Юридична практика
Тема: ПДВ

Неправомірне формування податкового кредиту за податковими накладними, виданими приватним підприємцем, виключеним з реєстру платників ПДВ

Суть справи. При здійсненні перевірки органом державної податкової служби виявлено порушення суб'єктом господарювання правил здійснення господарської діяльності у зв'язку із включенням до складу податкового кредиту сум ПДВ, не підтверджених відповідними документами.

Платник податків ЗАТ «С» вважає, що при здійсненні господарської діяльності ним не було порушено норм законодавства України, чинного на час виникнення спірних правовідносин, правомірно сформовано податковий кредит з податку на додану вартість та заявлено суму до відшкодування.

Рішення суду. Вищий адміністративний суд України (далі — ВАСУ), підтримуючи позицію державного податкового органу, зазначив таке. Керуючись нормами чинного законодавства України, державним податковим органом проведено перевірку ЗАТ «С» на предмет дотримання останнім вимог податкового, валютного та іншого законодавства, за результатами якої складено акт і винесено податкове повідомлення-рішення, яким суб'єкту господарювання зменшено до відшкодування заявлену суму ПДВ.

Не погоджуючися з донарахованими сумами податкових зобов'язань, ЗАТ «С» звернулося до суду з позовом про визнання дій державного податкового органу неправомірними та скасування податкового повідомлення-рішення.

Рішенням суду першої інстанції у задоволенні позову відмовлено. Судом апеляційної інстанції рішення суду першої інстанції скасовано, позов задоволено повністю.

Вважаючи, що при винесенні рішення судом апеляційної інстанції допущено порушення норм матеріального та процесуального права, і як наслідок, винесено рішення, яке не повною мірою ґрунтується на законі, орган ДПС звернувся до ВАСУ з касаційною скаргою, у якій просить скасувати рішення суду апеляційної інстанції та залишити без змін рішення суду першої інстанції про відмову у задоволенні позову.

За результатами перегляду скарги ВАСУ дійшов висновку, що скарга підлягає задоволенню з огляду на таке. Між АТЗТ «С», правонаступником якого є ЗАТ «С» (покупець), з одного боку, та приватним підприємцем Д. (продавець) — з іншого укладено договір купівлі-продажу, згідно з яким продавець зобов'язаний здійснити на користь покупця поставку продукції у кількості, за номенклатурою та якістю відповідно до договору та специфікацій.

До укладення цього договору у 2004 р. приватний підприємець Д. звернувся до податкової інспекції з письмовою заявою про виключення його з реєстру платників податку на додану вартість, яку того ж дня було задоволено. Із зазначеної дати підприємець припинив подавати до податкової інспекції податкову звітність.

Відповідно до пунктів 1.3, 1.7, 1.8 ст. 1 Закону про ПДВ платник податку — особа, яка зобов'язана здійснювати утримання та внесення до бюджету податку, що сплачується покупцем, або особа, яка імпортує товари на митну територію України. Податковий кредит — сума, на яку платник податку має право зменшити податкове зобов'язання звітного періоду, визначена згідно з цим Законом. Бюджетне відшкодування — сума, що підлягає поверненню платнику податку з бюджету у зв'язку з надмірною сплатою податку у випадках, визначених цим Законом.

Згідно з підпунктами 7.2.1, 7.2.3, 7.2.4 п. 7.2 ст. 7 Закону про ПДВ платник податку зобов'язаний надати покупцю податкову накладну, яка має містити зазначені окремими рядками відповідні реквізити та яка складається у момент виникнення податкових зобов'язань продавця у двох примірниках. Оригінал податкової накладної надається покупцю, копія залишається у продавця товарів (робіт, послуг). Право на нарахування податку та складання податкових накладних надається виключно особам, зареєстрованим як платники податку у порядку, передбаченому ст. 9 цього Закону.

Підпунктами 7.4.1, 7.4.5 п. 7.4 ст. 7 Закону про ПДВ (станом на момент виникнення спірних правовідносин) встановлено, що податковий кредит звітного періоду складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою п. 6.1 ст. 6 та п. 8.1 ст. 8 цього Закону, протягом такого звітного періоду. Не підлягають включенню до складу податкового кредиту суми сплаченого (нарахованого) податку у зв'язку з придбанням товарів (послуг), не підтверджені податковими накладними чи митними деклараціями (іншими подібними документами згідно з пп. 7.2.6 п. 7.2 ст. 7 зазначеного Закону).

Таким чином, суд першої інстанції дійшов правильного висновку, що ЗАТ «С» безпідставно сформовано податковий кредит за податковими накладними, виданими приватним підприємцем Д., оскільки його на час їх видачі було виключено з реєстру платників податку на додану вартість.

Враховуючи зазначене, ВАСУ за результатами перегляду касаційної скарги органу ДПС рішення суду апеляційної інстанції скасував, а рішення суду першої інстанції про відмову у задоволенні позову залишив без змін.


Владислав РОЗМОШ,
заступник директора Юридичного департаменту ДПА України —
начальник відділу представництва інтересів органів ДПС
у судах касаційної інстанції та узагальнення судової практики