Новини
Тема: Податок на прибуток

Як у податковому обліку сформувати собівартість імпортного товару?

Згідно з п. 9 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затвердженого наказом Мінфіну України від 20.10.99 р. № 246, первісною вартістю запасів, придбаних за плату, є собівартість запасів, яка складається з таких фактичних витрат:

  • суми, що сплачується згідно з договором постачальнику (продавцю), за вирахуванням непрямих податків;
  • суми ввізного мита;
  • суми непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються підприємству;
  • транспортно-заготівельних витрат;
  • інших витрат, які безпосередньо пов'язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях.

Відповідно до п. 138.6 ст. 138 Податкового кодексу собівартість придбаних і реалізованих товарів формується відповідно до ціни їх придбання з урахуванням ввізного мита і витрат на доставку та доведення до стану, придатного для продажу.

Собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг для цілей розділу III Податкового кодексу — це витрати, що прямо пов'язані з виробництвом та/або придбанням реалізованих протягом звітного податкового періоду товарів, виконаних робіт, наданих послуг, які визначаються відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, що застосовуються в частині, яка не суперечить положенням цього розділу (пп. 14.1.228 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

Таким чином, формування податкової собівартості імпортного товару здійснюється відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, що застосовуються в частині, яка не суперечить положенням розділу III Податкового кодексу.


«Гаряча лінія» за участю заступника директора Департаменту 
начальника Управління адміністрування податку на
 прибуток та податкових платежів
Департаменту оподаткування юридичних осіб ДПС України
Наталії Хоцянівської

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42