Юридична практика

Кінцевий звіт Наглядової ради з питань реалізації Проекту модернізації Державної податкової служби України (ПМДПС 1) 25.05.2012

Місія від квітня 2012 року

16 — 20 квітня 2012 року п. Юп ван Люнтерен, п. Віталій Ільїн та п. Матс Генріксон — члени Наглядової ради з питань реалізації Проекту модернізації державної податкової служби України (ПМДПС) — зустрілися в Києві з метою моніторингу та оцінки ходу реалізації проекту. Це був сімнадцятий, а в рамках фази 1 Проекту ПМДПС — останній візит Наглядової ради до Києва. На жаль, п. Джеймс Оуенс не зміг долучитися до цієї місії.

Оскільки місія Наглядової ради співпала в часі з місією з аудиту та оцінки групи Проекту Світового банку, було вирішено, що обидві місії частково працюватимуть разом за спільною програмою. Місія Наглядової ради провела низку окремих зустрічей з представниками ділових кіл та ЗМІ. Наглядова рада також взяла участь у «круглому столі», організованому спільно з представництвом Світового банку в Києві. «Круглий стіл» відвідали впливові політики, представники ділових кіл та вище керівництво Державної податкової служби (ДПС). Увага була зосереджена на обговоренні висновків та напрямків подальшої роботи задля успішності Проекту модернізації.

Були проведені зустрічі з п. Клименком О. В., Головою Державної податкової служби України, п. Ігнатовим А. П., заступником Голови Державної податкової служби України, п. Охтенем О. І., директором Департаменту модернізації державної податкової служби України, та великою кількістю працівників установи, які надали інформацію щодо процесу модернізації. Також були проведені зустрічі з представниками компаній-підрядників, що займаються впровадженням системи Податкового блоку (EPAM Systems) та системи Управління документообігом (Сітронікс Інформаційні Технології Україна). Ми вдячні усім, з ким ми зустрічалися, за приділений нам час та надану інформацію.

Оскільки це була остання місія Наглядової ради в рамках фази 1 ПМДПС, ми вирішили не складати окремий звіт щодо місії, а одразу зосередитися на кінцевому звіті, у якому викласти наші враження від реалізації першої фази Проекту, тобто за період з 2004 року до квітня 2012 року, та наші міркування щодо майбутніх кроків у рамках Проекту модернізації.

Місії Наглядової ради протягом періоду 2004 — 2012 років

Під час першої фази Проекту Наглядова рада здійснила 17 візитів до Києва.

Ми провели зустрічі з вісьмома різними головами ДПА/ДПС та великою кількістю заступників голови, відповідальних за модернізацію. Протягом цього періоду Департамент модернізації очолювали шість різних осіб. На думку Наглядової ради, частково саме такими частими змінами на ключових посадах і зумовлена затримка з реалізацією першої фази Проекту, яка зараз складає вже майже чотири роки.

Під час місій Наглядова рада завжди прагнула одержати якнайбільше інформації від ДПА/ДПС та з інших джерел. Задля цього проводилися зустрічі з працівниками Департаменту модернізації, членами різних політичних партій, експертами у сфері оподаткування та бухгалтерського обліку, представниками ділових кіл, платниками податків та ЗМІ. Ми вважаємо, що це дозволило нам сформувати зважену думку щодо стану та ходу реалізації Проекту протягом 2004 — 2012 років.

ДПА/ДПС організувала для нас навчальні візити до деяких областей України: Київської, Львівської, Хмельницької, Чернівецької, Одеської, Чернігівської, Полтавської, Черкаської (двічі) та до АР Крим. Навчальні візити дали нам більш повне розуміння того, як відбувається модернізація ДПС.

Роль Наглядової ради

Завданням Наглядової ради, підзвітної Кабінетові Міністрів України, є забезпечення незалежної оцінки стану реалізації Проекту модернізації державної податкової служби України щодо:

 • створення ефективної, дієвої, прозорої та неупередженої системи функціонування державної податкової служби, та
 • побудови відносин державної податкової служби із суспільством на засадах добровільного дотримання податкового законодавства платниками податків.

Незалежність та доброчесність Наглядової ради є необхідними передумовами виконання її ролі. Члени Наглядової ради повинні мати вільний доступ до інформації та можливість висловлювати свої висновки й рекомендації у необмежений спосіб. Висновки та рекомендації її членів мають оприлюднюватися як українською, так і англійською мовами.

Звіти та рекомендації Наглядової ради протягом періоду 2004 — 2012 років

У цілому Державній податковій службі ще не вдалося трансформувати податкову систему таким чином, щоб вона стала сучасною, ефективною, дієвою, прозорою та неупередженою. Потрібно докласти додаткових зусиль для зміни організаційної культури ДПС, що послужило б підґрунтям для формування настроїв добровільного дотримання податкового законодавства в українському суспільстві. Багато кроків, яких потрібно для цього вжити, наведено в рекомендаціях Наглядової ради.

