Юридична практика

Акцизне оподаткування в Україні та за кордоном

На сьогодні акцизи використовуються в податкових системах практично всіх країн і відіграють помітну роль у формуванні фінансових ресурсів держави. З точки зору виконання фіскальних функцій непрямі податки ефективніші, ніж прямі, оскільки їх база оподаткування менш чутлива до змін тенденцій економічного розвитку країни.


Об'єктами оподаткування акцизами є насамперед товари масового попиту, що й передбачає високу фіскальну значущість цих податків.

Питома вага акцизів є різною і визначається фінансовою політикою, яку проводить держава. У США залежно від штату акцизні надходження становлять від 2 до 12%, у Канаді — до 15% і зараховуються до федеральних бюджетів штатів. Франція є однією з небагатьох держав, де акцизні надходження — від 20 до 35% — спрямовуються до місцевих бюджетів. В Іспанії, Німеччині, Великій Британії надходження від акцизів становлять від 10 до 20% федеральних бюджетів.

Акциз як непрямий податок враховується у відпускній ціні товарів, які реалізуються підприємствами-виробниками, та сплачується покупцем.

Спершу акцизне оподаткування було покликане стримувати споживання «соціально шкідливих товарів». В Україні акцизи запроваджено, як правило, на товари з високою рентабельністю. Вони встановлюються з метою вилучення в дохід бюджету отриманих надприбутків від виробництва високорентабельної продукції та створення приблизно однакових економічних умов господарської діяльності для всіх підприємств.

Акцизне оподаткування використовується і безпосередньо для зменшення виробництва товарів, які вважаються не визначальними. Високі ціни на підакцизні товари впливають не лише на кількість вироблених одиниць, а й на обсяги споживання. Акцизи застосовуються і для впливу на кінцевих споживачів для зменшення обсягів придбання певної продукції, споживання якої вважається небажаним, наприклад алкоголя і тютюну.

Структура доходів Зведеного бюджету України характеризується високою часткою непрямих податків. Водночас частка акцизів у загальній сумі податкових доходів перевищує 21%.

Стабільність доходів зумовлено високим надходженням акцизів, а також запровадженням їх на товари, які широко використовуються або у зовнішньоторговельному, або в споживчому обороті всередині країни. Збір як відношення суми акцизів, що фактично надійшла до зведеного бюджету, до суми, нарахованої за останні сім років, становить 100%.

Основна частина надходжень акцизів до Державного бюджету України припадає на тютюнові вироби. Близько чверті всіх надходжень акцизів — це акцизи на алкогольну продукцію.

Акцизи як різновид непрямих податків мають низку особливостей. По-перше, акциз є індивідуальним податком на окремі види і групи товарів (тоді як ПДВ — універсальний непрямий податок). По-друге, об'єктом оподаткування є оборот з реалізації лише окремих товарів та видів сировини. Причому перелік підакцизних товарів обмежено всього кількома найменуваннями (так, до сфери оподаткування акцизом не включаються роботи і послуги). По-третє, акцизи справляються переважно у виробничій сфері, тоді як податок на додану вартість — у сфері виробництва та обігу. По-четверте, сплата акцизу не призводить до виникнення у держави обов'язку відшкодувати завдані витрати в будь-якому вигляді у повному розмірі його платнику.

У зовнішньоторговельному обороті одним із проявів регулювальної функції акцизів є створення однакових умов для конкуренції вітчизняних та імпортних товарів на внутрішньому ринку України.

У такому випадку акцизи разом з ПДВ називаються прикордонними зрівняльними податками. Прикордонними — тому що ці податки справляються митними органами при перетині митного кордону, а зрівняльними — тому що ставка податків, які справляються при імпорті, не повинна перевищувати ставок оподаткування товарів національного виробництва.

Тобто товарам, які ввозять, надається в країні імпортера національний режим, що зрівнює їх за параметрами оподаткування з вітчизняними аналогами.

Якщо акцизи, які справляються при імпорті товарів, можуть вирівнювати умови конкуренції між вітчизняними та іноземними товарами, то можливі й інші прояви регулювальної функції.

Наприклад, якщо імпортні акцизи справляються за низькими ставками, то вони створюють широкі можливості для ввезення товарів із-за кордону. Якщо встановлені ставки акцизів перевищуватимуть рівень ставок в інших країнах, то вони обмежуватимуть допуск на вітчизняний ринок іноземних підакцизних товарів.

Нині щодо загальних механізмів затверджених акцизних зборів діє Директива Ради ЄС № 2008/118/ЄС від 16.12.2008 р.

З 01.04.2011 р. в ЄС функціонує нова електронна система контролю за рухом підакцизних товарів, що замінила «паперову» і призначена для зменшення адміністративних перешкод для трейдерів, спрощення процедури оформлення та покращення моніторингу сплати акцизів на такі товари, як алкогольні і тютюнові вироби та енергетичні ресурси.

Згідно із законодавством ЄС акцизи на алкогольні й тютюнові вироби та енергетичні ресурси мають сплачуватись у пунктах призначення цих товарів. Для забезпечення повноцінної сплати акцизних зборів в ЄС застосовується система контролю за рухом товарів, акцизи з яких ще не сплачено. Досі постачальник таких товарів повинен був оформляти спеціальні супроводжувальні адміністративні документи, які додавалися до партії товарів.

Єврокомісія вважає, що нова електронна система дасть змогу на якіснішому рівні відслідковувати рух підакцизних товарів та ефективніше протидіяти можливим шахрайствам зі сплатою акцизів.