Юридична практика
Тема: ПДВ

Заниження суб’єктом господарювання бази оподаткування ПДВ

Суть справи. При проведенні перевірки органом ДПС виявлено заниження суб'єктом господарювання ВАТ «І» бази оподаткування ПДВ у зв'язку із невключенням сум коштів, отриманих з держбюджету за надані послуги з перевезення пільгових категорій пасажирів.

ВАТ «І» вважає, що при здійсненні господарської діяльності ним не було порушено норм чинного законодавства України, оскільки кошти, отримані підприємством з держбюджету як компенсація збитків перевізника від здійснення безоплатного перевезення окремих категорій громадян, є субсидією, що не включається до об'єкта оподаткування ПДВ.

Рішення суду. ВАСУ, підтримуючи позицію державного податкового органу, зазначив таке. Керуючись нормами законодавства України, що діяло на час виникнення спірних правовідносин, державним податковим органом проведено перевірку ВАТ «І» щодо дотримання ним вимог податкового, валютного та іншого законодавства. При проведенні перевірки виявлено факт невключення ВАТ «І» до об'єкта оподаткування ПДВ коштів, що надійшли на рахунок підприємства з бюджету як компенсація за надання пільговикам послуг з перевезення у приміському автотранспорті, занижено базу оподаткування ПДВ і, як наслідок, не перераховано податок до бюджету.

За результатами проведеної перевірки державним податковим органом складено акт та винесено податкове повідомлення-рішення, згідно з яким ВАТ «І» донараховано податкові зобов'язання з ПДВ та застосовано штрафні санкції.

Не погоджуючись із донарахованими сумами податкових зобов'язань, ВАТ «І» звернулося до суду з позовом про визнання дій державного податкового органу неправомірними та скасування податкового повідомлення-рішення.

Рішеннями суду першої та апеляційної інстанцій у позові відмовлено.

Вважаючи, що при винесенні рішень судом першої та апеляційної інстанцій допущено порушення норм матеріального та процесуального права і, як наслідок, винесено рішення, що не грунтуються на законі, ВАТ «І» звернулося з касаційною скаргою до ВАСУ, в якій просить скасувати рішення судів попередніх інстанцій, позов задовольнити.

За результатами перегляду скарги ВАСУ дійшов висновку, що скарга не підлягає задоволенню з огляду на те, що згідно з пп. 3.1.1 п. 3.1 ст. 3 Закону про ПДВ об'єктом оподаткування є операції платників податку з поставки товарів (робіт, послуг) на митній території України, в тому числі операції з оплати вартості послуг за договорами оренди (лізингу) та операції з передачі права власності на об'єкти застави позичальнику (кредитору) для погашення кредиторської заборгованості заставодавця.

Підпунктом 5.1.13 п. 5.1 ст. 5 цього Закону (у редакції, що діяла до 31.03.2005 р.) було передбачено, що звільняються від оподаткування операції з поставки послуг з перевезення пасажирів міським і приміським пасажирським транспортом та автомобільним транспортом у межах району, тарифи на які регулюються в установленому законом порядку, за винятком операцій з поставки пасажирського транспорту в оренду (прокат).

Водночас п. 5 Указу № 857 (що діяв до 31.03.2005 р.) установлено, що з 1 жовтня 1998 р. операції з надання послуг з перевезення пасажирів приміським пасажирським транспортом та автомобільним транспортом у межах району, операції з продажу імпортованого газу населенню та бюджетним організаціям підлягають оподаткуванню ПДВ за ставкою 20% від бази оподаткування, визначеної згідно із законодавством.

Відповідно до пп. 5.1.13 п. 5.1 ст. 5 Закону про ПДВ (у редакції, що діяла з 31.03.2005 р.) до операцій, що звільняються від оподаткування ПДВ, належить надання послуг з перевезення осіб пасажирським транспортом (крім таксомоторів) у межах населеного пункту, тарифи на які регулюються органом місцевого самоврядування згідно з його компетенцією, визначеною законом.

Отже, з огляду на зазначені законодавчі приписи суди попередніх інстанцій дійшли правильного висновку про належність операцій з надання послуг з перевезення пільговим категоріям населення до об'єктів оподаткування ПДВ у період, охоплений перевіркою. Адже до 31.03.2005 р. це було передбачено п. 5 Указу № 857, а після 31.03.2005 р. від оподаткування ПДВ було звільнено перевезення лише в межах населеного пункту (тоді як ВАТ «І» здійснює приміські автомобільні перевезення).

Відповідно до пп. 3.2.7 п. 3.2 ст. 3 Закону про ПДВ не є об'єктом оподаткування операції з виплат у грошовій формі заробітної плати (інших прирівняних до неї виплат), а також пенсій, стипендій, субсидій, дотацій за рахунок бюджетів або Пенсійного фонду України чи фондів загальнообов'язкового соціального страхування (крім тих, що надаються у майновій формі).

Відповідно до Роз'яснень № 194 під субсидіями слід розуміти всі невідплатні поточні виплати підприємствам, що не передбачають компенсації у вигляді спеціально обумовлених виплат або товарів і послуг в обмін на проведені платежі, а також видатки, пов'язані з відшкодуванням збитків державних підприємств.

Правова сутність дотації передбачає покриття за рахунок бюджету від'ємної різниці, що виникла між витратами на надання послуг, та доходами, одержаними від продажу таких послуг за установленими тарифами.

Отже, оскільки фінансування наданих ВАТ «І» послуг з перевезення пільгових пасажирів не відповідає визначенням, наведеним у пп. 3.2.7 п. 3.2 ст. 3 Закону про ПДВ, то надання таких послуг є об'єктом оподаткування ПДВ, а компенсація вартості виконання зазначених послуг вважається їх оплатою за рахунок коштів держбюджету.

Враховуючи вищезазначене, ВАСУ залишив без задоволення касаційну скаргу суб'єкта господарювання, а оскаржувані податкові повідомлення-рішення органу ДПС — без змін.


Владислав РОЗМОШ,
заступник директора Юридичного департаменту ДПА
України
начальник відділу представництва інтересів органів
ДПС у судах касаційної інстанції та узагальнення судової практики