Бухоблік

Проведення індексації грошових доходів населення у квітні та травні 2011 року

При проведенні індексації грошових доходів населення слід керуватися Законом про індексацію та Порядком № 1078.

Індексації підлягають грошові доходи громадян у межах прожиткового мінімуму, затвердженого законом про Державний бюджет України на відповідний рік для відповідних соціальних і демографічних груп населення. Частина грошових доходів, що перевищує прожитковий мінімум, індексації не підлягає.

У разі підвищення грошових доходів населення місяць підвищення вважається базовим і індексація в цьому місяці не проводиться. Починаючи з наступного за базовим місяця наростаючим підсумком розраховується індекс для проведення подальшої індексації.

Виходячи з того, що на підприємствах базові місяці при обчисленні індексу для проведення індексації можуть бути різними, підприємства самостійно мають здійснювати розрахунки індексів на підставі офіційних публікацій Держкомстату України.

Керуючись додатком 1 до Порядку № 1078 та офіційно опублікованими індексами споживчих цін за звітний місяць, величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації така (табл. 1):

Таблиця 1

Базові місяці*

Величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації у 2011 р. за:

квітень

травень

у 2010 році:

 

 

Січень

9,2

10,7

Лютий

7,2

8,7

Березень

6,2

7,7

Квітень

6,5

8,0

Травень

7,2

8,7

Червень

7,6

9,1

Липень

7,8

9,3

Серпень

6,5

8,0

Вересень

3,5

5,0

Жовтень

3,0

4,5

Листопад

1,8

4,1

Грудень

1,9

3,3

у 2011 році:

 

 

Січень

2,3

Лютий

1,4

Березень

Квітень

____________
* Базовим місяцем вважається місяць підвищення грошових доходів відповідно до п. 5 Порядку № 1078.

Індекси споживчих цін (за даними Держкомстату України), на підставі яких здійснюється розрахунок індексів для проведення індексації, наведено в табл. 2.

Таблиця 2

Рік

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

2010

101,8

101,9

100,9

99,7

99,4

99,6

99,8

101,2

102,9

100,5

100,3

100,8

2011

101,0

100,9

101,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приклад

Обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації

У разі підвищення заробітної плати на підприємстві у січні 2010 р. (тобто цей місяць є базовим при проведенні індексації) величина приросту індексу споживчих цін для індексації доходів у травні 2011 р. становить 10,7% (1,019 х 1,035 х 1,016 х 1,019 х 1,014 х 100 — 100), де

1,019 — ІСЦ за лютий 2010 р. (101,9 : 100),

1,035 — ІСЦ за березень — вересень 2010 р. (100,9 х 0,997 х 0,994 х 0,996 х 0,998 х 1,012 х 1,029 : 100),

1,016 — ІСЦ за жовтень — грудень 2010 р. (100,5 х 1,003 х 1,008 : 100),

1,019 — ІСЦ за січень — лютий 2011 р. (101,0 х 1,009 : 100),

1,014 — ІСЦ за березень 2011 р. (101,4 : 100).

Обчислення суми індексації грошових доходів населення

Заробітна плата за травень 2011 р. становитиме 2500 грн.

Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, затверджений Законом про Держбюджет-2011 у квітні і травні, становить 960 грн.

Величина приросту індексу споживчих цін, на яку здійснюється індексація у травні 2011 р., становить  10,7% (110,7 — 100).

Сума індексації визначається як результат множення грошового доходу, що підлягає індексації, на величину приросту індексу споживчих цін, поділеного на 100.

Сума індексації доходу становить 102,72 грн. (960 х 10,7 : 100).

Грошовий дохід разом із сумою індексації2602,72 грн. (2500  + 102,72).

Нарахування сум індексації та їх виплата мають здійснюватися одночасно з нарахуванням та виплатою заробітної плати за місяць, доходи за який згідно з Порядком № 1078 підлягають індексації.

Грошовий дохід разом із сумою індексації підлягає оподаткуванню відповідно до чинного законодавства.