Наглядова рада до цього часу підготувала шістнадцять звітів, у яких містилося більш ніж 80 рекомендацій. Ці звіти, як правило, готувалися під час місій, перекладалися українською мовою і представлялися на підсумкових зустрічах із вищим керівництвом ДПА/ДПС. Зазвичай принаймні за частиною наших рекомендацій вживалися негайні заходи. У 2008 році Департамент модернізації надав нам звіт щодо стану реалізації наших рекомендацій із поясненням, що не було або не могло бути виконано.

Рекомендації мають дуже широкий спектр застосування: від пропозицій щодо ухвалення нового законодавства, просуванню яких ДПА/ДПС може посприяти лише у формі надання пропозицій Міністерству фінансів, до дрібних рекомендацій щодо адміністративних питань, пов'язаних з управлінням Проектом модернізації.

У додатку до цього звіту міститься майже повний перелік наших рекомендацій. Вони викладені в порядку за певними проблемами або групами проблем; нові рекомендації йдуть першими. Деякі очевидні дублювання були усунені. Деякі більш важливі рекомендації, яких не було дотримано, можуть бути включені до розділу, присвяченого рекомендаціям на майбутнє.

Основний висновок

Модернізацію податкової системи України можна оцінити за трьома різними напрямами:

 • впровадження адміністративних інформаційних систем;
 • організаційні зміни та розвиток людських ресурсів;
 • створення чесної та неупередженої культури податкової служби.

За напрямом інформаційних систем для податкової служби: здається, почалося впровадження у невеликій кількості пілотних інспекцій. Це позитивне явище. З нашого досвіду, розгортання системи на загальнонаціональному рівні займе принаймні ще кілька років.

За напрямом організаційних змін та розвитку людських ресурсів: хоча вище керівництво як на центральному, так і на обласному рівні зараз демонструє активну участь, обізнаність перебуває ще на низькому рівні, а планування ще тільки почалося. Діяльність за цим напрямом потрібно значно пришвидшити.

За напрямом створення чесної та неупередженої культури податкової служби: Наглядова рада не бачить покращень або покращення зовсім незначні. Єдиною турботою влади, здається, є лише збирання достатньої кількості податків, незважаючи на те, яку ціну заплатить за це країна в майбутньому. Влада, здається, не усвідомлює тієї шкоди, яку завдає директивно-плановий підхід до збирання податків та спосіб, у який цей підхід зараз застосовується.

Рекомендації на майбутнє

1. З самого початку роботи Наглядової ради ми наголошували, що використання планів за доходами створює як для ДПС в цілому, так і в межах самої установи, родючий ґрунт для структурної та одноосібної корупції. Установлення таких планів провокує хибну практику відмов у законному відшкодуванні ПДВ, маніпулювання з перенесенням збитків на майбутні періоди та вимагання передоплати податку на прибуток підприємств за один або кілька наступних років. Хоча Наглядова рада розуміє, що протягом багатьох років, і особливо під час виборів, ДПС зазнавала сильного тиску, спрямованого на збирання більшої кількості коштів до бюджету, з боку всіх урядів, що змінювалися один за одним, ми хочемо наголосити, що така практика є надзвичайно шкідливою для української економіки, і її потрібно якнайшвидше припинити.

Рекомендація. Замінити плани за доходами щорічними розрахунками, які б ґрунтувалися на ставках та інших інструментах податкової системи, незалежній статистиці та подіях в економіці, як це практикується в усіх сучасних світових економіках.

2. Хоча новий Податковий кодекс, який був запроваджений на початку 2011 року, дещо поліпшив ситуацію, закон все ще залишає місце для прийняття самовільних рішень з боку ДПС (або окремих її посадових осіб). Це також створює ґрунт для корупції та зловживань. Разом з покращенням якості закону лише прозорість може допомогти запобігти зловживанням.

Рекомендація. Зробити обов'язковим опублікування усіх тлумачень закону за конкретними випадками як на центральному рівні, так і всередині ДПС; якщо необхідно, то анонімно.

3. У попередніх звітах Наглядової ради відзначалася необхідність встановлення справедливої, неупередженої та чесної практики застосування податкових законів. Це настільки важлива частина модернізації, що ми хочемо наголосити на цьому знову. Передові методи роботи сучасних податкових служб — це робити усе можливе, щоб залишатися поза політикою при застосуванні податкового законодавства. Окремі представники ділових кіл відзначали, що вони не вважають ДПС організацією, що має високий рівень чесності або є аполітичною.

Рекомендація. Український закон повинен забороняти пропонувати будь-що цінне працівникам ДПА/ДПС, а самим працівникамприймати будь-що цінне. Для формування обізнаності із законами повинні проводитись навчання та інформаційні кампанії для працівників ДПА/ДПС і громадськості. Сталою частиною своєї місії установа повинна зробити виявлення тих, хто підриває громадську довіру, із вжиттям відповідних заходів реагування.

