Бухоблік
Тема: Труд і зарплата

Проведення індексації грошових доходів населення у квітні та травні 2011 року

При проведенні індексації грошових доходів населення слід керуватися Законом про індексацію та Порядком № 1078.

Індексації підлягають грошові доходи громадян у межах прожиткового мінімуму, затвердженого законом про Держбюджет України на відповідний рік для відповідних соціальних і демографічних груп населення. Частина грошових доходів, яка перевищує прожитковий мінімум, індексації не підлягає.

У разі підвищення грошових доходів населення місяць підвищення вважається базовим, і індексація в цьому місяці не проводиться. Починаючи з наступного за базовим місяця наростаючим підсумком розраховується індекс для проведення подальшої індексації.

Виходячи з того, що на підприємствах базові місяці при обчисленні індексу для проведення індексації можуть бути різними, підприємства самостійно мають здійснювати розрахунки індексів на підставі офіційних публікацій Держкомстату України.

Згідно з додатком № 1 до Порядку № 1078 та офіційно опублікованими індексами споживчих цін за звітний місяць величину приросту індексу споживчих цін для проведення індексації наведено в табл. 1.

Таблиця 1

Базові місяці*

Величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації у 2011 р. за:

травень

червень

у 2010 р.:

 

 

січень

10,7

12,2

лютий

8,7

10,1

березень

7,7

9,1

квітень

8,0

9,4

травень

8,7

10,1

червень

9,1

10,5

липень

9,3

10,7

серпень

8,0

9,4

вересень

5,0

6,3

жовтень

4,5

5,8

листопад

4,1

5,5

грудень

3,3

4,7

у 2011 р.:

 

 

січень

2,3

3,6

лютий

1,4

2,7

березень

1,3

квітень

травень

____________
* Базовим місяцем вважається місяць підвищення грошових доходів відповідно до п. 5 Порядку № 1078.

Індекси споживчих цін (за даними Держкомстату України), на підставі яких здійснюється розрахунок індексів для проведення індексації, наведено в табл. 2.

Таблиця 2

Рік

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

2010

101,8

101,9

100,9

99,7

99,4

99,6

99,8

101,2

102,9

100,5

100,3

100,8

2011

101,0

100,9

101,4

101,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приклад

 Обчислення індексу споживчих цін (ІСЦ) для проведення індексації

У разі підвищення заробітної плати на підприємстві в січні 2010 р. (тобто цей місяць є базовим при проведенні індексації) величина приросту ІСЦ для індексації доходів у червні 2011 р. становитиме 12,2% (1,019 х 1,035 х 1,016 х 1,019 х 1,014 х 1,013 х 100 —  100), де

1,019 — ІСЦ за лютий 2010 р. (101,9 : 100),

1,035 — ІСЦ за березень — вересень 2010 р. (100,9 х 0,997 х 0,994 х 0,996 х 0,998 х 1,012 х 1,029 : 100),

1,016 — ІСЦ за жовтень — грудень 2010 р. (100,5 х 1,003 х 1,008 : 100),

1,019 — ІСЦ за січень — лютий 2011 р. (101,0 х 1,009 : 100),

1,014 — ІСЦ за березень 2011 р. (101,4 : 100),

1,013 — ІСЦ за квітень 2011 р. (101,3 : 100).

Обчислення суми індексації грошових доходів населення

Заробітна плата за червень 2011 р. становитиме 2500 грн.

Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, затверджений Законом про Держбюджет-2011, у травні й червні становить 960 грн.

Величина приросту ІСЦ, на яку здійснюється індексація у червні 2011 р., становить 12,2% (112,2 — 100).

Сума індексації визначається як результат множення грошового доходу, що підлягає індексації, на величину приросту індексу споживчих цін, поділений на 100.

Сума індексації доходу дорівнює 117,12 грн. (960 х 12,2 : 100).

Грошовий дохід разом із сумою індексації2617,12 грн. (2500 + 117,12).

Нарахування сум індексації та їх виплата мають здійснюватись одночасно з нарахуванням та виплатою заробітної плати за місяць, доходи за який згідно з Порядком № 1078 підлягають індексації.

Грошовий дохід разом із сумою індексації підлягає оподаткуванню відповідно до чинного законодавства.