Інші податки
Тема: ЗЕД. Валютне регулювання

Щодо строку розрахунків у ЗЕД за послуги з переробки давальницької сировини (Витяг)

Державним податковим службам
в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі
Спеціалізованим державним податковим інспекціям
по роботі з великими платниками податків

З 1 червня 2012 р. набирає чинності Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI, у зв'язку з чим втрачає чинність Закон України «Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах», нормами якого було передбачено 90-денний строк розрахунків при наданні (отриманні) послуги з переробки, обробки, збагачення давальницької сировини, та визначено відповідальність за порушення законодавчо встановленого строку.

Законом України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» (далі - Закон) передбачено 180-денний строк розрахунків в іноземній валюті при експорті/імпорті робіт (послуг) та у разі порушення цього строку - стягнення пені за кожний день прострочення у розмірі 0,3% від суми неодержаної виручки (вартості недопоставленого товару) в іноземній валюті, перерахованої у грошову одиницю України за валютним курсом Нацбанку України на день виникнення заборгованості, загальний розмір якої не може перевищувати суми неодержаної виручки (вартості недопоставленого товару).

Конституція України, закріпивши частиною першою ст. 58 норму щодо неприпустимості зворотної дії в часі законів та інших нормативно-правових актів, водночас передбачає їх зворотну дію в часі у випадках, коли вони пом'якшують або скасовують юридичну відповідальність особи, що є загальновизнаним принципом права.

Враховуючи вищевикладене, починаючи з періоду, на який припадає день опублікування вищезазначеного Закону, на випадки незавершення розрахунків за зазначеними операціями поширюватимуться норми того закону, який скасовуватиме або пом'якшуватиме відповідальність.

Таким чином, у разі якщо розрахунки за надані (отримані) послуги з переробки, обробки, збагачення давальницької сировини проводяться у грошовій формі, то на такі розрахунки, які не завершені станом на 01.06.2012 р., поширюваватиметься строк, визначений Законом, - 180 днів.

Якщо ж розрахунки за надані (отримані) послуги проводяться частиною давальницької сировини або готової продукції, то необхідно керуватися Законом України «Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності».

Водночас звертаємо увагу на те, що з 1 червня 2012 р. згідно із Законом України від 13.03.2012 р. № 4496-VI вносяться зміни до ст. 1 Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті», якими передбачено, що у разі поміщення товарів у митний режим переробки за межами митної території строк повернення цих товарів або продуктів їх переробки на митну територію України у митному режимі імпорту визначається відповідно до Митного кодексу України.

З урахуванням викладеного, у разі порушення резидентом строку повернення продуктів переробки на митну територію України, визначеного відповідно до Митного кодексу України, застосовуватиметься відповідальність, передбачена ст. 4 Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті».

При цьому по векселях (письмових зобов'язаннях), які станом на 01.06.2012 р. не були погашені і знаходились на обліку у податкових органах, необхідно забезпечити погашення відповідно до Закону України «Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах».


Перший заступник Голови - начальник податкової міліції А. ГОЛОВАЧ