Соціальне страхування
Тема: Труд і зарплата

Зміни до Порядку проведення індексації грошових доходів населення

Постановою № 526 внесено зміни до Порядку № 1078, якими, зокрема, передбачено перегляд положень цього Порядку щодо обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації заробітної плати новоприйнятих працівників і працівників, яких прийнято на роботу в порядку переведення. Також змінюється механізм нарахування сум індексації заробітної плати у разі її підвищення.

Порядком № 1078 передбачено, що у разі підвищення заробітної плати місяць такого підвищення вважається базовим при обчисленні індексу споживчих цін і індексація в цьому місяці не провадиться.

При цьому визначено: якщо зростає розмір заробітної плати і сума підвищення менше, ніж сума індексації, яка виплачується на момент підвищення, то здійснюється підвищення розміру заробітної плати та зберігається сума індексації, визначена з урахуванням такого підвищення.

Для працівників, яких переведено на іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі або організації, а також переведено на роботу на інше підприємство, в установу або організацію чи в іншу місцевість, та у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці (ліквідація або реорганізація) сума індексації зберігається, якщо сума збільшення заробітної плати менша, ніж сума індексації, яку нараховують за відповідний місяць. Якщо сума підвищення заробітної плати більша за суму індексації, то місяць переведення вважається базовим і індексація у цьому місяці не нараховується.

Для новоприйнятих працівників обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації здійснюється з місяця прийняття працівника на роботу.

Розглянемо прийняті норми на прикладах.

Приклад 1

Працівника прийнято на роботу або переведено на іншу посаду у березні 2012 р. Чи змінюється для нього визначення базового місяця у зв'язку з прийняттям постанови № 526?

Постанова № 526 набирає чинності з 21.06.2012 р., тому її норми діють саме з цього часу. Що стосується прийнятих працівників або переведених працівників на інші посади до прийняття постанови, то базовий місяць при обчисленні індексу споживчих цін для проведення індексації слід визначати з урахуванням норми п. 5 Порядку № 1078, яким передбачено, що базовим місяцем при проведенні індексації є місяць підвищення грошових доходів населення.

Приклад 2

Працівника переводять з однієї організації в іншу на посаду з бі́льшим посадовим окладом. У працівника до переведення посадовий оклад становив 1300 грн. Також працівник отримував індексацію у розмірі 300 грн.

На новому місці з 01.07.2012 р. посадовий оклад працівника становить 1400 грн., тобто сума підвищення100 грн. порівняно з попереднім місцем роботи.

Оскільки працівника переведено на посаду з бі́льшим посадовим окладом, йому у місяці переведення мають виплачувати новий збільшений оклад і додавати суму індексації, визначену з урахуванням суми підвищення посадового окладу за новим місцем роботи.

Заробітна плата працівника у липні становитиме 1600 грн., з них 1400 грн. — посадовий оклад, 200 грн. — фіксована сума індексації, визначена з урахуванням суми підвищення заробітної плати (300 — 100 = 200).

Липень стає базовим місяцем при обчисленні індексу споживчих цін для нарахування подальших сум індексації.

Приклад 3

Заробітна плата працівника у червні 2012 р. становила 1500 грн. Базовим місяцем визначено жовтень 2008 р. Індекс для проведення індексації у червні 2012 р.36,7%, сума індексації401,50 грн. (401,50 = 1094 × 36,7, де 1094 грн.прожитковий мінімум для працездатних осіб у червні 2012 р.).

У липні 2012 р. працівнику підвищують заробітну плату на 50 грн. Усього заробітна плата становить 1550 грн. (1550 = 1500 + 50). Сума індексації у липні має становити 404,43 грн. (404,43 = 1102 × 36,7, де 1102 грн.прожитковий мінімум для працездатних осіб).

Оскільки сума підвищення заробітної плати (50 грн.) менше суми індексації (404,43 грн.), сума загального доходу за липень визначається з таким розрахунком, аби сума заробітної плати з урахуванням індексації не перевищувала розміру заробітної плати до його підвищення.

Розрахунок здійснюється у такий спосіб: у липні підвищується заробітна плата на 50 грн. і додається сума індексації, визначена з урахуванням суми підвищення.

