Офіційне видання Державної фіскальної служби України
Головна
Розширений пошук
Свіжий номер
39
жовтень 2016
Акценти номера
Податковий календар
Партнери:
27.01.2012, № 4

Директор Департаменту прогнозування, аналізу, обліку та звітності Інна Санжаревська: «Створення центрального офісу з обслуговування великих платників податків сприятиме досягненню розумного балансу між інтересами великого бізнесу й держави»

Податкова служба презентує великому бізнесу якісно новий продукт — модель дистанційного податкового супроводу через центральний офіс з обслуговування великих платників податків.


Пропоновану систему розроблено на базі понад десятилітнього вітчизняного досвіду роботи з великими платниками, позитивної світової практики, нових сучасних напрацювань у сфері електронного обслуговування і податкового контролю, яких у світі поширено три основні моделі:

  • через єдиний офіс з обслуговування великих платників податків;
  • через офіс із регіональними філіями;
  • через декілька автономних спеціалізованих інспекцій.

Змінюються тільки функції, якими наділяються спеціалізовані органи або їх філії.

Вибір моделі функціонування системи залежить від особливостей національної економіки і, власне, готовності податкової системи реалізувати той або інший механізм податкового супроводу великого бізнесу.

Дозволю собі невеликий екскурс в історію. Роботу зі створення системи обслуговування великих платників податкова служба розпочала наприкінці 90-х років ХХ ст. Принципи й мета були практично ті самі, що й нині. Вони ґрунтувалися на створенні максимальної зручності для платників податків, високій якості податкового обслуговування, комплексного й оперативного вирішення існуючих питань при мінімізації втручання в оперативну діяльність підприємств з боку податкової і повинні були усталити партнерство й довіру між платником і податковими органами.

У 2000 р. в умовах переважно паперового документообігу ці принципи можна було реалізувати, лише територіально наблизивши спеціалізовані офіси до місцезнаходження великих платників. На той момент це був єдино можливий варіант. Нині функціонують уже 11 спеціалізованих інспекцій.

На сьогодні фахівцями СДПІ напрацьовано безцінний досвід податкового супроводу великого бізнесу, глибокі знання не тільки чинного законодавства, а й галузевої специфіки діяльності кожного платника. І головне — здобуто довіру великих платників.

Платники податків, які перебувають на обліку в СДПІ, уже оцінили значні переваги податкового сервісу в цих інспекціях. Ціла низка платників, не включених до Реєстру великих платників податків на 2012 р., звернулися до податкової служби з проханням дозволити їм залишитися на обліку в спеціалізованих інспекціях.

Водночас було виявлено й основні недоліки: розпорошеність кваліфікованих ресурсів на обслуговування великих платників, зайві щаблі владних структур, відповідальних за прийняття рішень, вплив територіальних органів влади на процес адміністрування податків.

Завдання податкової служби — на основі позитивної практики обслуговування великого бізнесу вийти на новий рівень відносин, який виключив би виявлені недоліки. Тому процес еволюції податкової системи триває постійно. Удосконалюються існуючі механізми податкового супроводу й контролю, створюються нові.

Податковою службою розробляються й упроваджуються нові стандарти адміністрування і податкового сервісу, які мають дистанційний характер. Серед них — інформаційна система «Податковий блок», так званий електронний кабінет платника податків, який дасть змогу великим платникам одержувати послуги дистанційно за допомогою веб-технологій, тобто максимально зменшити вплив людського фактора при організації процесу податкового обслуговування та контролю.

Передбачається спеціальний електронний сервіс для авторизованих користувачів:

  • онлайн-моніторинг звітних даних, надходження платежів, податкового боргу, переплат і інших показників особових рахунків;
  • стан підприємств-контрагентів і їх реєстраційні дані;
  • замовлення необхідних довідок, оперативне надання податкових консультацій тощо.

Інша форма обслуговування великих платників — горизонтальний моніторинг  допускає запровадження принципово нової філософії спілкування податкових органів із сумлінними платниками податків, заснованої на довірі та взаєморозумінні.

Нові форми обслуговування великих платників податків дають змогу перейти на нову модель їх податкового супроводу через центральний офіс з обслуговування великих платників податків.

Створення такого офісу сприятиме поліпшенню якості податкового сервісу, удосконаленню існуючої системи адміністрування податків, сплачених великими платниками, мінімізації кількості щаблів владних структур, задіяних у прийнятті рішень і наданні адміністративних послуг, що в кінцевому результаті дасть змогу досягти розумного балансу між інтересами великого бізнесу й держави.