Інші податки
Тема: Плата за землю

Запитання-відповіді

Оподаткування земельних ділянок при зміні їх  цільового призначення

За рішенням органів місцевої влади частину належної сільгосппідприємству земельної ділянки за межами населеного пункту із категорії земель сільськогосподарського призначення передано іншому підприємству під забудову виробничими будівлями (землі промисловості). Чи можуть надаватися земельні ділянки під забудову для такої категорії земель із земель сільськогосподарського призначення та за якими ставками їх слід оподатковувати?


Статтею 23 Земельного кодексу визначено пріоритетність земель сільськогосподарського призначення. Зокрема, землі, придатні для потреб сільського господарства, повинні надаватися насамперед для сільськогосподарського використання. Визначення таких земель провадиться на підставі даних державного земельного кадастру.

Віднесення земель до тієї чи іншої категорії здійснюється на підставі рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень. Зміна цільового призначення земель провадиться органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, які приймають рішення про передачу цих земель у власність або надання у користування, вилучення (викуп) земель і затверджують проекти землеустрою (ст. 20 Земельного кодексу).

Власники земельних ділянок і землекористувачі згідно зі статтями 91, 96 Земельного кодексу зобов'язані забезпечувати використання землі відповідно до цільового призначення та умов її надання, від чого залежить і оподаткування земельних ділянок.

Для будівництва промислових підприємств, а також для інших потреб, не пов'язаних з веденням сільськогосподарського виробництва, надаються переважно несільськогосподарські угіддя або сільськогосподарські угіддя гіршої якості.

Надання у користування земельної ділянки, що перебуває у власності або в користуванні, провадиться лише після вилучення (викупу) її в порядку, передбаченому Земельним кодексом. Передача в користування (оренду) громадянам і юридичним особам земельних ділянок зі зміною їх цільового призначення та із земель запасу під забудову здійснюється за проектами відведення в порядку, встановленому статтями 118, 123 Земельного кодексу.

Відповідно до положень Податкового кодексу плата за землю — це загальнодержавний податок, який справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

Ставка податку для цілей розділу XIII Податкового кодексу — законодавчо визначений річний розмір плати за одиницю площі оподатковуваної земельної ділянки, а саме: у межах населеного пункту — 1 м2; за межами населеного пункту — 1 га.

Платниками податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі.

Об'єкти оподаткування: земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні; земельні частки (паї), які перебувають у власності.

Враховуючи зазначене, оскільки відбулася зміна цільового призначення земель (із земель сільськогосподарського призначення у землі промисловості), то у цьому випадку податок за земельні ділянки, надані для підприємств промисловості, за межами населених пунктів справляється відповідно до п. 278.1 ст. 278 Податкового кодексу, яким визначено, що ставка податку за земельні ділянки, надані підприємствам промисловості, встановлюється у розмірі 5% від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області.


Здавання в  оренду будівлі бюджетною установою бюджетній установі

Бюджетна установа (заклад охорони здоров'я) надає в оренду будівлю іншій бюджетній установі. Чи повинна бюджетна установаорендодавець будівлі сплачувати до бюджету земельний податок?


Статтею 282 Податкового кодексу встановлено пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб. Зокрема, відповідно до пп. 282.1.8 п. 282.1 цієї статті від сплати податку звільняються, зокрема, заклади охорони здоров'я, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

Особливості застосування пільгового оподаткування визначено ст. 284 Податкового кодексу, а саме: якщо платники податку, які користуються пільгами щодо сплати цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) у тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам.

Отже, бюджетна установа (заклад охорони здоров'я), яка повністю утримується за рахунок коштів бюджету, звільняється від сплати земельного податку, у тому числі у разі надання в оренду будівлі іншій бюджетній установі.

 

Здавання в  оренду частини будівлі бюджетною установою небюджетній установі

Бюджетна установа (заклад освіти), розташована у населеному пункті, нормативну грошову оцінку земель якого проведено, надає в оренду частину будівлі небюджетній установі. Який розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки слід застосовувати при здаванні в оренду частини будівлі?


Відповідно до статей 269, 270 Податкового кодексу платниками плати за землю є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі, а об'єктами оподаткування — земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні, земельні частки (паї), які перебувають у власності.