4. У своїй боротьбі з податковим шахрайством, яке широко розповсюджене в Україні, ДПС часто вдається до заходів, які можуть більше зашкодити чесним платникам, аніж посприяти запобіганню шахрайству. Масові відмови щодо відшкодування ПДВ, коли підприємства стають заручниками зловживань постачальників, які йдуть раніше у ланцюгу постачання і на яких вони не мають впливу, а також обов'язкові перевірки за всіма збитковими деклараціями  є яскравими свідченнями цього.

Рекомендація. Заходи, спрямовані на боротьбу з шахрайством, повинні ґрунтуватися виключно на аналізі ризиків і не повинні шкодити сумлінним платникам.

5. Серйозна проблема, з якою доводиться мати справу ДПС, — це розмір тіньової економіки. Багато платників податків не зареєстровані в ДПС або приховують частину своїх заробітків чи прибутків. Тому важливо здійснювати ретельний моніторинг динаміки чисельності платників податків та шукати пояснення змінам у кількості реєстрацій для різних податкових цілей.

Рекомендація. ДПС повинна дослідити причини постійного зменшення кількості платників податку на доходи фізичних осіб та вжити заходів щодо виявлення переходу до тіньового сектора економіки.

6. Україна посідає 152 місце із 183 країн у дослідженні Світового банку/Міжнародної фінансової корпорації 2012 року «Ведення бізнесу» головним чином через те, що в країні витрати на дотримання податкового законодавства як часові, так і грошові надзвичайно високі (181 місце). Це зумовлене обтяжливими зобов'язаннями щодо подання звітності та сплати податків, що лежать на українському платникові податків. Висока вартість дотримання податкового законодавства є негативним фактором у процесі становлення та підтримання практики добровільного дотримання податкового законодавства. Безсумнівно, об'єднання внесків соціального страхування в 2011 році дещо покращить позицію України в рейтингу, однак залишається ще багато зробити. Міжнародний досвід свідчить, що деякі з цих проблем можна розв'язати відносно легко, однак для цього потрібно внести зміни до податкового законодавства.

Рекомендація. Слід перейти до подання декларацій з податку на прибуток підприємств на річній основі, а система щомісячних авансових платежів щодо цього податку повинна базуватися на задекларованому прибутку минулого року.

Слід об'єднати відрахування податку на доходи фізичних осіб та внески на соціальне забезпечення. Платежі повинні здійснюватися на щомісячній основі з використанням єдиного загального звітного документа.

7. Представники ділових кіл та організації — платники податків скаржаться на відсутність механізму пояснення положень Податкового кодексу, через що платники мають сумніви щодо своїх зобов'язань та тлумачення закону. Їм важко обчислити податкові наслідки своєї господарської діяльності.

Рекомендація. Україна повинна запровадити механізм надання попередніх роз'яснень з податкових питань. Існує реальна необхідність роз'яснення податкових наслідків планованих ділових операцій. Міжнародний досвід чітко показує, що наявність системи попередніх роз'яснень разом з іншими заходами, спрямованими на внесення ясності в податкове законодавство, справляє позитивний вплив на добровільне дотримання податкового законодавства.

ДПС повинна вжити заходів для збільшення кількості та якості роз'яснень, які б являли собою позицію податкової служби. Задля формування передбачуваності такі роз'яснення повинні бути обов'язковими для дотримання ДПС. ДПС повинна також створити вичерпну базу даних з усіма поясненнями та роз'ясненнями з податкових питань, доступну для платників податків.

8. Кількість апеляцій на розрахунки та інші рішення ДПС з податкових питань неухильно збільшується. Однією з причин цього є намагання відстрочити сплату спірних податкових зобов'язань. В Україні на відміну від інших країн спірні податкові зобов'язання сплачуються лише після рішення суду. Така практика веде до подання подекуди необґрунтованих апеляцій і спричиняє затримки зі стягнення податків.

Рекомендація. Потрібно внести зміни до податкового законодавства, щоб запобігти поданню апеляцій з метою відстрочення сплати податків. Закон не повинен ні спонукати платників податків, ні знеохочувати їх робити це.

9. Що стосується реорганізації податкової служби та розподілу відповідальності в новій організаційній структурі, нових робочих процесів та повної комп'ютеризації цих процесів, то до цього часу були зроблені лише незначні кроки. Через це персонал ДПС та громадськість залишаються у невизначеності щодо того, чого очікувати в майбутньому. Це шкодить залученню персоналу до процесу перетворень та може призвести до плутанини серед платників податків та громадськості.

Рекомендація. ДПС повинна якнайшвидше прийняти офіційне рішення щодо своєї майбутньої організаційної структури та розподілу відповідальності.

10. Хоча низка процесів вже закладена в новому програмному забезпеченні, залишається маса роботи в частині тестування, пілотного випробування, налагодження та впровадження. Загальнонаціональне розгортання системи, з нашого досвіду, займе ще кілька років. Також величезними будуть наслідки, пов'язані з людськими ресурсами. Зменшення кількості робочих місць буде далекосяжним. Такою ж буде, хоча і меншою за кількістю, потреба в більш професійних фахівцях податкової служби. Деяких, хоча і не всіх, працівників можна буде перенавчити. Для зменшення соціальних наслідків потрібно буде вжити заходів із працевлаштування звільнених працівників.

