Юридична практика
Тема: Адміністрування податків, Єдиний податок, ПДФО

Нарахування податку з доходів фізичних осіб суб’єктам підприємницької діяльності — фізичним особам — платникам єдиного податку при невиконанні ними функцій податкового агента

Суть справи. Суб'єктом підприємницької діяльності (далі — СПД) — фізичною особою, що є платником єдиного податку, було здійснено виплату коштів громадянам при закупівлі у них продукції, а саме: ягід, грибів і лісових горіхів з подальшою реалізацією продукції іншому суб'єкту господарювання. При виплаті громадянам коштів податок з доходів фізичних осіб СПД — фізичною особою не нараховано, не утримано та не перераховано до бюджету.

Перевіркою встановлено, що СПД — фізичною особою не виконано обов'язок податкового агента при виплаті коштів фізичним особам, і донараховано податок з доходів фізичних осіб.

У поданій скарзі платник податків не погоджується з прийнятим податковим повідомленням-рішенням щодо визначення податкового зобов'язання з податку з доходів фізичних осіб і вважає, що оскільки він є платником єдиного податку, то відповідно до п. 6 Указу про спрощену систему він звільняється від сплати податку з доходів фізичних осіб.

Витяг з рішення. Пунктом 1.3 ст. 1 Закону про ПДФО визначено, що доходом з джерелом його походження з України є будь-який дохід, одержаний платником податку або нарахований на його користь від здійснення будь-яких видів діяльності на території України, у тому числі у вигляді інших доходів, таких як виплати чи винагороди за цивільно-правовими договорами, одержуваних резидентом або нерезидентом, якщо джерело виплати (нарахування) таких доходів знаходиться на території України (незалежно від резидентського статусу особи, що їх виплачує (нараховує)).

Згідно з п. 1.15 ст. 1 зазначеного Закону податковий агент — юридична особа (його філія, відділення, інший відокремлений підрозділ) або фізична особа чи представництво нерезидента — юридичної особи, які незалежно від їх організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками зобов'язані нараховувати, утримувати та сплачувати цей податок до бюджету від імені та за рахунок платника податку, вести податковий облік і подавати податкову звітність податковим органам відповідно до закону, а також нести відповідальність за порушення норм цього Закону. Податковим агентом, зокрема, є фізична особа — суб'єкт підприємницької діяльності чи особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність з використанням найманої праці інших фізичних осіб щодо виплати заробітної плати (інших виплат і винагород) таким іншим фізичним особам.

Підпунктом 8.1.1 п. 8.1 ст. 8 Закону про ПДФО встановлено, що податковий агент, який нараховує (виплачує) оподатковуваний дохід на користь платника податку, утримує податок від суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену у відповідних пунктах ст. 7 цього Закону. У разі коли податковий агент до або під час виплати доходу на користь платника податку не здійснює нарахування, утримання або сплату (перерахування) цього податку, відповідальність за погашення суми податкового зобов'язання або податкового боргу, що виникає внаслідок таких дій, покладається на такого податкового агента. При цьому платник податку — отримувач таких доходів звільняється від обов'язків погашення такої суми податкових зобов'язань або податкового боргу (пп. 20.3.2 п. 20.3 ст. 20 зазначеного Закону). Податок підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом.

Відповідно до пп. 4.3.36 п. 4.3 ст. 4 Закону про ПДФО до складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу платника податку не включаються доходи від відчуження безпосередньо власником сільськогосподарської продукції (включаючи продукцію первинної переробки), вирощеної (виробленої) ним на земельних ділянках, наданих для ведення особистого селянського господарства, якщо їх розмір не було збільшено в результаті отриманої в натурі (на місцевості) земельної частки (паю), будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибних ділянок), ведення садівництва та індивідуального дачного будівництва.

Згідно з п. 19.2 ст. 19 Закону про ПДФО особи, які відповідно до цього Закону мають статус податкових агентів, зобов'язані: своєчасно і повністю нараховувати, утримувати та сплачувати (перераховувати) до бюджету податок з доходу, який виплачується на користь платника податку й оподатковується до або під час такої виплати та за її рахунок; подавати у строки, встановлені законом для податкового кварталу, якщо інше не визначено нормами цього Закону, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також сум утриманого з них податку податковому органу за місцем розташування. У разі коли зазначена особа протягом звітного кварталу не виплачує таких доходів або виплачує доходи не всім платникам податку, зазначена звітність не подається або подається щодо платників податку, які фактично отримали такі доходи. Запровадження інших форм звітності із зазначених питань не припускається.

Підпунктом 17.1.9 п. 17.1 ст. 17 Закону № 2181 передбачено, що у разі коли платник податків здійснює грошові виплати без попереднього нарахування та сплати податку, збору (обов'язкового платежу), якщо відповідно до законодавства таке нарахування та сплата є обов'язковою передумовою виплати, такий платник податків сплачує штраф у подвійному розмірі від суми зобов'язання з такого податку, збору (обов'язкового платежу).

Податкові повідомлення-рішення ДПІ про сплату податку з доходів фізичних осіб і рішення, прийняті за розглядом первинної та повторної скарг, залишено без змін, а скарги суб'єкта підприємницької діяльності — без задоволення.

♦ Суди України, вирішуючи справу на користь органу ДПС, установлюють правомірність висновків, що суб'єкт підприємницької діяльності при виплаті коштів фізичним особам є податковим агентом, оскільки він нараховує (виплачує) оподатковуваний дохід на користь платника податку та повинен утримувати податок від суми такого доходу за рахунок платника, використовуючи ставку податку, визначену у відповідних нормах Закону про ПДФО (постанова Господарського суду Львівської області від 31.07.2008 р. за позовом суб'єкта підприємницької діяльності — фізичної особи Н. Драбишинець).

Таким чином, судова та апеляційна практика збігаються у висновках щодо порушень податкового законодавства суб'єктами підприємницької діяльності — фізичними особами функцій податкового агента.


Єгор ПРИТУЛА,
директор Департаменту апеляцій ДПА України

Сергій КОНОВАЛОВ,
заступник директора Департаменту

Олена ОСЕЛЕДЬКО,
головний державний податковий інспектор
відділу апеляцій з оподаткування фізичних осіб