Статтею 271 Податкового кодексу встановлено, що базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації та площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру (ст. 286 зазначеного Кодексу).

Згідно з пп. 282.1.3 п. 282.1 ст. 282 Податкового кодексу від сплати земельного податку звільняються заклади, установи та організації, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

Слід мати на увазі, що відповідно до п. 284.3 ст. 284 цього Кодексу якщо платники податку, які користуються пільгами щодо сплати цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Для визначення розміру земельного податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок. Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів здійснює управління у сфері оцінки земель та земельних ділянок (п. 289.1 ст. 289 Податкового кодексу).

Відповідно до ст. 274 цього Кодексу ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі 1% від їх нормативної грошової оцінки.

Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів здійснюється землевпорядними органами згідно з нормами постанови № 213 та відповідно до наказу № 18/15/21/11.

Розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки в межах населеного пункту залежить від багатьох факторів, у тому числі від коефіцієнта, який характеризує функціональне використання земельної ділянки (під житлову та громадську забудову, для промисловості, комерційного призначення тощо). Зокрема, для земель комерційного призначення встановлено коефіцієнт функціонального використання 2,5.

Віднесення земель до категорії земель за функціональним використанням провадиться органами земельних ресурсів згідно з наказом № 377 відповідно до видів економічної діяльності.

Отже, у даному випадку бюджетна установа є платником земельного податку за земельну ділянку під зданою в оренду частиною будівлі з урахуванням прибудинкової території. При цьому розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки має враховувати зміну функціонального використання земельної ділянки, що підтверджується відповідним органом земельних ресурсів.

 

Суборенда земельних ділянок

Підприємство орендує земельну ділянку у міської ради (укладено та зареєстровано договір оренди землі). За яких умов і на який строк орендована земельна ділянка або її частина може передаватися орендарем у суборенду іншому суб'єкту господарювання та в якому розмірі чинним законодавством установлено плату за суборенду земельних ділянок? Хто є платником орендної плати до бюджету?


Договір оренди землі, як установлено ст. 13 Закону про оренду землі, — це договір, за яким орендодавець зобов'язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов'язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.

Згідно зі статтями 14 та 20 цього Закону договір оренди землі укладається у письмовій формі і за бажанням однієї із сторін може бути посвідчено нотаріально. Укладений договір оренди землі підлягає державній реєстрації.

Порядок плати за орендовані земельні ділянки державної і комунальної власності встановлено ст. 288 Податкового кодексу. Зокрема, підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.

Відповідно до п. 288.5 цієї статті розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, проте річна сума платежу:

не може бути меншою: для земель сільськогосподарського призначення — розміру земельного податку, що встановлюється розділом ХІІІ Податкового кодексу; для інших категорій земель — трикратного розміру земельного податку, що встановлюється зазначеним розділом;

не може перевищувати: для земельних ділянок, наданих для розміщення, будівництва, обслуговування та експлуатації об'єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії, включаючи технологічну інфраструктуру таких об'єктів (виробничі приміщення, бази, розподільчі пункти (пристрої), електричні підстанції, електричні мережі), — 3% нормативної грошової оцінки; для земельних ділянок, які перебувають у державній або комунальній власності та надані для будівниц-тва та/або експлуатації аеродромів, — чотирикратного розміру земельного податку, що встановлюється розділом  ХIII Податкового кодексу; для інших земельних ділянок, наданих в оренду, — 12% нормативної грошової оцінки.

Крім того, річна сума орендної плати може бути більшою граничного розміру орендної плати у разі визначення орендаря на конкурентних засадах.

Щодо суборенди земельних ділянок ст. 8 Закону про оренду землі передбачено, що орендована земельна ділянка або її частина може передаватись орендарем у суборенду без зміни цільового призначення, якщо це передбачено договором оренди або за письмовою згодою орендодавця. Якщо протягом одного місяця орендодавець не надішле письмового повідомлення щодо своєї згоди чи заперечення, орендовану земельну ділянку або її частину може бути передано в суборенду.

Умови договору суборенди земельної ділянки мають обмежуватись умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. Строк суборенди не може перевищувати строку, визначеного договором оренди землі. У разі припинення договору оренди чинність договору суборенди земельної ділянки припиняється.

