Новини

Діяльність страхових посередників

Кабінет Міністрів України пропонує внести зміни до Положення про порядок провадження діяльності страховими посередниками, затвердженого постановою від 18.12.96 р. № 1523.

Зокрема, передбачається встановити, що перерахування страхових платежів має здійснюватись на рахунок страховика в повному обсязі не пізніше одного банківського дня після їх надходження від страхувальників (чинною нормою встановлено, що перерахування здійснюється протягом двох робочих днів). При цьому заборонятиметься здійснення будь-яких утримань із суми страхового платежу, в тому числі винагороди. Також передбачається, що сума страхового платежу, яка перераховуватиметься страховику страховим агентом, не може бути меншою, ніж розмір страхового платежу, зазначений як сплачений у договорі страхування (полісі, сертифікаті).

Заборонятиметься надання страховим агентом послуг страховому та/або перестраховому брокеру, а також укладання договорів перестрахування одним страховиком для іншого страховика на підставі агентської угоди.

Право на провадження посередницької діяльності у сфері страхування та/або перестрахування надаватиметься лише страховим (перестраховим) брокерам, внесеним до Державного реєстру страхових (перестрахових) брокерів, та брокерам-нерезидентам, які в установленому порядку повідомили про намір здійснювати діяльність на території України та інформацію про яких розміщено на офіційній веб-сторінці в Інтернеті та в друкованих засобах масової інформації.

Передбачається, що в найменуванні страхового (перестрахового) брокера (юридичної особи) мають міститися слова «страховий брокер» або, відповідно, «перестраховий брокер» чи похідні від них слова.

Участь страховика (перестраховика) або його працівників у створенні та діяльності страхового (перестрахового) брокера заборонятиметься. Власники й працівники страховика (перестраховика) не матимуть права одночасно займати посади у страховика (перестраховика) та у страхового (перестрахового) брокера. Страховий (перестраховий) брокер у своїй професійній діяльності повинен діяти лише в інтересах страхувальників (перестрахувальників).

Під час провадження страхової посередницької діяльності страховий (перестраховий) брокер зобов’язаний, зокрема, укласти договір страхування професійної відповідальності страхового (перестрахового) брокера зі страховиком на страхову суму не менше ніж 1 млн. євро щодо кожного страхового випадку або 1,5 млн. євро за валютним обмінним курсом валюти України на дату підписання договору страхування щодо всіх страхових випадків.

Заборонятиметься отримання страховим (перестраховим) брокером винагороди одночасно від страхувальника (перестрахувальника) та страховика (перестраховика), за винятком випадків отримання письмової згоди страхувальника (перестрахувальника).


Проект розміщено на сайті Держфінпослуг України: www.dfp.gov.ua