Рекомендація. Запланувати і передбачити фінансування заходів у сфері інформаційних технологій, організаційного розвитку та людських ресурсів, зокрема навчання та працевлаштування.

11. Після встановлення та запуску нових систем важливими завданнями стануть їх експлуатація та (функціональна) підтримка. Для виконання цих нових завдань потрібно створити спеціальну організаційну структуру. Один із варіантів може полягати в переведенні в таку нову організаційну структуру Департаменту модернізації (його частини). Також потрібно передбачити фінансування. Як показує досвід, щорічно потребуватиметься принаймні 30% від початкової інвестиції.

Рекомендація. Запланувати і передбачити фінансування завдань з експлуатації та функціональної підтримки нових систем.

12. Із закінченням першого етапу модернізації ДПС України цей процес в цілому не можна вважати завершеним. Експерти Наглядової ради дійшли висновків про необхідність найближчим часом розробити і затвердити основні заходи по продовженню цієї роботи незалежно від того, чи буде Світовий банк брати участь у кредитуванні заходів по подальшій модернізації ДПС України, чи не буде.

Рекомендація. Знайти можливість збереження фахівців Департаменту розвитку та модернізації ДПС, які за період виконання першої фази модернізації здобули необхідний досвід роботи у цьому напрямі.

Експерти Наглядової ради доручили підписати цей узгоджений нами Звіт від нашого імені експерту Наглядової ради від України Ільїну Віталію.


м. Київ, 25 травня 2012 року

Від імені членів Наглядової ради Віталій ІЛЬЇН

 

Додаток:

Рекомендації, надані Наглядовою радою, що містилися в її звітах за період з 2004 до 2011 року

Рекомендації наведені в порядку за проблемою та роком; новіші рекомендації йдуть першими. Деякі очевидні дублювання були усунені.

Ключові показники діяльності, дослідження, плани за доходами

ДПА повинна дослідити причини постійного зменшення кількості платників податку на доходи фізичних осіб та вжити заходів щодо виявлення переходу до тіньового сектора економіки. (2011)

ДПА має виявляти причини погіршення рівня добровільної сплати податків серед великих платників податків і розробити план заходів для відновлення довіри до адміністрування податків та сприяння добровільному дотриманню податкового законодавства. (2009)

У своєму аналізі статистичної інформації ДПА має брати до уваги всі доречні фактори і здійснювати реалістичний аналіз з метою уникнення надто оптимістичних висновків. (2008)

Наглядова рада хоче підкреслити важливість безперервності проведення опитувань платників податків. Більш корисним є повторне проведення одного й того самого дослідження через тривалий період часу, ніж проведення спеціальних досліджень з різних питань. Наглядова рада рекомендує ДПА та Асоціації платників податків України, хоча вони й мають різні програми, об'єднатися на певному наборі ключових запитань, цікавих для обох організацій. (2006)

У майбутньому опитування платників податків може проводитися незалежними інститутами соціологічних досліджень або неурядовими організаціями на договірній основі. (2006)

Ми також пропонуємо провести опитування — найкраще незалежним органом — усього персоналу з тим, щоб визначити рівень його знань та усвідомлення концепцій, планів та завдань Проекту модернізації. Це слугуватиме меті створення бази знань співробітників та сприятиме визначенню подальших заходів у цьому напрямі. (2004)

Податкова політика, податкове законодавство

Слід перейти до подання декларацій з податку на прибуток підприємств на річній основі, а система щомісячних авансових платежів щодо цього податку повинна базуватися на задекларованому прибутку минулого року. (2010)

Слід об'єднати відрахування податку на доходи фізичних осіб та внески на соціальне забезпечення. Платежі повинні здійснюватися на щомісячній основі з використанням єдиного загального звітного документа. (2010)

ДПС повинна вжити заходів для збільшення якості роз'яснень, які б являли собою позицію податкової служби. Задля формування передбачуваності такі роз'яснення повинні бути обов'язковими для дотримання ДПС. ДПС повинна також створити вичерпну базу даних з усіма поясненнями та роз'ясненнями з податкових питань, доступну для платників податків. (2007)

ДПА має ініціювати створення спільно з іншими відповідними органами влади «єдиного вікна» для подання звітності й здійснення платежів за податковими зобов'язаннями та внесками до фондів соціального страхування та Пенсійного фонду. Подібні заходи були вже успішно реалізовані в інших країнах. (2007)

ДПА повинна вжити серйозних заходів з метою перегляду існуючих законодавчих та нормативних положень стосовно прав та обов'язків органів державної податкової служби та платників податків, приділяючи особливу увагу таким питанням, як повноваження в сфері організації і проведення перевірок та управління податковою заборгованістю, а також питанням захисту прав платників податків. Ідеальним результатом було б отримання цілісного, сучасного закону про податкову службу, який би містив чіткі та зрозумілі правила, викладені в одному документі, які б забезпечували ефективне та дієве адміністрування податків. (2007)