Розмір заробітної плати за липень становить 1904,43 грн., з них:

1550 грн. — розмір заробітної плати з урахуванням підвищення (1500 + 50 = 1550);

354,43 грн. — фіксована сума індексації, визначена як різниця між сумою індексації та сумою підвищення заробітної плати (404,43 — 50 = 354,43).

Для обчислення індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації липень 2012 р. стає базовим. Розрахунок індексу здійснюється з наступного місяця, тобто серпня.

Фіксована сума індексації виплачується до наступного підвищення заробітної плати, при якому сума збільшення заробітної плати перевищить фіксовану суму індексації.

Приклад 4

Розмір заробітної плати працівника становить 1904,43 грн., з них 1550 грн.посадовий оклад, 354,43 грн.фіксована сума індексації, яка виплачується з липня.

У жовтні 2012 р. працівнику буде підвищено посадовий оклад на 10 грн. Припустимо, що у жовтні з'явиться право на індексацію. Індекс для проведення індексації умовно становитиме 1,2%. Сума індексації у жовтні умовно становитиме 13,42 грн. (1118 × 1,2 : 100 = 13,42, де 1118 грн.прожитковий мінімум для працездатних осіб).

Оскільки сума підвищення заробітної плати (збільшення посадового окладу на 10 грн.) нижче, ніж сума індексації (13,42 грн.), то здійснюється підвищення посадового окладу та додається сума індексації, визначена з урахуванням підвищення заробітної плати, а також додається фіксована сума індексації, яка виплачується з липня.

Розмір заробітної плати працівника у жовтні становитиме 1917,85 грн., з них:

1560 грн. — розмір заробітної плати з урахуванням підвищення у жовтні (1550 + 10 = 1560);

3,42 грн. — фіксована сума індексації, визначена у жовтні з урахуванням підвищення заробітної плати (13,42 — 10 = 3,42);

354,43 грн. — фіксована сума індексації, яка виплачується з липня.

Загальний розмір сум індексації у жовтні становить 357,85 грн. (354,43 + 3,42 = 357,85) і виплачується до наступного підвищення заробітної плати, при якому таке підвищення перевищить зазначену суму індексації.

Жовтень вважається базовим місяцем при обчисленні індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації.

Приклад 5

Умови прикладу 3, коли працівнику у жовтні виплачується фіксована сума індексації з липня та відбувається підвищення заробітної плати. При цьому працівник працює неповний робочий місяць, наприклад відпустка за власний рахунок.

У такому разі працівнику мають нарахувати заробітну плату із розрахунку за фактично відпрацьований час, додати фіксовану величину суми індексації, яка виплачується з липня за фактично відпрацьований час, а також додати нову фіксовану величину, визначену у жовтні з урахуванням підвищення заробітної плати за фактично відпрацьований час у цьому місяці.

Приклад 6

Розмір заробітної плати становить 2117,85 грн., з них 1760 грн.посадовий оклад, 357,85 грн.фіксована сума індексації, яка виплачується з липня та жовтня.

У січні 2013 р. працівнику буде підвищено посадовий оклад на 40 грн. та планується вперше встановити надбавку у розмірі 50%. Індекс для проведення індексації у січні умовно становитиме 2,5%. Сума індексації умовно становитиме 28,75 грн. (1150 × 2,5 = 28,75, де 1150 грн.умовний прожитковий мінімум для працездатних осіб).

Сума підвищення заробітної плати становитиме 940 грн., з них 40 грн.сума підвищення посадового окладу, 900 грн.сума надбавки ((1760 + 40) × 50 : 100 = 900).

Оскільки сума підвищення заробітної плати (940 грн.) перевищить суми виплат щодо індексації (357,85 грн.), то здійснюється підвищення заробітної плати на суму підвищення посадового окладу (40 грн.) та суму встановленої надбавки (900 грн.). Суми виплат щодо індексації не виплачуються.

Січень 2013 р. стає базовим місяцем при обчисленні індексу споживчих цін для проведення наступної індексації.

____________
* Див. також відповіді на актуальні запитання, які надійшли до редакції «Вісника» щодо практичного застосування змін до порядку проведення заробітної плати.