Новини
Тема: Податок на прибуток

Чи може платник податку, який перебуває в процесі припинення юридичної особи, включити до складу витрат неамортизований залишок тимчасової податкової різниці, що обліковується за результатами інвентаризації станом на 01.04.2011 р.?

Ні, тимчасову податкову різницю (її залишок) не можна включити до складу витрат, навіть у разі ліквідації юридичної особи.

Платники податку згідно з вимогами п. 6 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу з метою нарахування амортизації з дати набрання чинності розділом III цього Кодексу визначали перелік об'єктів основних засобів, інших необоротних і нематеріальних активів за групами відповідно до п. 145.1 ст. 145 Кодексу за даними інвентаризації, проведеної станом на 01.04.2011 р.

Якщо загальна вартість усіх груп основних засобів за даними бухгалтерського обліку менша, ніж загальна вартість усіх груп основних фондів за даними податкового обліку на дату набрання чинності розділом III Податкового кодексу, то тимчасова податкова різниця, що виникає в результаті такого порівняння, амортизується як окремий об'єкт із застосуванням прямолінійного методу протягом трьох років.

Отже, тимчасова податкова різниця, що виникла за результатами інвентаризації основних засобів станом на 01.04.2011 р., амортизується у податковому обліку як окремий об'єкт, але не є основним засобом, тому у платника, який перебуває в процесі припинення юридичної особи, відсутні підстави для включення до складу витрат неамортизованого залишку тимчасової податкової різниці.


«Гаряча лінія» за участю заступника директора Департаменту 
начальника Управління адміністрування податку на
 прибуток та податкових платежів
Департаменту оподаткування юридичних осіб ДПС України
Наталії Хоцянівської