Юридична практика

«Запорука позитивного результату — правильно визначені цілі та колектив однодумців»

Директор Департаменту прогнозування, аналізу, обліку та звітності ДПС України Інна СанжаревськаПрограмою економічних реформ на 2010 — 2014 рр. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» передбачено проведення податкової реформи для покращення бізнес-середовища та стабілізації державних фінансів. Реалізація визначених завдань відбувається згідно з обраною Головою ДПС України Олександром Клименком стратегією перетворення податкової служби з фіскального інструмента наповнення бюджету на високоякісну сервісну службу з обслуговування платників податків, підвищення рейтингу національної податкової системи та покращення інвестиційної привабливості нашої країни. Серед основних досягнень ДПС України у 2012 р. експерти визначають виконання доведених Мінфіном України показників доходів, розробку (вперше в органах центральної виконавчої влади) показників ефективності діяльності — коефіцієнтів корисної дії за напрямами роботи структурних підрозділів та створення відповідно до практики багатьох розвинутих країн світу окремого Центрального офісу для обслуговування великих платників податків, де великі корпорації зможуть отримати найкращий сервіс обслуговування незалежно від регіону та галузевої приналежності підприємств. Для обговорення підсумків роботи ДПС України ми запросили директора Департаменту прогнозування, аналізу, обліку та звітності заслуженого економіста України Інну САНЖАРЕВСЬКУ.


— Інно Семенівно, що, на Вашу думку, лежить в основі позитивних результатів роботи служби?

— Переконана, що запорукою позитивного результату є правильно визначені цілі та колектив однодумців, налаштований на їх безумовне досягнення. Стратегічні напрями діяльності ДПС України на 2012 рік було визначено ще наприкінці минулого року, реорганізація податкової служби сприяла удосконаленню її організаційної структури. Знаною аудиторською компанією «ПрайсУотерхаусКуперс» визначено місію ДПС України: адмініструвати податкову систему України, надавати послуги платникам податків і таким чином забезпечувати надходження до бюджету. З урахуванням місії ДПС України для кожного департаменту було визначено ключові напрями діяльності, виконання яких до кінця року має забезпечити ефективність роботи служби в цілому, етапи робіт і терміни їх виконання. Тобто стратегія ДПС знайшла відображення у діяльності кожного структурного підрозділу, що значно підвищило відповідальність за доручену справу та методологічного забезпечення діяльності податкового органу. Крім того, це — новий вид сервісу, який отримуватимуть великі платники незалежно від регіону і галузевої приналежності своїх підприємств. Центральний офіс з обслуговування таких платників уже створено, реформовано облік та звітність по платежах інспекцій, підпорядкованих Окружній ДПС. Наступний етап удосконалення роботи Центрального офісу — напрацювання досвіду та методології попереднього аудиту діяльності великих платників для проведення експерименту з горизонтального моніторингу та впровадження цього сервісу.

— Наразі відбувається реформування ДПС України — з фіскального інструмента наповнення бюджету податкова перетворюється на високоякісну сервісну службу. Що мають зробити підрозділи прогнозування, аналізу, обліку та звітності для реалізації цих важливих завдань?

— Керівництвом ДПС України на 2012 рік визначено, що державна податкова служба як один із головних регуляторів бізнес-клімату має зробити вагомий внесок у розвиток економіки держави, організувати роботу таким чином, щоб зробити виконання платниками податкових зобов'язань необтяжливим і зручним, свідомо зменшити на них тиск контрольно-перевірочних органів та взяти курс на покращення сервісу платників податків (не лише великих). Підрозділи прогнозування, аналізу, обліку та звітності мають забезпечити покращення  рівня прогнозно-аналітичної роботи, розширення напрямів аналітичної обробки інформації з баз даних податкової служби, оперативність і своєчасність підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів з актуальних питань розвитку національної економіки та податкової системи, удосконалення звітності.

— Такі відповідальні завдання мають виконувати справжні професіонали!

 Будувати нову податкову систему, інтегровану з європейськими та світовими податковими системами, базуючись лише на досвіді та напрацюваннях минулого, неможливо. Для цього намагаємося націлити фахівців Департаменту на постійне самовдосконалення та зі свого боку забезпечувати цей професійний розвиток. Зокрема, ми запланували поглиблене вивчення нашими фахівцями систем «Microsoft Excel 2010», «Oracle». Крім того, запрошуємо до роботи у Департаменті випускників вишів та фахівців у сфері економіко-математичного моделювання, оподаткування, економіки підприємництва, застосування інформаційних технологій.

— Як оцінює керівництво ДПС України обрану Вами тактику реалізації стратегічних завдань служби?Заступник директора Департаменту прогнозування, аналізу, обліку та звітності Вікторія Жовнер

— Підтримку керівництва оцінюємо як високу довіру до нас. Приємно, що результати роботи Департаменту відзначено нагородженням працівників відомчими та державними нагородами. Так, Указом Президента України від 2 липня 2012 р. № 429/2012 за значний особистий внесок у розвиток вітчизняної податкової системи, зміцнення економічного потенціалу країни, багаторічну сумлінну працю та з нагоди Дня працівника ДПС України заступника директора Департаменту прогнозування, аналізу, обліку та звітності Вікторію Жовнер нагороджено орденом княгині Ольги III ступеня.
Отримання державної нагороди — це велика честь для кожного громадянина, а для податківця — висока оцінка спільної роботи підрозділів прогнозування, аналізу, обліку та звітності всіх рівнів податкової служби, яка піднімає планку відповідальності за доручену справу на якісно вищий щабель і зобов’язує працювати ще краще на благо рідної держави.


Розмову вела
Тетяна Єгорова