ПДВ
Тема: ПДВ

Запитання — відповіді

Податкова накладна за  послуги Інтернету

Платник ПДВ надає послуги Інтернету для населення. Який порядок виписки податкової накладної в цьому випадку: щоденний або щомісячний? Який тип причини слід зазначати при залишенні податкової накладної у цього платника?


Податкова накладна є податковим документом, і право на її складання надається виключно особам, зареєстрованим як платники ПДВ в порядку, передбаченому ст. 183 Податкового кодексу.

Форму та Порядок заповнення податкової накладної затверджено наказом № 1379 (набрав чинності з 16.12.2011 р.).

Відповідно до п. 201.7 ст. 201 Податкового кодексу податкова накладна виписується на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс). При цьому якщо частка товарів/послуг, послуг не містить відокремленої вартості, перелік (номенклатура) частково поставлених товарів/послуг зазначається в додатку до податкової накладної та враховується при визначенні загальних податкових зобов'язань.

Зауважимо, що податкова накладна одночасно відображається у податкових зобов'язаннях і реєстрі виданих податкових накладних продавця та реєстрі отриманих податкових накладних покупця (форму та порядок ведення такого реєстру затверджено наказом № 1002).

За загальним правилом, установленим Порядком № 1379, податкова накладна складається у двох примірниках (оригінал і копія). Винятком, коли вона складається в одному примірнику, є її виписка платником податку — отримувачем товарів/послуг.

Згідно з п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу та п. 6.1 Порядку № 1379 оригінал податкової накладної видається платником податку покупцю (отримувачу) товарів/послуг на його вимогу. Одночасно п. 8 цього Порядку передбачено випадки, коли усі примірники виписаних податкових накладних залишаються та зберігаються в особи, що їх виписала, зокрема це постачання товарів/послуг неплатнику ПДВ. При цьому у верхній лівій частині оригіналу такої податкової накладної робиться відповідна позначка «Х» та зазначається тип причини: «02» — постачання неплатнику податку. Крім того, у рядках «Індивідуальний податковий номер покупця» та «Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (покупця)» такої податкової накладної проставляється нуль.

Пунктом 8.4 Порядку № 1379 визначено, що у разі здійснення постачання товарів/послуг за готівку кінцевому споживачеві (який не є платником податку) податкова накладна виписується за щоденними підсумками операцій (якщо вона не була виписана на ці операції).

Щодо виписки покупцю зведеної податкової накладної, то згідно з п. 15 Порядку № 1379 це можливо у разі одночасного виконання таких умов:

  • постачання товарів/послуг повинно мати безперервний або ритмічний характер при постійних зв'язках із покупцем;
  • у договорі має бути визначено періодичність оплати поставлених товарів/послуг;
  • обов'язковою є наявність до зведеної податкової накладної реєстру товарно-транспортних накладних чи інших відповідних супровідних документів, згідно з якими здійснено постачання товарів/послуг.

Тобто, як випливає з цієї норми, зведену податкову накладну може бути виписано покупцю лише при постійних зв'язках з продавцем, коли постачання товарів має безперервний (ритмічний) характер.

Отже, у наведеній у запиті ситуації податкова накладна виписується за щоденними підсумками операцій (якщо її не було виписано на ці операції за вимогою покупця та не було йому вручено).

 

Виписка розрахунку коригування до зведеної податкової накладної

Запитання 1. Чи необхідно виписувати протягом звітного місяця окремі розрахунки коригування на кожне повернення товарів, постачання яких оформлювали зведеною податковою накладною в попередньому звітному періоді, або можна оформити один підсумковий розрахунок коригування до такої зведеної податкової накладної не пізніше останнього дня звітного місяця?


Відповідно до п. 201.4 ст. 201 Податкового кодексу та п. 6 Порядку № 1379 податкова накладна виписується у двох примірниках у день виникнення податкових зобов'язань продавця.

Оригінал податкової накладної видається покупцю, копія залишається у продавця товарів/послуг.

