Юридична практика
Тема: Єдиний податок

Відсутність у статуті платника податків визначення частки статутного фонду не дає права на застосування спрощеної системи оподаткування

Суть справи. Орган ДПС відмовив платнику податківрайонному відділу профдезінфекції обласного об'єднання «П» (за текстомпозивач) у переведенні останнього на спрощену систему оподаткування, мотивуючи це тим, що згідно зі ст. 7 Указу про спрощену систему його дія не поширюється на суб'єктів підприємницької діяльності, у статутному фонді яких частки, що належать юридичним особамучасникам та засновникам даних суб'єктів, котрі не є суб'єктами малого підприємництва, перевищують 25%.

Платник податків не погодився з позицією податкового органу, оскільки вважає, що у зв'язку з тим, що його статут не містить відомостей щодо розміру, часток засновників, власників, він не належить до тих суб'єктів підприємницької діяльності, щодо яких ст. 7 Указу про спрощену систему встановлено обмеження.

Рішення суду. Вищий адміністративний суд України (далі — ВАСУ), підтримуючи позицію органу ДПС, зазначив таке. Частинами третьою та четвертою ст. 63 Господарського кодексу визначено, що залежно від способу утворення (заснування) та формування статутного фонду в Україні діють підприємства унітарні та корпоративні.

Унітарне підприємство створюється одним засновником, який виділяє необхідне для того майно, формує відповідно до закону статутний фонд, не поділений на частки (паї), затверджує статут, розподіляє доходи, безпосередньо або через керівника, який ним призначається, керує підприємством і формує його трудовий колектив на засадах трудового найму, вирішує питання реорганізації та ліквідації підприємства. Унітарними є підприємства державні, комунальні, підприємства, засновані на власності об'єднання громадян, релігійної організації або на приватній власності засновника.

Крім того, положеннями ст. 78 цього Кодексу визначено, що комунальне унітарне підприємство утворюється компетентним органом місцевого самоврядування в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини комунальної власності і входить до сфери його управління.

Майно комунального унітарного підприємства перебуває у комунальній власності і закріплюється за таким підприємством на праві господарського відання (комунальне комерційне підприємство) або на праві оперативного управління (комунальне некомерційне підприємство).

Статутний фонд комунального унітарного підприємства утворюється органом, до сфери управління якого воно входить, до реєстрації його як суб'єкта господарювання. Мінімальний розмір статутного фонду комунального унітарного підприємства встановлюється відповідною місцевою радою.

Пунктами 1.1 та 1.3 статуту позивача встановлено, що комунальне підприємство — районний відділ профдезінфекції засновано за наказом обласної санітарно-епідеміологічної служби та рішенням районної ради, є комунальною власністю районної ради. Передане засновником майно складає статутний фонд підприємства-позивача.

З огляду на вищезазначене висновки судів попередніх інстанцій про те, що позивач не має статутного фонду, оскільки статут не містить його визначення, не відповідають фактичним обставинам справи.

Таким чином, статутний фонд комунального підприємства районного відділу профдезінфекції обласного об'єднання «П» у цілому складає майно, що не належить суб'єкту малого підприємництва. Отже, зазначене підприємство відповідно до ст. 7 Указу про спрощену систему не може перейти на спрощену систему оподаткування.

Враховуючи вищезазначене, ВАСУ за результатом перегляду у касаційному порядку скаргу органу ДПС задовольнив, оскаржувані судові рішення скасував та відмовив у задоволенні позовних вимог.


Владислав РОЗМОШ,
заступник директора Юридичного департаменту
ДПА України
начальник відділу представництва
інтересів органів ДПС у судах касаційної інстанції
та узагальнення судової практики

Ольга СИРОТІНА,
заступник начальника відділу