Юридична практика

Ми готові оперативно надавати відповіді на запитання громадян

Податкові перевірки, як лакмусовий папірець, виявляють не лише порушення в податковій сфері, а й фаховий рівень самих податківців та ступінь досконалості законодавчої бази. Про нову стратегію формування плану-графіка перевірок, зміни щодо термінів перевірок та критеріїв їх доцільності, визначені в Податковому кодексі України, інші новації податкового контролю розповідає заступник Голови ДПА України Ірина НОСАЧОВА.


— Ірино Вікторівно, яких змін останнім часом зазнав такий напрям діяльності податкової служби, як аудит, наскільки вдосконалено й адаптовано його до запитів та інтересів платників податків? За якими критеріями в цілому на сьогодні визначається доцільність перевірки платника?

— Нинішнього року стратегія формування плану-графіка перевірок платників податків загалом позначена новими підходами. Перевірятимуть лише тих із них, хто має ризики щодо несплати податків або при неодноразовому нагадуванні про наявність таких ризиків не вживає заходів щодо їх усунення. Згідно з нормами Податкового кодексу, який набрав чинності з 1 січня 2011 року, вперше на законодавчому рівні встановлено періодичність проведення документальних планових перевірок платників податків, яка залежить від ступеня ризику в їх діяльності, що поділяється на високий, середній та незначний. Платники з незначним ступенем ризику включаються до плану-графіка не частіше, ніж раз на три календарні роки, із середнім — не частіше ніж раз на два календарні роки, високим — не частіше одного разу на календарний рік.

Регламентовано й відносини платників податків та контролюючих органів при здійсненні перевірок. Наприклад, з метою врегулювання спірних та конфліктних ситуацій з платниками податків щодо надання (ненадання) документів до перевірки, втрати або знищення документів передбачено певний порядок дій платника та податкових органів у цих випадках. У Податковому кодексі України визначено і способи здійснення податкового контролю, порядок отримання податкової інформації органами ДПС, види перевірок, врегульовано питання реалізації результатів перевірок. Важливо й те, що в Кодексі передбачено главу «Відповідальність», яка регулює питання застосування до платників податків штрафних санкцій за порушення вимог податкового законодавства у чітко передбачених випадках.

— Якого ефекту очікують від цих нововведень і наскільки швидко?

— Такі підходи у здійсненні податкового контролю сприятимуть гармонізації відносин податкових органів з платниками та уникненню зайвого втручання у діяльність сумлінних платників податків.

За ініціативою Голови Державної податкової служби України Віталія Захарченка ДПС України прийнято рішення про фактичне скорочення кількості проведення перевірок платників податків та здійснення їх лише за наявності достатніх підстав.

Так, завдяки здійсненню коригування плану-графіка проведення перевірок платників податків на І квартал поточного року вже в березні зменшено кількість таких перевірок майже на третину. При цьому формування плану-графіка на ІІ квартал поточного року відбувається з дотриманням запланованого скорочення кількості цих перевірок на 50% порівняно з ІІ кварталом минулого року.

Крім того, підпорядкованим органам державної податкової служби заборонено проведення перевірок суб’єктів господарювання — фізичних осіб та усіх сумлінних платників податків — представників малого бізнесу і тих підприємців, котрі працюють за спрощеною системою оподаткування, до кінця першого півріччя 2011 року. При цьому контрольно-перевірочні заходи спрямовуються на відпрацювання виключно платників, які в своїй діяльності використовують схеми мінімізації платежів до бюджету.

Це і є конкретні кроки до нового формату відносин з платниками податків, спрямовані на поліпшення сервісу і відмову від застосування невиважених фіскальних методів здійснення контролю за дотриманням законодавства такими платниками.

— Чи з’явилися певні обмеження або зміни щодо термінів проведення перевірок?

— Перевірки з виходом на підприємства проводитимуться у більшості випадків у найкоротші терміни — протягом передбаченого Податковим кодексом основного терміну, а їх продовження здійснюватиметься у виняткових випадках. Водночас слід зауважити, що в Кодексі вилучено чинне до сьогодні право органів ДПС на проведення документальних невиїзних перевірок протягом необмеженого терміну їх проведення та без визначення підстав для їх проведення. Відтепер перевірки проводитимуться лише за підстав, передбачених для виїзних перевірок та у визначені для виїзних перевірок терміни.

Втім з метою зменшення втручання податкових органів у діяльність бізнесу в Податковому кодексі скорочено терміни проведення перевірок. Так, Кодексом передбачено зменшення тривалості документальних планових перевірок суб’єктів малого підприємництва на 10 робочих днів (на сьогодні перевірка не має перевищувати 10 робочих днів), зменшення терміну їх продовження на 5 робочих днів (на сьогодні продовження можливе на термін до 5 робочих днів). Тривалість документальних позапланових перевірок суб’єктів малого підприємництва зменшилася на 5 робочих днів (на сьогодні не повинна перевищувати 5 робочих днів).

На відміну від законодавства, чинного до 2011 року, згідно з Податковим кодексом передбачається можливість зупинення проведення виїзної планової та позапланової перевірки на 30 робочих днів лише великого платника податків.