Договір суборенди підлягає державній реєстрації. За згодою сторін такий договір посвідчується нотаріально.

Відповідно до п. 288.6 ст. 288 Податкового кодексу плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

Отже, у даному випадку платником орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності до міського бюджету є підприємство на підставі укладеного з міською радою договору оренди землі. У свою чергу суб'єкт господарювання (суборендар) повинен дотримуватись положень укладеного договору суборенди земельних ділянок, у тому числі щодо внесення плати за суборенду таких земельних ділянок.

 

Земельні ділянки для городництва

Органом місцевого самоврядування колективному об'єднанню городників надано в оренду земельні ділянки для городництва. Який порядок надання земельних ділянок для городництва та який розмір плати за землю за ці земельні ділянки визначено чинним законодавством України?


Відповідно до п. 12 Перехідних положень Земельного кодексу до розмежування земель державної та комунальної власності повноваження щодо розпорядження землями (крім земель, переданих у приватну власність, та земель, зазначених в абзаці третьому цього пункту) у межах населених пунктів здійснюють відповідні сільські, селищні, міські ради, а за межами населених пунктів — відповідні органи виконавчої влади.

Порядок надання громадянам та їх об'єднанням земельних ділянок для городництва встановлено ст. 36 цього Кодексу, а саме: громадянам або їх об'єднанням із земель державної або комунальної власності можуть надаватися в оренду земельні ділянки для городництва. На таких земельних ділянках закладання багаторічних плодових насаджень, а також спорудження капітальних будівель і споруд не допускаються.

На земельних ділянках, наданих для городництва, можуть зводитися тимчасові споруди для зберігання інвентарю та захисту від непогоди. Після закінчення строку оренди зазначеної земельної ділянки побудовані тимчасові споруди підлягають знесенню власниками цих споруд за їх рахунок.

Колективні об'єднання городників діють на підставі статуту, який визначає права, обов'язки членів об'єднання, а також компетенцію органів їх самоврядування. Отже, згідно з вимогами чинного законодавства України розпоряджаються зазначеними земельними ділянками відповідні органи місцевого самоврядування або виконавчої влади, які надають земельні ділянки для ведення городництва громадянам або їх об'єднанням на обумовлений строк відповідно до укладеного договору оренди.

Згідно зі ст. 21 Закону про оренду землі розмір, форма і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди (крім строків внесення орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, які визначаються Податковим кодексом).

Оскільки в даному випадку орендодавцем землі виступає відповідний орган місцевого самоврядування, то орендар (колективне об'єднання городників), уклавши з ним договір оренди землі, самостійно сплачує до бюджету орендну плату за землю.

При цьому відповідно до п. 288.5 ст. 288 Податкового кодексу річна сума орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності не може бути меншою: для земель сільськогосподарського призначення — відповідного розміру земельного податку, для інших категорій земель — відповідного трикратного розміру цього податку.

 

Надання підприємством земельної ділянки в  оренду

Підприємство має у власності дві земельні ділянки (документи на право власності оформлено). Одну із цих ділянок підприємство надає в оренду суб'єкту господарювання на підставі договору оренди землі. Хто в такому випадку є платником плати за землю до бюджету? Чи встановлено обмеження щодо розміру орендної плати за землю?


Відповідно до статей 269, 270 Податкового кодексу платниками податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі, а об'єктами оподаткування — земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні, земельні частки (паї), які перебувають у власності.

Статтею 4 Закону про оренду землі встановлено, що орендодавцями земельних ділянок є громадяни та юридичні особи, у власності яких перебувають земельні ділянки, або уповноважені ними особи.

Отже, платником земельного податку до бюджету є підприємство як власник земельних ділянок. Суб'єкт господарювання, який орендує земельну ділянку у підприємства, не є платником земельного податку або орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності до бюджету.

Водночас зауважимо, що зазначений суб'єкт господарювання повинен дотримуватись умов договору оренди земельної ділянки, зокрема щодо внесення підприємству (орендодавцю) орендної плати за землю.

Щодо розміру зазначеної орендної плати за землю, то відповідно до ст. 21 Закону про оренду землі розмір, форма і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди (крім строків внесення орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, які визначаються Податковим кодексом).

Орендна плата за земельні ділянки, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, переглядається за згодою сторін.