Юридична практика
Тема: ПДВ

Завищення бюджетного відшкодування з податку на додану вартість за відсутності законодавчих підстав

Суть справи. При проведенні перевірки органом ДПС виявлено порушення суб'єктом господарювання норм законодавства України, чинного на момент виникнення спірних правовідносин, у зв'язку із завищенням заявленого бюджетного відшкодування з ПДВ.

На думку платника податків ЗАТ «К», дії державного податкового органу є неправомірними, оскільки на момент виникнення спірних правовідносин чинне законодавство України не ставило право платника податків на отримання бюджетного відшкодування у залежність від реєстрації суб'єкта господарювання платником такого податку повних 12 календарних місяців.

Рішення суду. Підтримуючи позицію державного податкового органу, Верховний Суд України (далі — ВСУ) зазначив таке. Керуючись нормами чинного законодавства України, державним податковим органом проведено перевірку ЗАТ «К» щодо дотримання останнім вимог податкового, валютного та іншого законодавства. При її проведенні виявлено порушення суб'єктом господарювання норм чинного законодавства, складено акт і винесено податкове повідомлення-рішення, яким суб'єкту господарювання зменшено заявлену суму бюджетного відшкодування та до нього застосовано штрафні санкції.

Не погоджуючись із донарахованими сумами податкових зобов'язань, ЗАТ «К» звернулося до суду з позовом про визнання дій державного податкового органу неправомірними та скасування податкового повідомлення-рішення.

Рішеннями судів першої та апеляційної інстанцій позов суб'єкта господарювання задоволено повністю.

Вищий адміністративний суд України (далі — ВАСУ) своєю ухвалою касаційну скаргу державного податкового органу залишив без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій — без змін.

Вважаючи, що при винесенні рішення ВАСУ інакше застосовано норми матеріального права порівняно з їх застосуванням при розгляді судами касаційних інстанцій інших справ, державний податковий орган звернувся із скаргою до ВСУ.

За результатами перегляду заяви ВСУ дійшов висновку, що скарга підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Задовольняючи позовні вимоги, суди першої та апеляційної інстанцій, з думкою яких погодився ВАСУ, виходили з того, що відповідно до пп. 7.7.11 п. 7.7 ст. 7 Закону про ПДВ не має права на отримання бюджетного відшкодування з ПДВ особа, яка була зареєстрована як платник цього податку менше ніж за 12 календарних місяців до місяця, за наслідками якого подається заява на бюджетне відшкодування. У зазначеній нормі Закону не використовується термін «повний календарний місяць», отже, календарний місяць може бути і неповним. Згідно з пп. 4.4.1 п. 4.1 ст. 4 Закону № 2181 податкові декларації подаються за базовий (звітний) період, що дорівнює календарному місяцю. Як установлено судами, ЗАТ «К» першу декларацію з ПДВ подало до податкового органу за вересень звітного року. Таким чином, термін 12 календарних місяців з місяця, у якому позивача було зареєстровано як платника ПДВ, закінчився у серпні наступного року. Подавши до податкового органу 12 податкових декларацій з ПДВ за відповідну кількість календарних місяців (звітних періодів), за календарний місяць — вересень наступного року ЗАТ «К» разом з декларацією подало заяву про бюджетне відшкодування ПДВ. Таким чином, суди дійшли висновку про відсутність порушення ЗАТ «К» чинного законодавства при складанні декларації з ПДВ за вересень наступного року.

Водночас такі висновки ВАСУ не грунтуються на правильному застосуванні норм матеріального права і не відповідають практиці самого ВАСУ в подібних правовідносинах.

Так, порядок визначення суми ПДВ, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або відшкодуванню з нього (бюджетному відшкодуванню), та строки проведення розрахунків установлено п. 7.7 ст. 7 Закону про ПДВ.

Відповідно до пп. «а» пп. 7.7.2 цього пункту (у редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) бюджетному відшкодуванню підлягає від'ємне значення податку, яке дорівнює його сумі, фактично сплаченій отримувачем товарів (послуг) у попередньому податковому періоді їх постачальникам.

Як зазначено у пп. 7.7.11 п. 7.7 ст. 7 Закону про ПДВ, не має права на отримання бюджетного відшкодування, зокрема, особа, яка була зареєстрована як платник ПДВ менше ніж за 12 календарних місяців до місяця, за наслідками якого подається заява на таке відшкодування, та/або мала обсяги оподатковуваних операцій за останні 12 календарних місяців менші, ніж заявлена сума бюджетного відшкодування (крім нарахування податкового кредиту внаслідок придбання чи спорудження (будівництва) основних фондів); яка не здійснювала діяльність протягом останніх 12 календарних місяців.

Згідно з пп. 7.8.1 п. 7.8 ст. 7 цього Закону податковим періодом є один календарний місяць, а у випадках, особливо визначених цим Законом, — календарний квартал з урахуванням, зокрема, того, що в разі реєстрації особи платником податку з дня іншого, ніж перший день календарного місяця, першим податковим періодом є період, який розпочинається від дня такої реєстрації та закінчується останнім днем першого повного календарного місяця.

Таким чином, право на бюджетне відшкодування у суб'єкта господарювання виникає через 12 календарних місяців від дня його реєстрації як платника податку в останній день повного календарного місяця. При цьому календарним місяцем є місяць за календарем (січень, лютий, березень і т. д.), тобто період з першого по останній день кожного місяця календарного року (наприклад, із 1 по 31 січня).

Суд касаційної інстанції, ухвалюючи рішення в цій справі, не звернув увагу на наведені вимоги законодавства.

Враховуючи зазначене, за результатами розгляду скарги державного податкового органу ВСУ прийняв рішення, яким її задовольнив, а оскаржуване судове рішення ВАСУ скасував.


Владислав РОЗМОШ,
заступник директора Юридичного департаменту
ДПА України
начальник відділу представництва
інтересів органів ДПС у судах касаційної інстанції
та узагальнення судової практики