Необхідно вилучити із законодавства України низку несуттєвих та неефективних місцевих податків і зборів. Необхідно провести аналіз роз'яснень важливих положень податкового законодавства з метою надання пропозицій щодо внесення обґрунтованих змін до нього. (2007)

Робота з реструктуризації Податкового кодексу є дуже важливою. ДПА має докласти значних зусиль з тим, щоб сприяти розробці простішого, яснішого та менш суперечливого Податкового кодексу. Від цього виграють як платники податків, так і ДПА, і, ймовірно, це сприятиме підвищенню рівня добровільної сплати податків. (2006)

Необхідно створити дієву систему підготовки проектів нормативних документів відповідно до нових законів України та проводити роз'яснювальну роботу щодо їх застосування заздалегідь до початку дії законодавчих актів. (2004)

Консолідація, організаційна структура

ДПА повинна якнайшвидше прийняти офіційне рішення щодо своєї майбутньої організаційної структури та розподілу відповідальності. (2009)

ДПА має розробити план та бачення щодо нової організаційної структури, яка б передбачала впровадження Податкового блоку. (2008)

ДПА повинна створити декілька взірцевих податкових офісів, найкраще по одному в кожній області або принаймні в найбільших областях, на засадах нової організаційної структури та нового розподілу обов'язків і попередньо випробувати нові процеси, навіть якщо це означатиме використання існуючих ІКТ систем або управління в ручному режимі. (2007)

Що стосується центрів обробки документації, то Наглядова рада рекомендує створити лише декілька таких центрів. Для забезпечення ефективності роботи центрів обробки інформації їх треба обладнати сучасними, потужними засобами, що передбачає здійснення значних інвестицій. Тільки тоді можна буде сповна використовувати їх переваги. (2006)

Людські ресурси

Розробити довгострокові плани укомплектування штату та програми перепідготовки надлишкового персоналу. (2010)

ДПА повинна продовжити роботу з:

 • обчислення чисельності персоналу в кожному податковому органі та відділенні і визначення сфери необхідних їм повноважень;
 • визначення потенціалу для перепідготовки персоналу для виконання нових обов'язків;
 • планування перепідготовки персоналу та ініціювання навчання;
 • визначення потреби в перерозподілі персоналу між органами ДПС;
 • розробки плану працевлаштування або виходу на пенсію для працівників, які не мають потенціалу для перепідготовки.

Слід вживати цих заходів у тісній співпраці з обласними податковими інспекціями. (2009)

ПМДПС має почати підготовку планів та інші приготування на майбутнє відносно людських ресурсів, включаючи принаймні такі заходи:

 • визначити майбутню кількість податкових інспекцій і відділень по всій країні;
 • провести розподіл функцій і обов'язків між податковими інспекціями та відділеннями. (2008)

ДПА слід продовжити і прискорити роботу з підготовки персоналу до більш кваліфікованої роботи, а також створити план нарощення потенціалу для вирішення проблем, які виникнуть під час модернізації. Нові обов'язки, зумовлені організаційними змінами, нові процедури, комплексна комп'ютеризація та перехід до управління діяльністю із забезпечення дотримання платниками податків вимог податкового законодавства на основі оцінки ризиків — усе це вимагає від персоналу підвищення кваліфікації та здобуття нових знань. (2006)

ДПА має вжити рішучих заходів з тим, щоб навчити додаткові людські ресурси виконанню кваліфікованої роботи з управління справлянням податків (аудит та роз'яснювальна робота), роботи з примусового стягнення та розгляду апеляцій з метою посилення цих ключових функцій податкової служби шляхом перерозподілу людських ресурсів з інших напрямів діяльності. (2006)

Відділ кадрів має скласти план реструктуризації персоналу шляхом перепідготовки кадрів, працевлаштування вивільнених осіб, подальшого добору кадрів, а також визначення потреб у навчанні для реалізації проекту модернізації. (2006)

Обслуговування платників податків, Інформаційно-довідковий центр, електронні послуги

ДПА/ДПС повинна:

 • створити систему обслуговування платників податків, яка б надавала швидкі, точні та фахові послуги платникам податків, об'єднуючи телефонні дзвінки та кореспонденцію в центральному офісі;
 • розробити систему інформування громадськості про те, куди слід надсилати кореспонденцію і на який номер слід телефонувати (з повідомленням про те, що місцеві відділення вже не відповідають на загальні телефонні дзвінки);
 • продовжувати вживати заходів для просування Інформаційно-довідкового центру з тим, щоб Центр уже найближчим часом міг працювати на повну потужність.
 • продовжувати розвиток ініціатив щодо надання послуг на веб-сайтах. (2009)

ДПА/ДПС має продовжувати вживати заходів для ширшого просування Інформаційно-довідкового центру з тим, щоб центр уже найближчим часом міг працювати на повну потужність. ДПА/ДПС повинна продовжувати розвиток ініціатив щодо надання послуг на веб-сайтах. (2008)