Згідно з п. 15 Порядку № 1379 у разі здійснення постачання товарів/послуг, постачання яких має безперервний або ритмічний характер при постійних зв'язках із покупцем, покупцю може бути виписано зведену податкову накладну, виходячи із визначеної у договорі періодичності оплати поставлених товарів/послуг (один раз на п'ять днів; один раз на десять днів тощо), але не рідше одного разу на місяць і не пізніше останнього дня місяця. При цьому до зведеної податкової накладної обов'язково додається реєстр товарно-транспортних накладних чи інших відповідних супровідних документів, згідно з якими здійснено постачання товарів/послуг.

Відповідно до п. 192.1 ст. 192 Податкового кодексу якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню.

Пунктом 18 Порядку № 1379 передбачено, що у разі здійснення коригування сум податкових зобов'язань відповідно до ст. 192 Податкового кодексу постачальник товарів/послуг виписує розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (далі — розрахунок коригування).

При цьому порядок складання, реєстрації, зберігання розрахунку коригування аналогічний порядку, передбаченому для податкових накладних.

Таким чином, у разі виникнення підстав для здійснення коригування сум податкових зобов'язань згідно зі ст. 192 Податкового кодексу виписка розрахунків коригування до зведеної податкової накладної, виписаної в попередньому звітному періоді, здійснюється в такому самому зведеному форматі відповідно до періодичності оформлення податкових накладних за фактично поставлену продукцію, визначеної у договорі (один раз на п'ять днів; один раз на десять днів тощо), але не рідше одного разу на місяць і не пізніше останнього дня місяця за умови, що в одному такому зведеному розрахунку коригування не можуть коригуватися показники різних зведених податкових накладних.

Приклад

Підприємство А (продавець) здійснює безперервні постачання товарів підприємству Б (покупець). У договорі постачання періодичність оплати поставлених товарів визначено кожного 15 та останнього числа місяця з відповідною випискою зведених податкових накладних. Продавець виписав покупцю 15.04.2012 р. зведену податкову накладну за результатами операцій з постачання товарів такому покупцю в період з 1 по 15 квітня 2012 р. (даліперша накладна), а 30.04.2012 р.зведену податкову накладну за результатами операцій з постачання в період з 16 по 30 квітня 2012 р. (далідруга накладна). Продавцем 3, 11, 18 та 20 травня 2012 р. повернуто товари, постачання яких оформлено першою накладною, а 6, 13, 17 та 25 травнятовари, постачання яких оформлено другою накладною.

З метою здійснення коригування сум податкових зобов'язань за повернутими товарами продавець має виписати:

  • 15 травня — розрахунки коригування до першої та другої накладних на товари, повернуті в період з 1 по 15 травня (включно): перший (до першої накладної) — за товарами, повернутими 3 та 11 травня, другий (до другої накладної) — за товарами, повернутими 6 та 13 травня;
  • 31 травня — розрахунки коригування до першої та другої накладних на товари, повернуті в період з 16 по 31 травня (включно): перший (до першої накладної) — за товарами, повернутими 18 та 20 травня, другий (до другої накладної) — за товарами, повернутими 17 та 25 травня.

 

Запитання 2. Чи необхідно виписувати розрахунок коригування до зведеної податкової накладної, якщо повернення товарів (коштів) здійснено в тому самому звітному періоді до моменту виписування продавцем зведеної податкової накладної?

Відповідно до п. 201.4 ст. 201 Податкового кодексу та п. 6 Порядку № 1379 податкова накладна виписується у двох примірниках у день виникнення податкових зобов'язань продавця.

Оригінал податкової накладної видається покупцю, копія залишається у продавця товарів/послуг.

