Юридична практика
Тема: ПДФО

Оподаткування податком з доходів фізичних осіб операцій за цивільно-правовими договорами

Cуть справи. Здійснюючи виплату відповідно до умов цивільно-правових договорів (договорів купівлі-продажу), приватний підприємець згідно із законодавством, чинним на час виникнення спірних правовідносин, не нарахував, не утримав і не сплатив до держбюджету податок з доходів фізичних осіб, чим порушив норми чинного законодавства України й повинен нести відповідальність.

Приватний підприємець не погоджується з визначеними сумами податкового зобов’язання з податку з доходів фізичних осіб у зв’язку з тим, що він не укладав жодного трудового договору з фізичними особами, у яких закуповував продукцію, що підтверджується самим підприємцем і матеріалами справи, а відтак він не використовував найману працю фізичних осіб, не нараховував і не повинен був нараховувати податок з їх доходів.

Рішення суду. ВАСУ, залишаючи в силі рішення судів попередніх інстанцій, якими відмовлено у задоволенні позову, зокрема, зазначив, що відповідно до законодавства, яке діяло на час виникнення спірних правовідносин, а саме пп. 8.1.1 п. 8.1 ст. 8 Закону про ПДФО, податковий агент, який нараховує (виплачує) оподатковуваний дохід на користь платника податку, утримує податок від суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену п. 7.1 ст. 7 цього Закону.

Згідно з п. 19.2 ст. 19 Закону про ПДФО особи, які мають статус податкових агентів, зобов’язані: своєчасно та повністю нараховувати, утримувати та сплачувати (перераховувати) до держбюджету податок з доходу, який виплачується на користь платника податку та оподатковується до або під час такої виплати та за їх рахунок.

Підпунктом «а» п. 20.2 ст. 20 зазначеного Закону фінансово відповідальними за недотримання норм цього Закону при порушенні правил нарахування, утримання та сплати до держбюджету податку з доходів платника податку, що здійснюються особами, визначеними цим Законом податковими агентами, є такі особи. У разі коли податковий агент до або під час виплати доходу на користь платника податку не здійснює нарахування, утримання або сплату (перерахування) цього податку, відповідальність за погашення суми податкового зобов’язання податкового боргу, що виникає внаслідок таких дій, покладається на такого податкового агента (пп. 20.3.2 п. 20.3 цієї статті).

У зв’язку з тим що платник податку, здійснюючи виплату на користь фізичних осіб відповідно до умов цивільно-правових договорів (договорів купівлі-продажу), у порушення вимог пп. 8.1.1 п. 8.1 ст. 8 та пп. 20.3.1 п. 20.3 ст. 20 Закону про ПДФО не нарахував, не утримав і не сплатив до держбюджету податок з доходів фізичних осіб, ВАСУ залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій про відмову у задоволенні позову платника податків і підтвердив правомірність дій державного податкового органу про донарахування податкових зобов’язань.


Владислав РОЗМОШ,
заступник директора Юридичного департаменту ДПА України —
начальник відділу представництва інтересів органів ДПС у судах
касаційної інстанції та узагальнення судової практики

Ольга СИРОТІНА, заступник начальника відділу