ДПА/ДПС має провести всебічне опитування з метою з'ясування, яких заходів з боку установи очікують платники податків для того, щоб виконувати свої зобов'язання. Опитування має включати відповіді на питання, чи знають платники податків про різні заходи ДПА/ДПС з розповсюдження податкової інформації та чи відомий їм телефон Інформаційно-довідкового центру. (2007)

ДПА має заохочувати звертання платників податків до Інформаційно-довідкового центру за допомогою інформаційних кампаній, а також включати контактну інформацію про нього (номер телефону, адресу електронної пошти) в усі друковані матеріали, як, наприклад, брошури та інформаційні листівки. Слід також інформувати про Інформаційно-довідковий центр під час семінарів, «круглих столів» та за допомогою інших способів комунікації між ДПС та платниками податків. ДПА має організувати «грандіозну церемонію відкриття Центру». Щойно буде завершено підготовку до введення Центру в експлуатацію, на церемонію його відкриття слід запросити представників засобів масової інформації та лідерів різних бізнес-асоціацій. Їм слід вручити тематичні інформаційні листівки та представити Інформаційно-довідковий центр і його функції. (2007)

ДПА має розробити стратегію надання електронних послуг та активно заохочувати платників до все більшого використання веб-сайтів та електронної пошти. Усі друковані матеріали, які надаються громадськості, мають містити інформацію про веб-сайти, номери телефонів і адресу електронної пошти Інформаційно-довідкового центру. Слід надати статус офіційних документів відповідям ДПА електронною поштою. (2007)

ДПА має якомога швидше розпочати підготовку кваліфікованих спеціалістів для надання відповідей на запитання (що найчастіше ставляться) з питань оподаткування. (2007)

Після здобуття досвіду в результаті впровадження пілотних проектів ДПА слід розробити і запропонувати платникам податків загальнонаціональну систему приймання та комп'ютерної обробки податкової звітності в електронному вигляді. Для великих підприємств цю систему можна буде зробити обов'язковою. Можна буде розглянути можливість використання необов'язкової системи послуг податкових агентів меншими підприємствами, які часто залучають сторонніх фахівців для подання документів в електронному вигляді. Це дозволить платникам податків, які ще не мають доступу до мережі Інтернет, подавати свої документи в електронному вигляді. Такі реформи вже впроваджені в кількох країнах. (2006)

ДПА слід створити функцію Інформаційно-довідкового центру. Спочатку буде досить одного центру. Для надання високоякісної інформації і послуг платникам податків та іншим зацікавленим сторонам найкраще залучити досвідчених та кваліфікованих працівників. Пізніше, коли буде здобутий досвід та проведена оцінка початкової концепції, можна в разі потреби відкрити невелику кількість додаткових центрів. Важливо не робити цього доти, доки технічні можливості не дозволять їм бути взаємопов'язаними і функціонувати як єдина консолідована система, а також доки керівництво не здобуде достатнього досвіду в управлінні Центром. (2006)

Слід значно збільшити ресурси для проведення роз'яснювальної роботи. У більш розвинених податкових службах звичайною практикою є залучення до такої діяльності 10 — 15% персоналу. (2005)

Слід значно підвищити якість послуг та інформації. Вдалою практикою є залучення до цього найдосвідченіших та найкомпетентніших працівників. (2004)

Вище керівництво, управління проектом, управління змінами

Формалізувати процес комунікації з підрядниками з тим, щоб випереджати проблеми та мінімізувати ризики. Призначити відповідальну особу з чіткими повноваженнями щодо прийняття рішень у межах конкретних часових рамок у ДПА та серед підрядників. Більш оперативно знайти та включити до штату консультанта, який має досвід реалізації інформаційних проектів у сфері податкової служби, для надання допомоги в розробці систем Податкового блоку та Управління документообігом.

Розробити посадові інструкції для фахівця з питань управління процесом впровадження і змінами та провести тендер для його наймання. (2010)

Звернутися за допомогою до Світового банку для залучення висококваліфікованого експерта з інформаційних технологій та управління змінами терміном на два роки. (2010)

Вдосконалення принципів управління персоналом та підготовки кадрів має здійснюватися у напрямку, який сприятиме залученню молодих і професійно підготовлених керівних та інших кадрів ДПС. Процес планування діяльності з організаційної реструктуризації в рамках ПМДПС необхідно розпочати в якомога коротші строки. Системи підготовки бюджетів ДПС та планування необхідно зробити більш гнучкими, щоб керівництво мало можливість приймати звичайні щоденні рішення. (2006)

Зміщення в подальшому наголосу з деталізованого планування на впровадження конкретних актуальних завдань є вкрай необхідним. У цьому контексті Наглядова рада рекомендує вищому керівництву ДПА розглянути можливість включення Департаменту модернізації безпосередньо до центрального апарату ДПА (можливо, зі зменшенням його чисельності) протягом цього року. Це покращить координацію Проекту модернізації з іншими проектами, спрямованими на реформування податкової служби. Ми порекомендували б лише залишити незалежним від центрального апарату мозковий центр із стратегічних питань, підпорядкований безпосередньо Голові ДПА та його заступникові, який відповідає за модернізацію. (2006)

