Статті

На варті інтересів кожного податківця

Голова Центральної Ради Всеукраїнської профспілки працівників органів ДПС Олександр КислицяЕкономічний розвиток держави значною мірою залежить від створення зручних умов для роботи громадян і забезпечення належного рівня їх відпочинку. Саме з цією метою — здійснення представництва, захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів своїх членів — майже 13 років тому було створено Всеукраїнську профспілку працівників органів державної податкової служби (ВППО ДПС). Її структура досить розлога, тому дає змогу ефективніше здійснювати діяльність, спрямовану на поліпшення умов праці членів профспілки.


Всеукраїнська профспілка працівників органів ДПС налічує у складі обласні ради і профспілкові комітети первинних профспілкових організацій регіональних підрозділів. У роботі організація керується відомчим статутом, який було укладено на підставі Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

На сьогодні на обліку у ВППО ДПС перебуває 93,7% від загальної кількості податківців. Членські внески — усього 1% від місячного доходу кожного податківця, натомість гарантії підтримки з боку ВППО ДПС — значно більші.

Постійний контроль за дотриманням прав працівників здійснюється шляхом проведення раз на квартал нарад на рівні обласних рад із первинними профспілковими організаціями. На цих нарадах розглядають контрольні питання, що виносяться на розгляд Центральної Ради ВППО ДПС, а у разі якщо й вищий дорадчий орган профспілки не може їх вирішити, формуються відповідні пропозиції, які стають предметом для обговорення Спільним представницьким органом всеукраїнських профспілок і профспілкових об’єднань (СПО).

СПО — єдиний представницький орган на національному рівні для ведення колективних переговорів і соціального діалогу, створений наприкінці вересня 2009 р. з метою підсилення позицій у справах захисту найманих працівників. Його членами є Федерація профспілок України та 17 незалежних профспілок, серед яких і ВППО ДПС.

Наприкінці минулого року представники Кабінету Міністрів України, роботодавців і профспілок підписали Генеральну угоду про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010 — 2012 ро-ки. Цією Угодою передбачено, зокрема, забезпечення участі договірних сторін у розробці й прийнятті соціально значущих нормативно-правових актів.

Особлива увага в документі приділяється удосконаленню національних стандартів оплати праці найманих працівників, гармонізації їх зі стандартами, закріпленими Європейською соціальною хартією, і створенню в Україні середнього класу як основи розвинутого економічного суспільства. Власне, питання підвищення зарплати податківцям, що, як відомо, фінансується з бюджету, є досить актуальним. Мінімальна заробітна плата працівників держслужби І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 квітня по 30 вересня 2011 р. становить 960 грн. Цих коштів недостатньо, аби стимулювати молодих фахівців, які тільки починають свій трудовий шлях, працювати на благо держави з максимальною віддачею. Тому одна з домовленостей, досягнутих з урядом, — вживати заходів щодо поступового наближення розміру мінімальної заробітної плати до 45% від середньої по економіці в цілому.

Щодо реорганізації, яка триває зараз у підрозділах ДПС, то ВППО ДПС спільно з керівництвом відомства намагається домогтися від уряду, щоб скорочення податківців було мінімальним. Усі чудово розуміють, що податкова служба є чи не головним «донором» держбюджету. Говорити, що Україна вийшла на докризовий рівень розвитку, поки що не доводиться, тож аби впоратися з виконанням планових показників, які в поточному році значно збільшені, податківці працюють понаднормово — фактично не піднімаючи голови. Відповідно, необхідно провести адмінреформу з найменшими втратами.

Певного компромісу досягнуто: якщо по всіх держструктурах скорочення кадрів становитиме 30%, то в центральному апараті податкового відомства воно очікується в межах 20 — 25%, а в регіональних підрозділах ДПС — 10%.

Велике навантаження на працівників адміністрація служби компенсує наданням відгулів. Профспілка ж дбає насамперед про те, щоб податківці були здорові й повні сил. Членам профспілки та їхнім родинам особливо подобається відпочинок у відомчих здравницях «Маяк» і «Дніпро». Щороку  за рішенням Центральної Ради ВППО ДПС  виділяються дотації на придбання путівок у ці заклади для того, щоб працівники оплачували не більше половини загальної вартості.

За рахунок профспілки відшкодовуються витрати працівників, понесені у зв’язку з хворобою. Якщо ж податківець потребує юридичного супроводу чи правової консультаційної допомоги — цими питаннями також займається профспілка.

ВППО ДПС і надалі дбатиме про соціальний захист працівників, стоятиме на варті їхніх прав та інтересів. Мета цієї організації — всіляко сприяти тому, аби податківці дійсно приступали до роботи з радістю, а поверталися — з гордістю.