Інші податки
Тема: Податок на прибуток

Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо визначення суми пільги у зв'язку із звільненням прибутку від оподаткування

Керуючись ст. 52 Податкового кодексу України, з метою забезпечення єдиного підходу до практичного застосування норм податкового законодавства наказую:

1. Затвердити Узагальнюючу податкову консультацію щодо визначення суми пільги у зв'язку із звільненням прибутку від оподаткування (додається).

<...>


Голова О. В. КЛИМЕНКО

Затверджено
наказом ДПС України
від 05.07.2012 р. № 584

Узагальнююча податкова консультація щодо визначення суми пільги у зв'язку із звільненням прибутку від оподаткування

Відповідно до п. 30.1 ст. 30 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) податкова пільга - передбачене податковим та митним законодавством звільнення платника податків від обов'язку щодо нарахування та сплати податку та збору, сплата ним податку та збору в меншому розмірі за наявності підстав, визначених п. 30.2 цієї статті.

Згідно з п. 30.5 ст. 30 Кодексу податкові пільги, порядок та підстави їх надання встановлюються з урахуванням вимог законодавства України про захист економічної конкуренції виключно цим Кодексом, рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, прийнятими відповідно до цього Кодексу.

Суми податку та збору, не сплачені суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, обліковуються таким суб'єктом - платником податків. Облік зазначених коштів ведеться в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (п. 30.6 ст. 30 Кодексу).

Порядок обліку сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 р. № 1233 (далі - Постанова КМУ № 1233), який є обов'язковим для виконання суб'єктами господарювання, які відповідно до Кодексу не сплачують податки та збори до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг.

Відповідно до Постанови № 1233 суб'єкт господарювання, що не сплачує податки та збори у зв'язку з отриманням податкових пільг, веде облік сум таких пільг та складає звіт про суми податкових пільг, який подається суб'єктом господарювання за місцем його реєстрації. У графах звіту зазначаються, зокрема, код та найменування податкової пільги за кожним видом податкових пільг відповідно до довідника пільг, форма та порядок ведення якого затверджуються Державною податковою службою, а також сума податкових пільг усього та до державного бюджету.

Звільнення від оподаткування прибутку визначено ст. 154, 158 розділу III «Податок на прибуток підприємств» Кодексу, а також підрозділом 4 розділу XX «Перехідні положенні» Кодексу.

Згідно з п. 152.11 ст. 152 Кодексу платники податку, дохід (прибуток) яких повністю та/або частково звільнено від оподаткування податком на прибуток, ведуть окремий облік доходу (прибутку), який звільняється від оподаткування згідно з нормами Кодексу, з урахуванням особливостей визнання витрат, визначених п. 152.11 цієї статті.

Розрахунок прибутку, що звільняється від оподаткування, здійснюється у додатку ПЗ до рядка 09 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 28.09.2011 р. № 1213, зареєстрованої у Мін'юсті України 20.10.2011 р. № 1215/19953, із змінами і доповненнями.

Запитання: Як здійснюється обчислення суми пільги у зв'язку зі звільненням прибутку від оподаткування?

Відповідь: Сума пільги у зв'язку із звільненням прибутку від оподаткування розраховується за таким алгоритмом:

Сума пільги = (Доходи від діяльності, прибуток якої звільняється від оподаткування - Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг), яка відноситься до діяльності, прибуток якої звільняється від оподаткування - Інші витрати, які відносяться до діяльності, прибуток якої звільняється від оподаткування) х розмір ставки податку.


Заступник директора Департаменту оподаткування юридичних осіб - начальник
Управління адміністрування податку на прибуток та податкових платежів
Н. В. ХОЦЯНІВСЬКА