Одним із виняткових випадків можливості перенесення термінів проведення перевірки є передбачене Податковим кодексом право платника на поновлення втрачених документів. Кодексом визначено термін їх поновлення — 90 календарних днів та чіткий порядок дій платника податків і податкових органів при наданні (ненаданні) документів до перевірки. Водночас запроваджено право платника на звернення та надання керівництву податкового органу, що здійснює перевірку, певних документів, які з будь-яких причин не враховані перевіряючим при проведенні перевірки.

При цьому слід наголосити, що Податковим кодексом забороняється вилучення оригіналів первинних бухгалтерських документів за винятком випадків, передбачених Кримінально-процесуальним кодексом України. Працівники органів ДПС мають право в ході проведення перевірки отримати належним чином завірені копії документів, які свідчать про приховування (заниження) об’єктів оподаткування.

— Які показники ефективності аудиторської діяльності є на сьогодні визначальними?

— Насамперед показником ефективності та якості аудиторської діяльності підрозділів податкового контролю юридичних осіб є рівень задоволених на користь органів ДПС оскаржених платником податків за процедурами адміністративного оскарження або в судовому порядку рішень податкових органів, прийнятих за результатами проведених перевірок, який демонструє якість документування встановлених порушень податкового законодавства та повноту збору доказової бази, що в свою чергу сприяє підвищенню узгодженості та безапеляційності донарахувань.

— Під час одного з брифінгів для представників засобів масової інформації, Ви, Ірино Вікторівно, наголосили, що якість камеральних перевірок останнім часом значно покращилася. У чому це виявляється на практиці?

— Протягом 2010 року податкова служба України спрямовувала зусилля на покращення якості обслуговування платників податків. Цій меті слугує і більшість норм, запроваджених Податковим кодексом.

На сьогодні, приймаючи податкові декларації, податкові органи здійснюють аналіз даних звітності та виявляють ризики щодо несплати ними податків. Таким платникам повідомляють про виявлені ризики та сумнівних контрагентів, і вони мають можливість задекларувати добровільно податкові зобов’язання у повному обсязі або відкоригувати свою господарську діяльність. Таким чином, з’являється можливість підвищити рівень добровільної сплати податків до бюджету. Так, скажімо, сплата ПДВ за січень — лютий 2011 року майже удвічі перевищує рівень сплати цього податку, що був досягнутий за відповідні періоди 2010 року.

— Яких практичних заходів нині вжито, щоб убезпечити платників податків від імовірних помилок, спричинених необізнаністю з новими положеннями Податкового кодексу?

— Грамотне і своєчасне консультування платників податків — один із пріоритетних напрямів діяльності податківців, що випливає із нової філософії супроводу платників, спрямованої на поліпшення сервісного обслуговування. Ми готові допомагати громадянам, оперативно надаючи відповіді на їхні запитання, щоб запобігти можливим помилкам або вчасно вказати на них і дати змогу платнику їх виправити.

Вже наприкінці минулого року починаючи з грудня фахівці органів державної податкової служби започаткували потужну «семінарську кампанію», в рамках якої відбулися численні просвітницькі заходи. Загалом протягом грудня 2010 — лютого 2011 року органами державної податкової служби усіх рівнів організовано та проведено близько 7 тис. семінарів та практикумів для платників податків з питань оподаткування та застосування положень Податкового кодексу. Наприклад, у лютому відбувся Всеукраїнський семінар Державної податкової адміністрації України та Асоціації платників податків України для великих платників податків, а також проведено засідання «круглого столу» «Податковий кодекс України—2011: Старт реформ». Відповідно до затвердженого графіка протягом січня — лютого поточного року фахівці ДПС брали участь у семінарах Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України. Крім того, протягом двох перших місяців нинішнього року фахівці регіональних та місцевих органів ДПС підготували близько 37 тис. матеріалів для ЗМІ та веб-сайтів, у яких роз’яснювалися нові положення Податкового кодексу.

Звісно, якісно новий формат відносин між платниками й працівниками податкової служби передбачає нові, інноваційні форми й методи роз’яснювальної роботи. Так, спільно з громадськими організаціями на базі одного з найпопулярніших інтернет-порталів, який щодня відвідують до 10 млн.  користувачів, проведено чотири інтернет-семінари, присвячені роз’ясненню положень Податкового кодексу. Докорінно новою формою є проведення відеосемінарів за участю керівних працівників та провідних фахівців ДПА України. Протягом січня — лютого поточого року вже проведено два таких семінари. Диски із записами відеосемінарів постійно використовуються під час масово-роз’яснювальних заходів з платниками податків.

За дорученням ДПА України регіональними та місцевими органами ДПС створено 700 постійно діючих консультаційних центрів і пунктів, які надають консультації платникам податків з питань застосування положень Податкового кодексу. Причому функціонування цих консультаційних центрів передбачено у вихідні дні та вечірні години. Таким чином Державна податкова служба України забезпечує всебічне обговорення та роз’яснення норм Податкового кодексу, що сприятиме підвищенню обізнаності платників податків і дасть змогу звести до мінімуму кількість помилок при виконанні ними своїх обов’язків щодо сплати податків та зборів.


Розмову вела Інна ГОЛОВКО,
inna@visnuk.com.ua