Згідно з п. 15 Порядку № 1379 у разі здійснення постачання товарів/послуг, постачання яких має безперервний або ритмічний характер при постійних зв'язках із покупцем, покупцю може бути виписано зведену податкову накладну виходячи з визначеної у договорі періодичності оплати поставлених товарів/послуг (один раз на п'ять днів; один раз на десять днів тощо), але не рідше одного разу на місяць і не пізніше останнього дня місяця. При цьому до зведеної податкової накладної обов'язково додається реєстр товарно-транспортних накладних чи інших відповідних супровідних документів, згідно з якими здійснено постачання товарів/послуг.

Отже, враховуючи те, що зведена податкова накладна виписується за підсумками визначеної у договорі періодичності оплати поставленої продукції та не рідше одного разу на місяць і не пізніше останнього дня місяця, то у разі якщо до моменту виписування продавцем зведеної податкової накладної відбулася зміна податкових зобов'язань продавця у зв'язку з поверненням покупцю коштів за непоставлені товари (послуги) або поверненням покупцем товарів, суми ПДВ у зведеній податковій накладній таким продавцем зазначаються загальною сумою відповідно до фактичної суми поставлених покупцю товарів (послуг). При цьому розрахунок коригування до такої податкової накладної не виписується.

 

Оподаткування ПДВ операцій з постачання послуг нерезидентам

Який порядок оподаткування ПДВ операцій з постачання нерезидентам послуг, зазначених у п. 186.3 ст. 186 Податкового кодексу?


Відповідно до пп. «б» п. 185.1 ст. 185 Податкового кодексу об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, згідно зі  ст. 186 цього Кодексу.

Пунктом 186.3 ст. 186 Податкового кодексу передбачено, що місцем постачання зазначених у цьому пункті послуг вважається місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб'єкт господарювання або — у разі відсутності такого місця — місце постійного чи переважного його проживання.

Згідно з ст. 95 Цивільного кодексу представництво не є юридичною особою, але має власний код за ЄДРПОУ, діє на підставі положення, затвердженого юридичною особою (як правило, вищим органом юридичної особи), і може наділятись певним майном для здійснення своїх функцій.

Відповідно до ст. 5 Закону про зовнішньоекономічну діяльність Мінекономіки України здійснює реєстрацію представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності, які провадять зовнішньоекономічну діяльність на території України.

На виконання вищезазначеного Закону наказом № 30 затверджено Інструкцію про порядок реєстрації представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні.

Отже, представництво нерезидента діє лише тією мірою, якою його уповноважив такий нерезидент.

Таким чином, з метою встановлення оподаткування/неоподаткування ПДВ послуг, передбачених п. 186.3 ст. 186 Податкового кодексу, залежно від того, чи має отримувач послуги (нерезидент) постійне представництво на території України, необхідно враховувати договірні та фактичні відносини суб'єктів господарської діяльності.

Якщо отримувачем послуг є безпосередньо нерезидент, то місце постачання послуги знаходиться за межами території України і така операція не є об'єктом оподаткування ПДВ.

Якщо нерезидент отримує послуги через представництво (тобто безпосереднім отримувачем послуг є представництво нерезидента), то місце постачання послуги знаходиться на митній території України, і в цьому разі операція з постачання послуг є об'єктом оподаткування ПДВ.

 

Перенесення суми від'ємного значення декларації за лютий 2011 року

Як у декларації з ПДВ за березень 2011 р. можна було відобразити суму від'ємного значення з рядка 26 декларації за лютий зазначеного року?


Чинну на той час форму податкової декларації з ПДВ було затверджено наказом № 41, який набрав чинності з 04.03.2011 р., і податкова звітність з ПДВ за такою формою мала подаватися до органів ДПС починаючи з 01.04.2011 р. Розділ III «Розрахунки з бюджетом» зазначеної декларації з ПДВ не містив рядків 22.2 та 26, але передбачав аналогічні за змістом та значенням рядки 21.1 та 24.

Отже, значення рядків 22.2 та 26 декларації з ПДВ за лютий 2011 р. необхідно було включити до рядків 21.1 та 21.2 декларації за березень 2011 р.