Юридична практика
Тема: Адміністрування податків, РРО. Готівковий обіг

Оскарження рішень про застосування фінансових санкцій у разі недотримання вимог Закону про РРО та норм з регулювання обігу готівки

Суть справи. Фактичною перевіркою суб'єкта господарювання фізичної особипідприємця встановлено таке: невідповідність суми готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, зазначеній у денному звіті РРО; незабезпечення щоденного друкування та зберігання фіскальних звітних чеків у книзі обліку розрахункових операцій; незабезпечення оприбуткування готівкових коштів у повній сумі їх фактичних надходжень, а саме: у книзі обліку розрахункових операцій не здійснено облік готівкових коштів на підставі фіскальних звітних чеків. Перевіряючими вчинено відповідні записи у книзі обліку розрахункових операцій. Перевірка проводилася з відома та в присутності підприємця, який з актом перевірки ознайомився, від підписання акта перевірки відмовився, про що перевіряючими було складено акт відмови від підписання матеріалів перевірки. Заперечення та зауваження щодо порядку проведення перевірки та змісту акта перевірки підприємцем не надавались. Перевіркою встановлено порушення пунктів 9 та 13 ст. 3 Закону про РРО та п. 2.6 глави 2 Положення № 637.

Звертаючись зі скаргою, фізична особапідприємець просить скасувати податкові повідомлення-рішення ОДПІ про застосування штрафних (фінансових) санкцій за порушення вимог Закону про РРО та норм з регулювання обігу готівки, посилаючись на порушення порядку проведення перевірки, та стверджує, що податкові повідомлення-рішення є необґрунтованими та такими, що суперечать чинному законодавству.

Витяг з рішення. Підпунктом 14.1.39 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу визначено, що грошове зобов'язання платника податків — сума коштів, яку платник податків повинен сплатити до відповідного бюджету як податкове зобов'язання та/або штрафну (фінансову) санкцію, а також санкції за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Штрафна санкція (фінансова санкція, штраф) — плата у вигляді фіксованої суми та/або відсотків, що справляється з платника податків у зв'язку з порушенням ним вимог податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи, а також за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності (пп. 14.1.265 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

Згідно з пп. 75.1.3 п. 75.1 ст. 75 цього Кодексу фактичною вважається перевірка, що проводиться за місцем фактичного здійснення платником податків діяльності, розташування господарських або інших об'єктів права власності такого платника. Така перевірка проводиться органом ДПС щодо дотримання порядку здійснення платниками податків розрахункових або касових операцій, наявності ліцензій, патентів, свідоцтв, у тому числі свідоцтв про державну реєстрацію, виробництва та обігу підакцизних товарів, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами). Фактична перевірка проводиться двома і більше посадовими особами органу ДПС у присутності посадових осіб суб'єкта господарювання або його представника та/або особи, що фактично здійснює розрахункові операції (п. 80.7 ст. 80 Податкового кодексу).

Відповідно до пунктів 9 та 13 ст. 3 Закону про РРО суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг зобов'язані: щодня друкувати на РРО (за винятком автоматів з продажу товарів (послуг)) фіскальні звітні чеки й забезпечувати їх зберігання; забезпечувати відповідність сум готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, зазначеній у денному звіті РРО, а в разі використання розрахункової книжки — загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня.

За порушення вимог цього Закону до суб'єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції за товари (послуги), за рішенням відповідних органів ДПС застосовуються фінансові санкції у разі встановлення протягом календарного року в ході перевірки фактів: проведення розрахункових операцій з використанням РРО або розрахункових книжок на неповну суму вартості проданих товарів (наданих послуг); непроведення розрахункових операцій через РРО з фіскальним режимом роботи; невідповідності суми готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, зазначеній у денному звіті, а в разі використання розрахункової книжки — загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня; нероздрукування відповідного розрахункового документа, що підтверджує виконання розрахункової операції або проведення її без використання розрахункової книжки на окремому господарському об'єкті такого суб'єкта господарювання, — якщо факт вчинено вперше,  то в сумі 1 грн. (п. 1 ст. 17 Закону про РРО). У разі невиконання щоденного друку фіскального звітного чека або його незберігання в книзі обліку розрахункових операцій до суб'єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції за товари (послуги), за рішенням відповідних органів ДПС застосовуються фінансові санкції у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (п. 4 ст. 17 зазначеного Закону).

Пунктом 1.2 глави 1 Положення № 637 визначено, що оприбуткування готівки — це проведення підприємствами і підприємцями обліку готівки в касі на повну суму її фактичних надходжень у касовій книзі, книзі обліку доходів і витрат, книзі обліку розрахункових операцій. У разі проведення готівкових розрахунків із застосуванням РРО або використанням розрахункових книжок оприбуткуванням готівки є ведення обліку зазначених готівкових коштів у повній сумі їх фактичних надходжень у книзі обліку розрахункових операцій на підставі фіскальних звітних чеків РРО (даних розрахункових книжок). Суми готівки, що оприбутковуються, мають відповідати сумам, визначеним у відповідних касових (розрахункових) документах (п. 2.6 глави 2 зазначеного Положення).

Підпунктом 7.5 п. 7 Порядку № 614 встановлено, що використання книги обліку розрахункових операцій, зареєстрованої на РРО, передбачає, зокрема, щоденне виконання записів про рух готівки та суми розрахунків, при цьому дані про суми, отримані від покупців (клієнтів), та дані про суми, видані покупцям (клієнтам), записуються окремо.

Відповідно до ст. 1 Указу № 436 до суб'єктів підприємницької діяльності застосовуються штрафні (фінансові) санкції, зокрема, за неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне оприбуткування) у касах готівки — у п'ятикратному розмірі неоприбуткованої суми. Штрафні санкції, передбачені цим Указом, застосовуються до осіб, зазначених у ст. 1 Указу, органами ДПС на підставі матеріалів проведених ними перевірок і подань державної контрольно-ревізійної служби, фінансових органів, комерційних банків та органів МВС України в установленому законодавством порядку та в розмірах, чинних на день завершення перевірок або на день одержання органами ДПС зазначених подань. Контроль за додержанням особами, визначеними цією статтею (крім банків), норм з регулювання обігу готівки в національній валюті, що встановлюється Нацбанком України, здійснюють органи ДПС (статті 2 та 3 Указу № 436).

Відповідно до податкового повідомлення-рішення ОДПІ застосовано до підприємця штрафні (фінансові) санкції за невідповідність суми готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, зазначеній у денному звіті реєстратора розрахункових операцій, незабезпечення щоденного друкування фіскальних звітних чеків та їх зберігання (за кожний фіскальний звітний чек) та неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне оприбуткування) у касах готівки. За результатами розгляду скарги рішення ОДПІ було залишено без змін, а скаргабез задоволення.


Єгор ПРИТУЛА,
директор Департаменту апеляцій ДПА України

Сергій КОНОВАЛОВ,
заступник директора Департаменту

Людмила ХМЕЛЬНИЦЬКА,
головний державний податковий ревізор-інспектор
відділу апеляцій з питань неподаткових платежів