичних перевірок, порядку реалізації їх матеріалів з урахуванням специфіки проведення фактичних перевірок. Крім того, встановлено додаткові обмеження для здійснення органами ДПС невиїзної перевірки: у разі недотримання обов'язкових умов, встановлених Податковим кодексом для її проведення, зокрема, обов'язку направлення платнику податків копії наказу про проведення перевірки та письмового повідомлення про дату початку та місце проведення такої перевірки, а також надання платникам податків додаткового часу (протягом 2012 р.) для адаптації до нових форм надання інформації органам ДПС у разі використання реєстраторів розрахункових операцій, що створюють контрольну стрічку в електронній формі.

Зупинимось детальніше на деяких з них.

Зміни до п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу щодо виключення із норм слова «виїзна» дають змогу привести у відповідність норми цієї статті із нормами ст. 79 у частині можливості здійснення документальних позапланових невиїзних перевірок за наявності обставин, передбачених п. 78.1 ст. 78 цього Кодексу для проведення позапланових перевірок (як виїзних, так і невиїзних) та усунути можливість виникнення спірних ситуацій із платниками податків.

Нова норма п. 79.2 ст. 79 Податкового кодексу встановлює додаткове обмеження можливості здійснення органами ДПС невиїзної перевірки у разі недотримання обов'язкових умов, встановлених цим Кодексом для її проведення. Зокрема, наявності підстав для проведення планової або позапланової перевірки, направлення платнику податків копії наказу про проведення перевірки та письмового повідомлення про дату початку та місце проведення такої перевірки.

Запроваджено можливість пред'явлення направлення на проведення перевірки (копії наказу та службового посвідчення) особам, які фактично провадять розрахункові операції, а не лише платнику податків або його уповноваженому представнику (зміни до абзацу першого п. 80.2 ст. 80 та абзацу п'ятого п. 81.1 ст. 81 Податкового кодексу).

Якщо вручення акта (довідки) перевірки з будь-яких причин особисто платнику податків неможливо, дозволено направляти його по місцю реєстрації платника податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення, що забезпечує право платника податків на ознайомлення з матеріалами документальних невиїзних перевірок та подальшого їх оскарження у разі незгоди.

Враховано специфіку проведення та реалізації матеріалів фактичних перевірок. Так, згідно з пп. 75.1.3 п. 75.1 ст. 75 Податкового кодексу фактична перевірка здійснюється за місцем фактичного провадження платником податків діяльності, розташування господарських або інших об'єктів права власності такого платника.

При цьому Податковим кодексом не було враховано ситуацію, коли платник (його відокремлені підрозділи) здійснюють діяльність не за основним місцем реєстрації, а перевірка проводиться відповідним територіальним органом ДПС. У даному випадку акт перевірки для прийняття податкового повідомлення-рішення (у разі встановлення порушення) направляється до органу ДПС за місцем державної реєстрації суб'єкта господарювання. Отже, на пересилання акта витрачається певний час, що необхідно було врахувати в цьому Кодексі.

Згідно з новими нормами, внесеними в п. 86.5 ст. 86 Податкового кодексу, у разі, якщо платник податків (його відокремлені підрозділи) здійснює свою діяльність не за основним місцем обліку платника податків, орган ДПС, який проводив перевірку, не пізніше трьох робочих днів з дня реєстрації акта (довідки) в цьому органі направляє акт (довідку) до органу ДПС за основним місцем обліку платника податків.

У свою чергу відповідно до змінених норм податкове повідомлення-рішення за результатами фактичних перевірок приймається протягом десяти робочих днів з дня реєстрації (надходження) акта такої перевірки до органу ДПС за основним місцем обліку платника податків.