ДПА має продовжити вжиття заходів з метою залучення ресурсів, необхідних для Проекту модернізації, забезпечуючи його впровадження відповідно до встановленого графіка або ж застосовуючи більш гнучкий підхід для реалізації в рамках Проекту нових невідкладних завдань з модернізації, таких як пілотний проект з удосконалення адміністрування ПДВ чи проект з модернізації адміністрування акцизного збору. (2004)

Результативність роботи персоналу ДПС має оцінюватися на основі інших критеріїв, аніж на основі кількості стягнених податків. Такі критерії мають включати кількість виявлених додаткових платників податків. (2004)

Продовжити роботу з оприлюднення інформації про бачення та концепції, які лежать в основі Проекту модернізації, у загальних урядових виданнях. Активніше залучати журналістів до участі в обговореннях та інформувати їх про хід реалізації Проекту модернізації. (2004)

Процедура апеляції

Україна повинна запровадити механізм надання попередніх роз'яснень з податкових питань. Існує реальна необхідність роз'яснення податкових наслідків планованих ділових операцій. Міжнародний досвід чітко показує, що наявність системи попередніх роз'яснень разом з іншими заходами, спрямованими на внесення ясності в податкове законодавство, справляє позитивний вплив на добровільне дотримання податкового законодавства. (2010)

ДПА має вжити заходів щодо створення незалежної однорівневої системи подання апеляцій у своїй структурі, збільшення чисельності персоналу, залученого до процесу розгляду апеляцій, та підвищення його рівня кваліфікації з тим, щоб він міг діяти більш незалежно від процесу нарахування податків, а також надання платнику податків того, що йому належить, та недопущення умисного перешкоджання цьому. Якщо справа розглядається в суді, рівень компетентності персоналу ДПА має відповідати рівню компетенції юридичних консультантів платника податків. Такі вдосконалення вселятимуть більшу впевненість щодо спроможностей ДПА. (2006)

Потрібно внести зміни до податкового законодавства, щоб запобігти поданню апеляцій з метою відстрочення сплати податків. Закон не повинен ні спонукати платників податків, ні знеохочувати їх робити це. (2006)

У разі якщо справа є зрозумілою, апеляція за нею має вирішуватися в ДПА таким чином, щоб платник податків одержав те, що йому належить, та не допускалося умисне перешкоджання цьому. (2004)

ПДВ

Наглядова рада настійно рекомендує застосовувати систему звітності за ПДВ тільки як механізм відбору платників податків для аудиту — автоматизований інструмент для спрямування декларацій з ПДВ у відповідний коридор контролю, де вони розглядатимуться згідно із загальними принципами, визначеними в системі управління ризиками. (2008)

Необхідно приділити увагу створенню можливостей для доброчесних платників податків, щоб вони могли довести свою чесність шляхом надання запевнень у формі гарантій та до них не застосовувалися заходи, що затримують відшкодування ПДВ. (2006)

Україна повинна звертатися за отриманням технічної допомоги до країн Євросоюзу, які мають досвід боротьби з серйозними випадками карусельного шахрайства. (2006)

ДПА слід якомога швидше вжити заходів, запропонованих у звіті Річарда Бірда «ПДВ в Україні: минуле, сучасне та майбутнє» від вересня 2005 року. Крім того, слід використовувати систему, яка зараз розробляється, для управління ризиками та відбору платників податків для аудиту. Розпочніть з невеликої кількості платників податків — приблизно 500. Якщо проект буде успішним, можна розширити систему до 1000 платників, але не включати більше 2000. 2000 найбільших платників податків, імовірно, генеруватимуть більше 90% надходжень ПДВ в Україні. (2006)

Податковий блок, обробка податкових декларацій, надання позик

Розглянути першочергово питання щодо пошуку фінансування для експлуатації нових систем Податкового блоку та Управління документообігом. (2011)

Розробити багаторічний план експлуатації та фінансування нових систем. (2010)

ДПА та Світовий банк повинні тісно співпрацювати для забезпечення якнайшвидшого відкриття тендерних пропозицій та підписання контракту щодо Податкового блоку. (2009)

Процес модернізації ДПА/ДПС повинен включати централізацію обробки всіх декларацій і документів, у тому числі введення даних, в одному або двох централізованих місцях. (2009)

ДПА повинна:

 • якнайшвидше обговорити питання щодо Податкового блоку зі Світовим банком;
 • розглянути можливість поділу Податкового блоку на модулі, якими легше керувати;
 • розглянути можливість зменшення чисельності персоналу ДПС після впровадження Податкового блоку. (2008)

Процес модернізації ДПА/ДПС повинен включати централізацію обробки всіх декларацій, у тому числі введення даних, в одному або двох місцях і відмову від ідеї обробки всіх декларацій в інспекціях, до яких вони подаються. (2008)

