Новини
Тема: Податок на прибуток

Підприємство здійснило ремонт основного засобу. Сума коштів, витрачена на ремонт цього об’єкта, не перевищує розміру 10-відсоткового ліміту на ремонт. Чи може підприємство не враховувати у складі витрат витрати на ремонт, а віднести суму таких витрат на збільшення первісної (балансової) вартості відремонтованого основного засобу з подальшою амортизацією?

Ні, не може. Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов'язаних з ремонтом і поліпшенням об'єктів основних засобів (модернізацією, модифікацією, добудовою, дообладнанням, реконструкцією), що зумовлює зростання майбутніх економічних вигід, первісно очікуваних від використання об'єктів, у разі коли сума коштів, витрачена на ремонт, перевищує 10% сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів, що підлягають амортизації, на початок звітного податкового року з віднесенням суми такого поліпшення на об'єкт основного засобу, щодо якого здійснюються ремонт та поліпшення (п. 146.11 ст. 146 Податкового кодексу).

Підпунктом 16.1.2 п. 16.1 ст. 16 Податкового кодексу встановлено, що платник податків зобов'язаний вести облік доходів і витрат, складати звітність щодо обчислення та сплати податків і зборів у встановленому порядку.

Порядок віднесення витрат на ремонт основних засобів установлено п. 146.12 ст. 146 Податкового кодексу. Зокрема, цією нормою передбачено, що сума витрат, пов'язаних з ремонтом і поліпшенням об'єктів основних засобів, у тому числі орендованих або отриманих у концесію чи створених (збудованих) концесіонером, у розмірі, що не перевищує 10% сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів на початок звітного року, належить до складу витрат звітного податкового періоду, в якому такий ремонт і поліпшення було здійснено.

Отже, з метою ведення податкового обліку в установленому порядку та правильності визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток сума коштів, витрачена на ремонт основного засобу у розмірі, що не перевищує 10-відсотковий ремонтний ліміт, має бути віднесена до складу витрат звітного податкового періоду, в якому такий ремонт і поліпшення було здійснено.


«Гаряча лінія» за участю заступника директора Департаменту 
начальника Управління адміністрування податку на
 прибуток та податкових платежів
Департаменту оподаткування юридичних осіб ДПС України
Наталії Хоцянівської