ДПА має негайно розпочати обговорення із Світовим банком для вирішення цього питання. ДПА слід задокументувати причини, через які необхідно подовжити Угоду про позику. ДПА має звернутися до Світового банку за рекомендацією щодо того, чи потрібно робити письмовий запит для подовження Угоди. Слід вирішити це питання якнайшвидше, але, звичайно, до оголошення торгів щодо Податкового блоку. (2008)

ДПА повинна вдосконалити систему подання звітності в електронній формі з метою уникнення подання платниками податків на постійній основі додаткової інформації на папері. Слід вимагати додаткову інформацію лише після прийняття рішення про аудиторську перевірку податкової звітності платника податків. (2007)

Закупівлі

Створити спільну робочу групу з представників департаментів ДПА (модернізації та інформаційного забезпечення) та обох підрядників для розробки проектів специфікацій і вимог для тендеру із закупівлі апаратного забезпечення, що має розпочатися на початку 2011 року. (2010)

Під час оцінювання тендерних пропозицій ДПА слід звернутися за зовнішньою допомогою для оцінки заявок щодо пакетів стандартного програмного забезпечення. (2008)

Наглядова рада настійно рекомендує ДПА негайно обговорити з фахівцями Світового банку причини, а також надати обґрунтування та документи з тим, щоб не включати три коментарі Світового банку до тендерної документації другого етапу торгів. Крім того, Наглядова рада рекомендує врегулювати розбіжності не пізніше 31 травня цього року. (2008)

Управління документообігом

Слід без зволікань надіслати до Міністерства фінансів запит щодо додаткового фінансування цієї частини Проекту (приміщення для центрів обробки даних). (2011)

ДПА має підняти питання відносно листа про відсутність заперечень щодо закупівлі системи Управління документообігом на найвищому рівні у Представництві Світового банку в Україні. (2009)

Обслуговування великих платників податків

ДПА повинна продовжувати настійно вимагати внесення змін до законодавства відносно обов'язкової реєстрації платників податків, які відповідають критеріям віднесення до категорії великих, у спеціалізованих інспекціях по роботі з великими платниками податків. (2009)

Аудит, управління ризиками

Слід скасувати законодавчу вимогу щодо перевірки всіх випадків відшкодування ПДВ на користь підходу на основі оцінки ризиків, оскільки інакше даремно витрачаються цінні людські та фінансові ресурси і це не сприяє добровільному дотриманню податкового законодавства. ДПА має подати проект змін до відповідного закону, керуючись статистичними даними про результати перевірок. (2010)

Слід передати функції щодо моніторингу цін іншій державній установі за межами податкової адміністрації. (2010)

ДПА/ДПС має посилити роботу для запровадження загальнонаціональної функції ризикоорієнтованого відбору платників податків для аудиту. Одним із основних принципів роботи щодо управління процесом справляння податків є перевірка випадків високого ризику та фіскальної значущості. Це необхідно для зниження рівня ухилення від сплати податків, стягнення податків та поширення серед інших платників податків переконання щодо спроможності податкової адміністрації здійснювати справедливий контроль. Без функції аналізу ризиків не вдасться зосередити ті обмежені ресурси, якими володіє ДПА/ДПС для проведення аудитів, на серйозних випадках ухилення від сплати податків. (2008)

ДПА має продовжувати виділяти ресурси на подальший розвиток функції управління ризиками. (2006)

ДПС має ініціювати додаткові заходи для зменшення дефіциту податкових надходжень в результаті ухилення від сплати податків та податкового шахрайства, а також виявлення додаткових платників податків та їх реєстрації з метою справляння податків. ДПС має приділити увагу ризику, пов'язаному із намаганнями фізичних осіб реєструватися приватними підприємцями з метою уникнення сплати податку на доходи фізичних осіб. ДПС має також включити втрату податкових пільг до переліку факторів ризику для відбору платників податків для перевірок. (2006)

ДПС має ініціювати додаткові заходи для зменшення дефіциту податкових надходжень в результаті ухилення від сплати податків та податкового шахрайства, а також виявлення додаткових платників податків та їх реєстрації з метою справляння податків. Потрібно активно використовувати інформацію від інших органів влади. (2004)

Ми звернули увагу на розбіжність між результатами ручного та автоматизованого розподілу платників податків за «коридорами». ДПА слід вжити заходів щодо уточнення факторів ризику з метою зменшення цієї розбіжності. Розподіл платників податків за «коридорами» має бути сумірним з ресурсами, наявними для проведення перевірки кожного «коридору». (2004)

Обізнаність

ДПА повинна розробити план та стратегію інформування всіх керівників і працівників ДПА/ДПС про конкретні цілі та завдання Проекту модернізації ДПС. Слід призначити лінійних керівників для роботи у рамках Проекту модернізації, які б брали безпосередню участь у процесі модернізації та перетворень і просували б та реалізовували Проект у межах установи. (2008)

Інші питання

Бажано знайти додаткові канали, щоб донести інформацію до більшої кількості населення. Наглядова рада вважає, що потрібно вжити заходів з метою проведення більш чіткої розмежувальної лінії між Громадською колегією та ДПА, щоб не створювалося враження, що Громадська колегія є органом, залежним від ДПА. (2006)